OBEC
Žiadosť o určenie súpisného čísla stiahni
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla stiahni
Súhlas vlastníka s prihlásením občana na pobyt stiahni
Rybársky lístok stiahni
Informácie o rybárskom lístku stiahni
Oznámenie prevádzkového času stiahni
Oznámenie o zrušení prevádzky stiahni
Oznámenie o dočasnom uzavretí prevádzky stiahni
Žiadosť o stanovisko k umiestneniu prevádzky stiahni
Žiadosť o vydanie stanoviska k vyňatiu pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu stiahni
Žiadosť o povolenie na výrub dreviny stiahni
Oznámenie výrubu drevín podľa osobitného predpisu stiahni
Oznámenie výrubu drevín stiahni

Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.rybarova@poruba.dcom.sk