OBEC
Titul, meno, priezvisko Adresa Funkcia
Peter Beňo Poruba 338 predseda komisie výstavby, životného prostredia a verejného poriadku, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie
Jozef Bilka Poruba 194 predseda komisie pre mládež a telovýchovu
Pavol Čavojský Poruba 428 člen komisie pre mládež a telovýchovu
Ing. Eva Foltánová Poruba 35 predsedkyňa komisie pre financie a rozpočet, predseda komisie pre vybavovanie sťažností podľa zásad, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie
František Horváth Poruba 374 predseda komisie pre školstvo a kultúru
Tibor Lacko Poruba 386 člen komisie pre mládež a telovýchovu a komisie pre školstvo a kultúru, komisie výstavby, životného prostredia a verejného poriadku
Martina Píšová Poruba 481 členka komisie komisie pre školstvo a kultúru, komisie výstavby, životného prostredia a verejného poriadku
Richard Pišťánek Poruba 395 člen komisie pre vybavovanie sťažností podľa zásad, komisie výstavby, životného prostredia a verejného poriadku

 


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk