OBEC

Ing. Helena Čavojská

Narodená 5.3.1955 v Partizánskom, vydatá, matka 3 dcér. Vyštudovala VŠE Bratislava – Obchodná fakulta, smer zahranicný obchod. V obci býva so svojou rodinou   roku 1990. V uplynulom volebnom období bola poslankyňou OZ Poruba a predsedníckou komisie pre cestovný ruch a financie. Má skúsenosti z riadiacej práce, z oblasti financovania, ekonomiky a obchodu.

Priority:

– rekonštrukcia verejných budov

– výstavba cesty do Kanianky

– kanalizácia a cestná infraštruktúra

– podpora aktivít občianskych združení, športu, kultúrnych tradícii a sociálnych služieb pre starších spoluobčanov

– zviditeľnenie obce Poruba prostredníctvom cestovného ruchu,turizmu a kultúrnych tradícii


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk