OBEC

V tejto sekcii máte k dispozícii na stiahnutie rôzne tlačivá a informácie o poskytovaní tejto činnosti


      Stavebnú oblasť od 01.10.2016 zabezpečuje Obec Poruba samostatne. Pracovníčka zabezpečujúca tieto činnosti je na OcÚ v Porube každý pondelok od 07,30 hod. do 16,00 hod. V uvedenom dni budú prebiehať konzultácie a stavebné konania.

 

Ohlásenie udržiavacích prác stiahni
Drobná stavba stiahni
Ohlásenie stavebných úprav stiahni
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stiahni
Návrh na vydanie územného rozhodnutia stiahni
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stiahni
Povolenie odstránenia stavby stiahni
Povolenie umiestnenia reklamnej tabule stiahni
Predĺženie platnosti stavebného povolenia stiahni
Žiadosť o stavebné povolenie stiahni
Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie stiahni
Zmena stavby pred dokončením stiahni
Zmena účelu užívania stavby stiahni
Žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia – MZZO stiahni

Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.rybarova@poruba.dcom.sk