OBEC
Oznam o zabezpečovaní sociálnych a stavebných činností Obcou Poruba stiahni
Manuál, ako postupovať pri uplatňovaní nárokov na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS a tiež vzor čestného vyhlásenia. stiahni
Oznam uzatváraní nájomných zmlúv na hrobové miesta stiahni
Oznam o špeciálnej zbernej nádobe na použité šatstvo stiahni
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA stiahni
Plánovaná výstavba verejnej kanalizácie v obci Poruba stiahni
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou stiahni
Projektová dokumentácia STVaK na kanalizáciu obce Poruba stiahni
stiahni
stiahni
stiahni
stiahni
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  obce Poruba na roky 2015 – 2024 stiahni
Likvidácia jedlých olejov stiahni
Komunitný plán sociálnych služieb Poruba stiahni
HARMONOGRAM vývozu PET fliaš 2018 stiahni
HARMONOGRAM vývozu SKLA 2018 stiahni
Občianske združenie Hornonitrie – inzerát stiahni
Porucha majetkového vodovodu stiahni
Oznámenie o zrušení TP -Tomáš Šimek stiahni
VZN č. 1-2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady stiahni
VZN č. 2-2017 o miestnych daniach stiahni
VZN č. 3-2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení stiahni
Výberové konanie – administratívny pracovník stiahni
Verejná vyhláška o uložení zásielky na meno Ján Németh stiahni
Poruba – katastrálna situácia kanalizácie stiahni
Poruba – situácia kanalizácie stiahni
Pozvánka na VZ LaU p.s.Poruba dňa 11.3.2018 stiahni
Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS (miestnej akčnej skupiny) stiahni
stiahni
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 13. 03. 2018 stiahni
ELEKOS – info leták obce na rok 2018 stiahni
Časový plán zasadnutí OZ- r. 2018 stiahni
Verejná vyhláška – Bielik RD A PO stiahni
Verejná vyhláška – Bielik RD B PO stiahni


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.rybarova@poruba.dcom.sk