OBEC
Oznam o zabezpečovaní sociálnych a stavebných činností Obcou Poruba stiahni
Manuál, ako postupovať pri uplatňovaní nárokov na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS a tiež vzor čestného vyhlásenia. stiahni
Oznam uzatváraní nájomných zmlúv na hrobové miesta stiahni
Oznam o špeciálnej zbernej nádobe na použité šatstvo stiahni
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA stiahni
Plánovaná výstavba verejnej kanalizácie v obci Poruba stiahni
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou stiahni
Projektová dokumentácia STVaK na kanalizáciu obce Poruba stiahni
stiahni
stiahni
stiahni
stiahni
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  obce Poruba na roky 2015 – 2024 stiahni
Likvidácia jedlých olejov stiahni
Komunitný plán sociálnych služieb Poruba stiahni
HARMONOGRAM vývozu PET fliaš 2017 stiahni
Časový plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017 stiahni
Verejná vyhláška o uložení zasielky – Ján Németh stiahni
Verejná vyhláška – Boško garáž na stolárstvo stiahni
Informácia o začatom správnom konaní – Obec Nedožery-Brezany stiahni
Rozhodnutie o zmene v užívaní časti stavby Slavomír Boško ml. stiahni
Verejná vyhláška o uložení zasielky – Ján Németh 5 stiahni
Verejná vyhláška o uložení zasielky – Jaroslav Kobela 1 stiahni
Verejná vyhláška – oznámenie o uložení zásielky – Ján Nemeth stiahni
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 20.06.2017 stiahni
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 21.06.2017 stiahni
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 22.05.2017 stiahni
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 24.05.2017 stiahni
OZNAM – zber nebezpečného odpadu 2017 stiahni
Verejná vyhláška – oznámenie o uložení zásielky Ján Németh stiahni
Verejná vyhláška – SP Most Poruba stiahni


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.rybarova@poruba.dcom.sk