OBEC
Oznam o zabezpečovaní sociálnych a stavebných činností Obcou Poruba stiahni
Manuál, ako postupovať pri uplatňovaní nárokov na úľavy z platenia úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS a tiež vzor čestného vyhlásenia. stiahni
Oznam uzatváraní nájomných zmlúv na hrobové miesta stiahni
Oznam o špeciálnej zbernej nádobe na použité šatstvo stiahni
ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA stiahni
Plánovaná výstavba verejnej kanalizácie v obci Poruba stiahni
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou stiahni
Projektová dokumentácia STVaK na kanalizáciu obce Poruba stiahni
stiahni
stiahni
stiahni
stiahni
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja  obce Poruba na roky 2015 – 2024 stiahni
Likvidácia jedlých olejov stiahni
Komunitný plán sociálnych služieb Poruba stiahni
HARMONOGRAM vývozu PET fliaš 2018 stiahni
HARMONOGRAM vývozu SKLA 2018 stiahni
Porucha majetkového vodovodu stiahni
Poruba – katastrálna situácia kanalizácie stiahni
Poruba – situácia kanalizácie stiahni
Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS (miestnej akčnej skupiny) stiahni
stiahni
ELEKOS – info leták obce na rok 2018 stiahni
VZOR – Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce stiahni
PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov obce stiahni
Oznámenie o zrušení TP – Ľubomír Pieš stiahni
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania – Richard Pišťánek stiahni
Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 stiahni
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený stiahni


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.rybarova@poruba.dcom.sk