OBEC

Rok 2018

Uznesenie č.1/2018:Uznesenie č.1/2018
Uznesenie č.2/2018:Uznesenie č.2/2018
Uznesenie č.3/2018:Uznesenie č.3/2018
Uznesenie č.4/2018:Uznesenie č.4/2018
Uznesenie č.5/2018:Uznesenie č.5/2018

 

Rok 2017

Uznesenie č.1/2017:Uznesenie č.1/2017
Uznesenie č.2/2017:Uznesenie č.2/2017
Uznesenie č.3/2017:Uznesenie č.3/2017
Uznesenie č.4/2017:Uznesenie č.4/2017
Uznesenie č.5/2017:Uznesenie č.5/2017
Uznesenie č.6/2017:Uznesenie č.6/2017

 

Rok 2016

Uznesenie č.1/2016:Uznesenie č.1/2016
Uznesenie č.2/2016:Uznesenie č.2/2016
Uznesenie č.3/2016:Uznesenie č.3/2016
Uznesenie č.4/2016:Uznesenie č.4/2016
Uznesenie č.5/2016:Uznesenie č.5/2016
Uznesenie č.6/2016:Uznesenie č.6/2016

 

Rok 2015

Uznesenie č.1/2015:Uznesenie č.1/2015
Uznesenie č.2/2015:Uznesenie č.2/2015
Uznesenie č.3/2015:Uznesenie č.3/2015
Uznesenie č.4/2015:Uznesenie č.4/2015
Uznesenie č.5/2015:Uznesenie č.5/2015

Rok 2014

Uznesenie č.1/2014:Uznesenie č.1/2014
Uznesenie č.2/2014:Uznesenie č.2/2014
Uznesenie č.3/2014:Uznesenie č.3/2014
Uznesenie č.4/2014:Uznesenie č.4/2014
Uznesenie č.5/2014:Uznesenie č.5/2014
Uznesenie č.6/2014:Uznesenie č.6/2014
Uznesenie č.7/2014:Uznesenie č.7/2014
Uznesenie č.8/2014:Uznesenie č.8/2014
Uznesenie č.9/2014:Uznesenie č.9/2014
Uznesenie č.10/2014:Uznesenie č.10/2014

Rok 2013

Uznesenie č.1/2013:Uznesenie č.1/2013
Uznesenie č.2/2013:Uznesenie č.2/2013
Uznesenie č.3/2013:Uznesenie č.3/2013
Uznesenie č.4/2013:Uznesenie č.4/2013

Rok 2012

Uznesenie č.1/2012 : Uznesenie č.1/2012
Uznesenie č.2/2012: Uznesenie č.2/2012
Uznesenie č.3/2012: Uznesenie č.3/2012
Uznesenie č.4/2012: Uznesenie č.4/2012
Uznesenie č.5/2012: Uznesenie č.5/2012
Uznesenie č.6/2012: Uznesenie č.6/2012

Rok 2011

Uznesenie č.1/2011 : Uznesenie 1/2011
Uznesenie č.2/2011:  Uznesenie 2/2011
Uznesenie  č.3/2011:  Uznesenie 3/2011
Uznesenie č.4/2011:   Uznesenie 4/2011
Uznesenie  č.5/2011:  Uznesenie 5/2011
Uznesenie č.6/2011:   Uznesenie 6/2011
Uznesenie č.7/2011:  Uznesenie 7/2011
Uznesenie č.8/2011: Uznesenie 8/2011

Rok 2010

Uznesenie č.1/2010 : Uznesenie 01/2010
Uznesenie č.2/2010 : Uznesenie 02/2010
Uznesenie č.3/2010 : Uznesenie 03/2010
Uznesenie č.4/2010 : Uznesenie 04/2010
Uznesenie č.5/2010 : Uznesenie 05/2010
Uznesenie č.6/2010 : Uznesenie 06/2010
Uznesenie č.7/2010 : Uznesenie 07/2010
Uznesenie č.8/2010 : Uznesenie 08/2010 zo slávnostného zasadnutia OZ

Rok 2009

Uznesenie č.1/2009 : Uznesenie 01/2009
Uznesenie č.2/2009 : Uznesenie 02/2009
Uznesenie č.3/2009 : Uznesenie 03/2009
Uznesenie č.4/2009 : Uznesenie 04/2009
Uznesenie č.5/2009 : Uznesenie 05/2009
Uznesenie č.6/2009 : Uznesenie 06/2009
Uznesenie č.7/2009 : Uznesenie 07/2009


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk