OBEC

Nariadenie vlády Slovenskej republiky zo dňa 30.03.2011

ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú

podľa § 3

Obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.


              § 4


Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

   pdf FS 2010 doplatok 17.01.2011
  Vývoz druhotných surovín 12 17.01.2011
  Príspevok na stravu zo SF 12  17.01.2011
  Poplatok banke 12 17.01.2011
  Mobil 17.01.2011
  Telefon OcU 12 17.01.2011
  Internet OcU 12 17.01.2011
  Doplatok_strava_dôchodci 12 17.01.2011
  Doplatok strava pracovnci 12 17.01.2011
  Vývoz odpadu 12 17.01.2011
   Uloženie odpadu 122010 17.01.2011
  Kanc.potreby 
  Telefon OcU 12 17.01.2011
  Prevdzkovanie pohrebiska 10-12 17.01.2011
  Ochrana pri práci 10-12 17.01.2011
 Členské RVC-Nitra
 Tonery-ERPE servis
 Rozhlas,televízia
 Poplatok za pohrebisko-Slovenská internetová sr.o.
 DF 20163 162.99 Kb
 Poistné úrazové-UNIQA 
 Odvoz VOK-Tezas
 Internet-KINET-pripojenie ŠJ pri MŠ
 Audit-2010-Ing.Milena Korcová
 Energie-šatne
 Dieťa a jeho svet-RAABE- preMŠ
 Vložné-delegát-SNEM-ZMOS
 Vývoz fekálií z MŠ-VEOLIA
 WebHouse-registr.poplatok pre ZŠ
 SSP-odber plynu-ZŠ,MŠ
 Zbiera zákonov-Poradca podnikateľa s.r.o.
 Virtuálna knižnica-ZŠ
 Zbierka zákonov-Poradca podnikateľa
 Mobil-Orange
Vývoz odpadu za 02 07.03.2011
  Uloženie odpadu za 02 07.03.2011
  Vývoz druhot.surovín za 02 07.03.2011
  Kanc.potreby pre OcU 07.03.2011
 Outsorcing tonery 07.03.2011
 Vodné-OcU 17.03.201
 Vodné-ZS 17.03.2011
  Uloženie odpadu 12 17.01.2011
  Čist.potreby pre Šj 17.03.2011
  Telefon-OcU 17.03.2011
  Internet-OcU 17.03.2011
 Bankové poplatky-ŠJ 17.03.2011
  Telefon ZŠ MŠ ŠJ 17.03.2011
  Internet OcU 12 17.01.2011
  Prenájom pozemku pod chatu TJ 23.03.2011
 Vodné TJ 23.03.2011
 Bankové poplatky-ŠJ 24/03/2011, 13:20

Pages: 1 2


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk