OBEC

 

Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1.  Outsourcing 122012  70.00  84.00  Zmluva č.18/2010 v znení dodatku č.12/2012  –  08.01.2013  eRPE servis,s.r.o.,SNP 1153/9, 972 01 Bojnice, IČO: 45852723
2.  Poskytovanie soc.služieb 12/2012  40.00 40.00 Zmluva č.14/2012 08.01.2013 Mgr.Gronožák Pechová, Hviezdoslavova 224/4, Koš, IČO: 46730796
3. Kancelárske potreby 31.90 38.28 objednávka zo dňa 21.12.2012 08.01.2013 KA-VT s.r.o., Polomská 2, 010 08 Žilina, IČO: 31559221
4. Daňové tlačivá 195.17 234.20 objednávka zo dňa 08.01.2012 08.01.2013 CART PRINT s.r.o.,Štúrova 57/B, 949 01 , IČO: 34131159
5. Telefón-mobil 50.27 68.22 Zmluva č.5/2012 08.01.2013 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
6. Internet 1-3/2012-ŠJ 41.50 49.80 Zmluva č.24/2008 08.01.2013 Kinet s.r.o.,Diviaky nad Nitricou 203, 972 25, IČO: 36668940
7. nternet 1-3/2012-OcÚ 41.50 49.80 Zmluva č.23/2008 08.01.2013 Kinet s.r.o.,Diviaky nad Nitricou 203, 972 25, IČO: 36668940
8. Uloženie odpadu 12/2012 537.12 625.32 Zmluva č.3/1997 08.01.2013 Tezas s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
9. Komplexné poistenie 1-7/2013 379.65 379.65 Zmluva č. 11.01.2013 Allianz-Sl.poisťovňa a.s.,Štúrova 7, 042 70 Košice, IČO: 00151700
10. Vývoz a triedenie-sklo,.. 90.54 108.65 Zmluva č.46/2004 08.01.2013 Tezas s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
11. Vývoz odpadu 12/2012 737.60 885.12 Zmluva č.3/1997 08.01.2013 Tezas s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
12. Príspevok zo SF 12/2012 30.20 30.20 08.01.2013 ŠJ pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11
13. BOZP 10-12/2012 51.30 51.30 Zmluva č.72/2005 10.01.2013 Ján Macák BP-COM, Urbánkova 13/10, 971 01 Prievidza, IČO:40834603
14. Telefón MŠ,ŠJ 12/2012 32.77 39.32 Zmluva č.9/2011,35/2004 10.01.2013 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
15. Telefón OcU-12/2012 43.75 52.50 Zmluva č.25/2007 10.01.2013 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
16. Prevádzkovanie pohrebísk 10-12/2012 149.37 149.37 Zmluva č.4/2007 18.01.2013 Kvetinárstvo-pohrebné služby, Mirka Peticová, Lazany č.353, 972 11, IČO: 41057759
17. Zabezpečenie ochrany pred požiarmi 1-3/2013 66.00 66.00 Zmluva č.1/2010 18.01.2013 GKV a AC, s.r.o., Železničiarska 26, 971 01 Prievidza, IČO: 36341304
18. Komplexné poistenie 2/2013-1/2014 1053.34 1053.34 Zmluva č.3/2009 v znení dodatku zo dňa 23.03.2010 18.01.2013 Allianz-Sl.poisťovňa a.s.,Štúrova 7, 042 70 Košice, IČO: 00151700
19. Vyúčtovanie predplatného 2012-ÚZ 46.67 46.67 18.01.2013 Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
20. Vyúčtovanie predplatného 2012-FS 11.30 11.30 18.01.2013 Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
21. Inzercia-Prieboj 32.00 38.40 objednávka zo dňa 15.01.2013 20.01.2013 Petit Press,a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253
22. Členský príspevok 2013- ZMO HN 251.33 251.33 30.01.2013 Združenie miest a obcí hornej Nitry, V.Clementisa 52, 971 01 Prievidza, IČO:31924794
23. Vyúčtovanie dodávky plynu 5-12/2012 -1998,28 -1998,28 Zmluva č.15/2009 29.01.2013 SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava 26, IČO: 35815256
24. Plyn 01/2013 41.76 41.76 .Zmluva č.15/2009 . 28.01.2013 SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava 26, IČO: 35815256
25. Zapojenie konvektomatu v ŠJ 19.98 23.98 objednávka zo dňa 17.01.2013 28.01.2013 RM Gastro-JAZ s.r.o.,Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34153004
26. Interný doklad ŠJ 012013
27. Dolomit s dopravou-posyp 96.45 115.74 objednávka zo dňa 25.01.2013 06.02.2013 OPEN-Ing.Ošvát Peter,Nádražná 1088/41, 972 13 Nitr.Pravno,IČO: 10888471
29. Plyn 02/2013 1883.33 2260.00 Zmluva č.15/2009 06.02.2013 SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a,Bratislava 26, IČO: 35815256
30. Telefón-mobil 54.61 70.43 Zmluva č.5/2012 06.02.2013 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
31. Poskytovanie soc.služieb 40.00 40.00 Zmluva č.14/2012 06.02.2013 Mgr.Gronožák Pechová, Hviezdoslavova 224/4, Koš, IČO: 46730796
32. Outsourcing 1/2013 70.00 84.00 Zmluva č.18/2010 v znení dodatku č.12/2012 06.02.2013 eRPE servis,s.r.o.,SNP 1153/9, 972 01 Bojnice, IČO: 45852723
33. Členské 2013-ZMOS 202.08 202.08 05.02.2013 ZMOS ,Bezručova 9, 811 09 Bratislava, IČO: 584614
34. Uloženie odpadu 01/2013 503.72 586.44 Zmluva č.3/1997 06.02.2013 Tezas s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
35. Vývoz odpadu 01/2013 737.60 885.12 Zmluva č.3/1997 06.02.2013 Tezas s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 36.  Gastronádoby pre ŠJ  321,60  385,92  –  Obj.vedúc.ŠJ  15.02.2013  RM Gastro-JAZ s.r.o. Rybárska 1,915 01 Nové Mesto n/Váhom IČO: 34153004
 37.  Kľúčenky TJ  569,90  683,88  –  telef.objedn.  15.02.2013

 Jozef Šmrhola-OLYMP 935 87 Santovka 145, IČO: 32581190

 

 38.  Vývoz druh.surovín sklo a plasty  92,28  110,73  Zmluva č.32/2008  –  15.02.2013  Tezas s.r.o. Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 39.  Licenč.zmluva-pohrebisko 2013  82,65  82,65  Zmluva č.23/2007  –  15.02.2013 Slovenská internetová s.r.o. Dolný Val č.3 010 01 Žilina IČO: 36676845
 40.  Servis alarmu  110,60  132,72  Zmluva č.1/2005  –  15.02.2013 STELLARIS 24,s.r.o. Sládkoviča 23, 971 01 Prievidza IČO: 36771228
 41.  Telefón OcU 1/2013  43,75  52,50  Zmluva č.25/2007  –  15.02.2013 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 42.  Telefón MŠ,ŠJ 1/2013  32,72  39,26  Zmluva č. 9/11a 35/04  –  15.02.2013  Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469
 43.  Prísp.zo SF-strava 1/13  38,-  38,-  –  –  15.02.2013  Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354, 972 11
 44.  Doplat.na stravu-dôchodci 1/13  9,52  9,52  –  –  15.02.2013  Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354, 97211
 45.  Dopl.do stravy 1/13  30,40  30,40  –  –  15.02.2013  Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354, 97211
 46.  Bank.popl.ŠJ 1/13  12,97  12,97  –  –  15.02.2013 Školská jedáleň pri MŠ Poruba č. 354, 97211
 47.  Úraz.poist. MŠ r.2013  33,30  33,30  –  –  25.02.2013 UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava IČO: 00653501
 48.  Kance.potreby OcU  197,05  236,46  –  Telef.objedn.  25.02.2013  KAVT s.r.o. Polomská 2,010 01 Žilina IČO: 31559221
 49.  Dieťa a jeho svet 02/13  37,51  41,26  –  Telef.objedn.z MŠ  25.02.2013  RAABE Slovensko s.r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava IČO: 35908718
 50.  Vyúčt.Zbierka zákonov SR 2012  10,06  12,06  –  – 26.02.2013  Poradca podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A, 01001 Žilina IČO: 31591503
 51.  Vyúčt.el.ener. šatne TJ  -19,87  -23,84 Zmluva č.21/11  –  26.02.2013  SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina IČO:36403008
 52.  Vyúčt.el.ener.VO-Dolný koniec  -342,42  -410,91  Zmluva č.21/11  –  26.02.2013  SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina IČO: 36403008
 53.  Vyúčt.el.ener.-OcÚ -1912,02 -2294,43  Zmluva č.21/11  –  26.02.2013  SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina IČO:36403008
 54.  Vyúčt.el.ener.-Dom smútku  -50,70  -60,84  Zmluva č.21/11  –  26.02.2013  SSE a.s. Prie Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina IČO:36403008
 55.  Vyúčt.el.ener._MŠ  -876,68  -1052,02  Zmluva č.21/11  –  26.02.2013  SSE a.s.Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina IČO:36403008
 56.  Vyúčt.el.ener.ZŠ  -419,05  -502,86  Zmluva č.21/11  –  26.02.2013  SSE a.s.Pri Rajčianke 8591/4B,0104 Žilina IČO:36403008
 57.  Vyúčt.el.ener. VO  -512,48  -614,98  Zmluva č.21/11  –  26.02.2013  SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina IČO:36403008
 58.  Vyúč.el.ener.-telocvičňa  -6,98  -8,38  Zmluva č.21/11  –  26.02.2013  SSE a.s.Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina IČO:36403008
 59.  Vyúčt.el.ener.-Klub športu  -23,25  -27,90  Zmluva č.21/11  –  26.02.2013  SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina IČO: 36403008
 60.  Vyúčt.el.ener-stará škola  -397,24  -476,68  Zmluva č.21/11  –  26.02.2013  SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina IČO:36403008
 61.  Vývoz a likvid.tekut.odpadu MŠ  78,25  93,90  –  Dohoda o cene z 19.2.13  27.2.2013  Stredosl.vodárenská prev.spol. a.s. Partizánska cesta 5,97401 Bans.Bystrica IČO: 36644030
 62.  Konces.poplatok r.2013  223,96  223,96  –  –  28.02.2013  Rozhlas a telev.Slovenska Mlynská dolina 84545 Bratislava IČO: 47232480
 63.  Zemné práce-bytovky  42,00  50,40  –  Obj. zo dňa 25.2.2013  04.03.2013  Jaroslav Jurík Košovská 315/30 97217 Kanianka IČO:46313401
 64.  Vývoz odpadu 02/13  737,60  855,12  Zmluva č.3/96  –  04.3.2013  Tezas s.r.o. Garážová 1,97101 Prievidza IČO: 36011185
 65.  Ulož.odpadu na skladke 02/13  470,33  547,56  Zmluva č.3/96  –  04.03.2013  Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza IČO:36011185
 66.  Plyn za 03/13  1775,00  2130,00  Zmluva č.15/2009  –  04.03.2013  SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava IČO: 35815256
 67.  Outsourcing 2/2013  70,00  84,00  Zmluva č.18/10 v znen.dod.č.12/12   –  05.03.2013  eRPe servis s.r.o., SNP 1153/9, 97201 Bojnice IČO: 45852723
 68.  Vlajky /SR,EU,obecná/  89,50  107,40  –  Telef.objednávka  06.03.2013  Jozef Šmrhola-OLYMP č.145 Santovka 93587 IČO:32581190
 69.  Poskyt.soc.služieb 02  40,00  40,00  Zmluva č.15/2012  –  06.03.2013  Mgr.Gronžák-Pechová, Hviezdoslavova 224/4, Koš 97241 IČO: 46730796
 70.  Telefón – mobil 02  54,95  64,98  Zmluva č.5/2012  –  06.03.2013  Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava IČO: 35697270
 71.  Kancel.potreby  37,63  45,15  –  Telef.objednávka  07.03.2013  KAVT s.r.o. Polomská 2,01001 Žilina IČO: 31559221
 72.  Telefón OcÚ 02/2013  43,95  52,74  Zmluva č.25/2007  –  07.03.2013  Slovak Telecoma.a. Karadžičova 10, 82513 Baratislava IČO: 35763469
 73.  Telefón MŠ, ŠJ 02/2013  31,66  37,99  Zmluva č.35/2004,9/2011  –  07.03.2013  Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava IČO: 35763469
 74.  Dopl.do stravy 02/13  31,36  31,36  –  –  08.03.2013  Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354, 97211
 75.  Dopl.strava dôchodci 02/13  9,35  9,35  –  –  08.03.2013  Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354,97211
 76.  Bank.popl. ŠJ 02/2013  19,63  19,63  –  –  08.03.2013  Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354, 97211
 77.  Prísp.zo SF-strava  02/2013  39,20  39,20  –  –  08.03.2013  Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354, 97211
 78.  Vývoz druh.surovín-sklo 02/13  14,88  17,85  Zmluva č.46/2004,32/2008  –  08.03.2013  Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza IČO: 36011185
 79.  Audit r.2012  600,00  600,00  Zmluva č.19/2012  –  08.03.2013  Ing.Milena Korcová,ul.Š.Moyzesa 38/9,96501 Žiar n/Hronom IČO:30197996
 80.  Interný doklad ŠJ 2/2013
 81.  Zimná údržba komunikácií  2208,00  2208,00  Zmluva č.18/2012  –  11.03.2013  Peter Vážan,ČSĽA 148/21, 97217 Kanianka IČO: 40651622
 82.  Ročný prístup-Verejná správa  63,33  76,00  –  –  11.03.2013  Poradca podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A,01001 Žilina IČO:31592503
 83.  Predprimár.vzdelávanie MŠ  4,10  4,92  –  Obj. riad.MŠ  13.03.2013  ŠEVT a.s. Cementárenská cesta 16,97472 Banská Bystrica IČO:31331131
 84.  Pohr.služby-Polák J.  112,90    112,90  Zmluva č.4/2007,17/2012  –  15.03.2013  Kvetinársto-pohreb.služby-Peticová, č.353 97211 Lazany IČO: 4105759
 85.  Kontrola a oprava .has.prístr.a hydrantov-MŠ,ZŠ  76,61  91,93  –  Tel.objednávka.zo dňa 01.03.2013  15.03.2013  Kováčik s.r.o. Livina 41,95632 IČO: 34108629
 86.  Kontrola a oprav has.prístr.a hydran. OcÚ  92,51  111,01  –  Tel.objednávka zo dňa 01.03.13  15.03.2013  Kováčik s.r.o. Livina 41, 95632 IČO: 34108629
 87.  Vodné za 09/12 – 03/13 MŠ  202,56  243,07  Zmluva č. 24/2007  –  15.03.2013  Stredoslovenská vodár.prevádz.spoločnosťa.s.Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030
 88.  Vodné za 09/12-03/13 OcÚ  43,24  51,89  Zmluva č. 24/2007  –  15.03.2013 Stredoslovenská vodár.prevádz.spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030
 89.  Predpl.mes.ROPO a OBCÍ 11/12-10/13  53,88  64,66  –  –  19.03.2013  IURA EDITION s.ro. Mlynské nivy 48,82109 Bratislava 2 IČO: 31348262
 90.  Vodné 09/12-03/13 -cintorín  11,02  13,22  Zmluva č. 24/2007  –  22.03.2013  Stredoslovenská vodár.prevádz.spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030
 91.  Vodné 09/12-03/13 – TJ šatne  26,50  31,80  Zmluva č. 24/2007  –  22.03.2013  Stredoslovenská vodár.prevádz.spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030
 92.  Zb.zákonov na r.2013-2.preddavok  41,67  50,00  –  –  22.03.2013  Poradca podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A,01001 Žilina IČO: 31593503
 93.  Refakturácia-vodné za 09/12-03/13 – stará škola  14,54  14,54  –  –  22.03.2013  Rímskokatolícka cirkev farnosť Lazany, Družstevná 369/4, 97211 Lazany IČO: 31938701
 94.  Registrácia domény-popl.sk nic  48,00  57,60  Zmluva č.7/2013  –  27.3.2013  Luneta s.r.o. L.Fullu 9, 84105 Bratislava IČO: 31371248
 95.  Interný doklad ŠJ 03/2013
 96.  Plyn za 04/2013  972,50  1167,00  Zmluva č.15/2009  –  03.04.2013 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26 IČO: 35815256
 97.  Internet II.kv.2013 OcÚ  41,50  49,80  Zmluva č.23/2008  –  03.04.2013  KINET s.r.o. 97225 Diviaky n/Nitricou 203 IČO: 36668940
 98.  Internet II.kv.2013-ŠJ pri MŠ  41,50  49,80  Zmluva č.24/2008  –  03.04.2013  KINET s.r.o. 97225 Diviaky n/Nitricou 203 IČO: 36668940
 99.  Vývoz odpadu 03/2013  922,00  1106,40  Zmluva č.3/1996  –  04.04.2013  Tezas s.r.o. Garážová 1,97101 Prievidza IČO: 36011185
 100.  Uloženie odpadu 03/2013  592,78  690,12  Zmluva č.3/1996  –  04.04.2013  Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza IČO: 36011185
 101.  Poskyt.sociál.služieb za 03/2013  40,00  40,00  Zmluva č.14/2012  –  04.04.2013 Ing.Gronžák-Pechová, Hviezdoslavova 224/4, 97241 Koš IČO: 46730796
 102.  Telefón-mobil 03/2013  173,81  207,45  Zmluva č.5/2012  –  04.04.2013  Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava IČO: 35697270
 103.  Outsourcing 3/13+toner  101,20  121,44  Zmluva č.18/10 v znen. dod. č.12/12  –  04.04.2013 eRPe servis s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice IČO: 45852723
 104.  BOZP 1-3/2013  51,30  51,30  Zmluva č.72/2005  –  05.04.2013  Ján Macák BP-COM , 95703 Dežerice 184, IČO: 40834603
 105.  Odvoz VOK a uloženie  91,81  16,37  Zmluva č. 3/96  –  08.04.2013  Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza IČO: 36011185
 106.  Dopl.strava-dôchodci 3/13  10,54  10,54  –  –  08.04.2013  Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354,97211
 107.  Doplatok strava 03/13  33,60  33,60  –  –  08.04.2013  Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354,97211
 108.  Bank.poplatok ŠJ 03/13  11,84  11,84  –  –  08.04.2013  Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354,97211
 109.  Prísp.zo SF-strava 03/13  42,00  42,00  –  –  .08.04.2013  Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354,97211
 110.  Telefón 3/2013 MŠ,ŠJ  33,06  39,67  Zmluva č.35/2004,09/2011  –  09.04.2013 Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava IČO: 35763469
 111.  Telefón 3/2013 OcÚ  33,09  39,71  Zmluva č.25/2007,08/2013  –  09.04.2013  Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava IČO: 35763469
 112.  Vývoz druh.surovín – sklo, fľaše 3/2013  76,02  91,22  Zmluva č.46/2004  –  09.04.2013  Tezas s.r.o. Garážová 1,97101 Prievidza IČO: 36011185
 113.  Zabezpečenie systému ochrany pred požiarmi za 4-6/2013  66,00  66,00  Zmluva č.01/2010  –  16.04.2013  GKV&Áč, Železničiarska 26, 97101 Prievidza IČO: 36341304
 114.  Prevádzkovanie pohrebísk 1-3/2013  149,37  149,37  Zmluva č. 4/2007  –  18.04.2013  Kvetinárstvo-pohrebné služby-Peticová,97211 Lazany č.353 IČO: 41057759
 115.  Prípojka VO pri ZŠ, oprava el.inšt.-ŠJ pri MŠ  255,22  255,22  Zmluva č.59/2003  –  22.04.2013  Montáž a údržba el.zariad.F.Kotúľ 97211 Poruba č.8, IČO:30429008
 116.  Detské knihy do miest.knižnice  40,50  40,50  –  –  24.04.2013  Špalek Rastislav Mestečko 135,02052 IČO: 37487019
 117.  Odmeny umelcom a výrob.zvukových azvukovoobraz.záznamovza verejný prenos v r.2013  27,92  33,50  –  –  25.04.2013  SLOVGRAM Jakubovo nám.14,81348 Bratislava IČO: 17310598
 118.  Interný doklad ŠJ za 04/2013
 119.  Členské na r.2013  1882,00  1882,00  –  –  03.05.2013  Občianske združenie Hornonitrie SNP 360/18, 97213 Nitr.Pravno IČO: 31201822
 120.  Plyn za 05/2013  372,50  447,00  Zmluva č.15/2009  –  03.05.2013  SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 IČO: 35815256
 121.  Telefón-mobil 04/2013  68,98  81,88  Zmluva č.5/2012  –  06.05.2013  Orange Slovensko a.s. Metodova 8,82108 Bratislava IČO: 35697270
 122.  Poskytnutie soc.služieb  za 04/2013  40,00  40,00  Zmluva č.14/2012  –  06.05.2013  Ing.Gronžák-Pechová, Hviezdoslavova 224/4, 97241 Koš IČO: 46730796
 123.  Outsourcing za 04/2013 + toner ŠJ  101,20  121,44  Zmluva č.18/2010 v znen.dod.č.12/2012  –  06.05.2013  eRPe servis  s.r.o., SNP 1153/9 ,97201Bojnice IČO: 45852723
 124.  Vývoz a tried.druhot.surovín-sklo  14,88  17,85  Zmluva č. 46/2004  –  06.05.2013  Tezas s.r.o. Garážová 1,97101 Prievidza IČO: 36011185
 125.  Inzercia – MY Hornonitriaske noviny  95,00  114,00  –  Objednávka zo dňa 16.04.2013  07.05.2013  Petit Press a.s. ul.Sládkovičova 1, 94901 Nitra IČO: 35790253
 126.  Uloženie odpadu za 04/2013  498,16  579,96  Zmluva č.3/1996  –  07.05.2013  Tezas s.r.o. Garážová 1,97101 Prievidza IČO: 36011185
 127.  Vývoz odpadu za 04/2013  737,60  885,12  Zmluva č. 3/1996  –  07.05.2013  Tezas s.r.o. Garážová 1,97101 Prievidza IČO: 36011185
 128.  Telefón 04/2013-OcÚ  36,66  43,99  Zmluva č.25/2007  –  07.05.2013  Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava IČO: 35763469
 129.  Telefón 04/2013-MŠ,ŠJ  33,66  40,39  Zmluva č. 35/2004, 09/2011  –  07.05.2013  Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10,82513 Bratislava IČO: 35763469
 130.  Hudobná produkcia-Výstup na Maguru  200,00  200,00  –  Telef.objednávka zo dňa 15.04.2013  09.05.2013  Poluvská muzika, č.161 Poluvsie 97216 IČO: 42150396
 131.  Doplatok strava 04/13  33,12  33,12  –  –  09.05.2013  Školská jedáleň pri MŠ Poruba č. 354, 97211
 132.  Dopl.strava dôchod.04/13  8,16  8,16  –  –  09.05.2013  Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354, 97211
 133.  Bank.popl. ŠJ 04/13  12,22  12,22  –  –  09.05.2013  Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354,97211
 134.  Prísp.SF strava 04/13  41,40  41,40  –  –  09.05.2013  Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354, 97211
 135.  Kosenie verej.priestranstiev  442,41  442,41  Zmluva č. 9/2011  –  14.05.2013  Servis Zelene, Mladých 428/1, 97213 Nedožery-Brezany, IČO: 45668574
 136.  Vysprávky miest.komunikácií  4800,00  5760,00  –  Obj.zo dňa 25.4.2013  16.05.2013  Slovkorekt-špec.cest.práce s.r.o., Pod Stráňami 4, 03101 Lipt.Mikuláš, IČO: 31602363
 137.  Kosenie MŠ  358,07  358,07  Zmluva č.9/2011  –  20.05.2013  Servis Zelene, Mladých 428/1, 97213 Nedožery-Brezany, IČO: 45668574
 138.  Tribúna pevná+montáž sedísk na striedačky  5993,00  7191,60  –  Telef.objednávka na zákl.cen.ponúk  22.05.2013  PESMENPOL s.r.o.,Železničiarska 16, 080 01 Prešov, IČO:36507881
 139.  Vývoz a ulož. VOK  134,56 159,08  Zmluva č.39/2003  –  22.05.2013  Tezas s.r.o., Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 140.  Pohr.služby-Čavojská G.  112,90  112,90  Zmluva č.4/07 a Dod.č. 17/12  –  23.05.2013  Kvetinárstvo-pohrebníctvo,Peticová, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 141.  Kanc.potreby  155,25  186,30  –  Telef.objednávka  31.05.2013  KAVT s.r.o., Polomská 2, 010 01 Žilina, IČO: 31559221
 142.  Školské pomôcky MŠ 288,79  346,55  –  Objed. riad.MŠ  03.06.2013  Stiefel Eurocart s.r.o. Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava, IČO: 31360513
 143.  Plyn 06/2013  156,67  188,00  Zmluva č.15/2009  –  04.06.2013  SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256
 144.  Servis.prehl.- oprava tlačiarne-kopírky  93,58  112,30  Zmluva č.06/2009  –  05.06.2013  KAVT s.r.o. Polomská 2, 01001 Žilina, IČO: 31559221
 145.  Telefón-mobil 05/13  61,36  72,19  Zmluva č.05/2012  –  05.06.2013  Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
 146.  Vývoz a likvid.tekut.odpadu MŠ  63,66  76,39  –  Dohoda o cene z 29.05.2013  05.06.2013  Stredosl.vodár.prev.spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 147.  Int.doklad ŠJ za 05/2013  –  –  –  –
 148.  Kosenie verej.priestranst.  491,49  491,49  Zmluva č.09/2011  –  06.06.2013  Servis Zelene, Mladých 428/1, 97213 Nedožery-Brezany, IČO: 45668574
 149.  Outsourcing IT 05/13  70,00  84,00  Zmluva č. 18/2010 a Dodat. č.12/2012  –  06.06.2013  ERPE servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 150.  Vývoz odpadu 05/2013  922,00  1106,40  Zmluva č.39/2003  –  06.06.2013  Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 151.  Ulož.odpadu 05/2013  648,44  754,92  Zmluva č.39/2003  –  06.06.2013  Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 152.  Kancel.tlačivá MŠ  11,31  13,57  –  –  06.06.2013  ŠEVT a.s. Cementárska cesta 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131
 153.  Telefón MŠ,ŠJ 05/2013  31,75  38,10  Zmluva č.9/2011 a  35/2004  –  07.06.2013  Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO: 35763469
154. Telefón OcÚ 05/2013 37,25 44,70 Zmluva č. 25/2007 a 08/2013 07.06.2013 Slovak Telecom a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO: 35763469
 155.  Školské a učeb.pomôcky MŠ  224,24  269,09  –  –  10.06.2013  Daffer s.r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza, IČO: 36320439
 156.  Hydroizol.práce-strecha ŠJ  1942,14  2330,57  –  Obj.na zákl.cenových ponúk  10.06.2013  Hutira Slovkia s.r.o., 29.augusta 92, 97251 Handlová, IČO: 36297569
 157.  Dopl.stravy 05/2013  33,12  33,12  –  –  10.06.2013  Školská jedáleň pri MŠ Poruba č. 354, 97211
 158.  Dopl.strava dôch. 05/2013  11,56  11,56  –  –  10.06.2013  Školská jedáleň pri MŠ Poruba č. 354, 97211
 159.  Bank.poplatok ŠJ 05/2013  11,92  11,92  –  –  10.06.2013  Školská jedáleň pri MŠ Poruba č. 354, 97211
 160.  Prísp. strava zo SF 05/2013  41,40  41,40  –  –  10.06.2013  Školská jedáleň pri MŠ Poruba č. 354, 97211
 161.  Údrž.VO a prekládka MR  266,12  266,12  Zmluva č.59/2003  –  11.06.2013  Mont.a údržba el.zariad. Kotúľ Fr., č.8, Poruba  97211, IČO: 30420008
 162.  Poskyt.soc.služieb 05/2013  40,00  40,00  Zmluva č.14/2012  –  11.06.2013  Mgr.Gronžák-Pechová, Hviezdoslavova 224/4, 972 41Koš, IČO: 46730796
 163.  Školská pomôcka MŠ  3,00  3,60  –  –  11.06.2013  Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
 164.  Vývoz a tried.DH 05/2013  80,99  97,19  Zmluva č.32/2008  –  14.06.2013  Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 165.  Komplexné poistenie 08/13-01/14  379,65  379,65  Zmluva č.  –  17.06.2013  Allianz SP a.s. Dostojevského rad 4, 915 74 Bratislava, IČO: 00151700
 166.  Vývoz a ulož.VOK  111,76  131,85  Zmluva č. 3/96  –  19.06.2013  Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
167. Prevádzk.plyn.kotolne MŠ 398,00 398,00 Zmluva č.51/2003 20.06.2013 Cyril Čavojský – UHRE, Poruba č.402, 97211, IČO: 34956328
168. Prevádzk,plyn.kotolne ZŠ 232,00 232,00 Zmluva č.51/2003 20.06.2013 Cyril Čavojský – UHRE, Poruba č. 402, 97211, IČO: 34956328
169. Čistiace potreby ŠJ pri MŠ 146,70 176,04 26.06.2013 COOP Jednota SD, A.Hlinku I.437, 97101 Prievidza, IČO: 00169005
170. Čistiace potreby MŠ 147,77 177,32 26.06.2013 COOP Jednota SD, A.Hlinku I.437, 97101 Prievidza, IČO: 00169005
 171.  Pohreb.služby-Marková Antónia  112,90  112,90  Zmluva č.4/2007,Dodat.17/2012  –  27.06.2013  Kvetinárstvo-pohrebníctvo Peticová, 97211 Lazany č.353, IČO: 41057759
 172.  Pohreb.služby-Čavojská Anna  112,90  112,90  Zmluva č.4/2007, Dodat.č.17/2012  –  27.06.2013  Kvetinárstvo-pohrebníctvo,Peticová, 97211 Lazany č. 353, IČO: 41057759
 173.  Plyn za 07/2013  145,00  174,00  Zmluva č. 15/2009  –  02.072013  SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Braislava 26 IČO: 35815256
 174.  Internet 7-9/2013 ŠJ  41,50  49,80  Zmluva č. 24/2008  –  03.07.2013  KINET s.r.o. 97225 Diviaky n/Nitricou 203, IČO: 36668940
 175.  Outsourcing 06/2013  70,00  84,00  Zmluva č. 18/2010, 12/2012  –  04.07.2013  ERPE servis s.r.o., SNP 1153/9 Bojnice 97201, IČO: 45852723
 176.  Telefón-mobil 06/2013  59,96  70,79  Zmluva č. 05/2012  –  04.07.2013  Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82106 Bratislava, IČO: 35697270
 177. Prevádz.pohrebiska II.kv.2013  149,37  149,37  Zmluva č.4/2007, 12/2012  –  08.07.2013  Kvetinárstvo-pohrebníctvo Peticová, 97211 Lazany č. 353, IČO: 41057759
 178.  Pohreb.služby Hrúzová Anna  112,90  112,90  Zmluva č.4/2007. 12/2012  –  08.07.2013  Kvetinárstvo-pohrebníctvo Peticová, 97211 Lazany č.353, IČO: 41057759
 179.  Pohreb.služby Hepnerová Helena  112,90  112,90  Zmluva č. 4/2007, 12/2012  –  08.07.2013  Kvetinárstvo-pohrebníctvo Peticová, 97211 Lazany č.353, IČO: 41057759
 180.  Revíz.správa-plyn.kotolne  980,00  980,00  –  Telef.objednávka  08.07.2013  Firma MEGAS-J.Meluš, Lány 1404/26, 97201 Bojnice, IČO: 40189773
 181.  Kontr.a čistenie komínov  53,00  63,60  –  Telef.objednávka  08.07.2013  M.Ďurina-DERKO, Hasičská 3, 97101 Prievidza, IČO: 41053214
 182.  Vývoz odpadu 06/2013-Pda  368,80  442,56  Zmluva č. 39/2003  – 08.07.2013  Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 183.  Vývoz odpadu 06/2013-Handlová  368,80  442,56  Zmluva č.39/2003  –  08.07.2013  Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 184.  Uloženie odpadu 06/2013 Pda  272,73  317,52  Zmluva č.39/2003  –  08.07.2013  Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 185.  Uloženie odpadu 06/2013 Handlová  191,19  222,59  Zmluva č.39/2003  –  08.07.2013  Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 186.  Inter.doklad ŠJ za 6/2013  –  –  –  –  –
 187.  Internet OcÚ za II.kv.2013  41,50  49,80  Zmluva č. 24/2008  –  08.07.2013  KINET s.r.o., 97225 Diviaky n/Nitricou 203, IČO: 36668940
 188.  Fotoreport.“Výstup na Maguru“  59,45  59,45  –  Telef.objednávka  08.07.2013  Foto GROSS, Necpalská 32, 97101 Prievidza, IČO: 10894128
 189.  Dopl.stravy za 06/2013  30,88  30,88  –  –  08.07.2013  Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354, 97211
 190.  Dopl.stravy dôchodci 06/2013  10,54  10,54  –  –  08.07.2013  Školská jedáleň pri MŠ Poruba č. 354, 97211
 191.  Bankový poplatok ŠJ 06/2013  11,71  11,71  –  –  08.07.2013

 Školská jedáleň pri MŠ Poruba č. 354

97211

 192.  Prísp.so SF na  stravu za 06/2013  38,60  38,60  –  –  08.07.2013  Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354, 97211
 193.  Revíz.správa el.inštalácie a bleskozvodov  950,00  950,00  Zmluva č. 59/2003  –  09.07.2013  Montáž a údrž.el.zariadení F.Kotúľ, 97211 Poruba č.8, IČO: 30420008
 194.  Poskyst.soc.služieb 06/2013  40,00  40,00  Zmluva č.14/2012  –  10.07.2013  Mgr.Gronžák-Pechová, Hviezdoslavova 224/4, 972 41 Koš, IČO: 46730796
 195.  Vývoz a tried.druh.surovín 06/2013  90,54  108,65  Zmluva č. 32/2008  –  10.07.2013  Tezas s.r.o., Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 196.  Telefón MŠ, ŠJ 06/2013  33,45  40,14  Zmluva č.9/2011, 35/2004  –  10.07.2013  Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763489
 197.  Telefón OcÚ 06/2013  39.09  46,91  Zmluva č. 25/2007, 8/2013  –  10.07.2013  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763489
 198.  Zabez.systému ochrany pred požiarmi 7-9/2013  66,00  66,00  Zmluva č.01/2010  –  10.07.2013  GKV & Áč, Železničiarska 26, 97101 Prievidza IČO: 36341304
 199.  Vyprac.územno-plán.dokument.“Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Poruba“  2130,00  2130,00  Zmuva č. 01/2013  –  11.07.2013  Ateliér Olympia s.r.o. Wolkrova 4, 85101 Bratislava, IČO: 36619915
200. BOZP za 4-7/2013 51,30 51,30 Zmluva č.72/2005 15.07.2013 J.Macák BP-COM, 95703 Dežerice 184, IČO: 40834603
201. Vyprac.požiarnobezpčenost.charak.pre objekty OcÚ 100,00 100,00 Telef.objednávka 18.07.2013 GKV & Áč, Železničiarska 26 97101 Prievidza  IČO: 36341304
202. Kosenie verejných priestranstiev 552,41 552,41 Zmuva č.9/2011 18.07.2013 Servis Zelene K.Klopčeková, Mladých 428/1, 97212 Nedožery-Brezany IČO: 45668574
203. Betónová zmes + dovoz – Úprava a revitalizácia obce-nám.sv.Mikuláša 540,15 648,18 Telef.objedn.po prieskume trhu 18.07.2013 EKODIEL s.r.o. Partizánska 261/23, 95701 Bánovce n/Bebravou IČO: 36343056
 204.  Betón.rúra-Úpr.a revit.obce-nám.sv.Mikuláša  17,08  20,50  –  Telef.objed.  18.7.2013  Prefabetón Koš a.s. Železničná 285/12, 97241 Koš IČO: 36395391
 205.  Hobľovanie dosiek – strecha na MŠ  270,00  270,00  –  Telef.objednávka  19.07.2013  Šujan Ivan 97216 Pravenec 351 D/3 IČO: 41849078
 206.  Predpl.Zb.zákonov r.2013-3. predd.  50,00  60,00  –  –  29.07.2013  Poradca podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503
 207.  Vývoz a ulož.VOK  183,92  216,51  Zmluva č. 39/2003  29.07.2013  Tezas s.r.o., Garážová 1, 97101 Prievidza IČO: 36011185
 208.  Požiar.hadice s príšlušenstvom  424,00  424,00  –  –  29.07.2013  SPORTFIRE s.r.o. 95115 Poľný Kesov 268, IČO: 46548238
 209.  Požiar.potreby  308,67  370,40  –  –  29.07.2013  DEVIL FIRE servis, 03861 Turčianske Kľačny 230, IČO: 43883192
 210.  Int.doklad ŠJ za 07/2013
 211.  Plyn  08/2013  145,00  174,00  Zmluva č. 15/2009  –  02.08.2013  SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256
 212.  PC program-regist.obyv. KEO WIN  62,25  12,45  Zmluva č. 10/2000  –  02.08.2013  KEO s.r.o. Poľná 151/5, 99106 Záhorce, IČO: 36739464
213.  Telefón mobil 07/2013  59,36  70,19  Zmluva č. 5/2012  –  05.08.2013  Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava, IČO: 35697270
 214.  Poskyt.soc.služieb 07/2013  40,00  40,00  Zmluva č. 14/2012  –  06.08.2013  Ing.Gronžák-Pechová, Hviezdoslavova 224/4, 97241 Koš IČO: 46730796
 215.  Ulož.odpadu 07/2013  654,01  761,41  Zmluva č. 39/2003  –  06.08.2013  Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
216. Vývoz odpadu 07/2013 737,60 147,52 Zmluva č. 39/2003 06.08.2013 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
217. Outsourcing 07/2013 70,00 84,00 Zmluva č. 18/2010 + dodat. č. 12/2012 06.08.2013 ERPE servis s.r.o., SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
218. Exped.nákl.-Úprava a revitalizácia obce-nám.sv.Mikuláša 91,67 110,00 Telef.objedn.po prieskume trhu 06.08.2013 Stavebniny Nedožery s.r.o.V.B.Nedožerského 18, 97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054
219. Stavebný materiál-Úprava a revitalizácia obce-nám.sv.Mikuláša 2348,32 2817,98 Telef.objedn.po prieskume trhu 06.08.2013 Stavebniny Nedožery s.r.o.V.B.Nedožerského 18, 97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054
220. Kamenivo-doprava-Úprava a revitalizácia obce-nám.sv.Mikuláša 214,07 42,81 Telef.objedn.po prieskume trhu 06.08.2013 OPEN Ing.P.Ošvát,Nádražná 1088/41, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 10888471
221. Vývoz a ulož. VOK 104,41 124,12 Zmluva č. 39/2003 08.08.2013 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
222. Telefón OcÚ 07/2013 37,43 44,92 Zmluva č. 25/2007, 8/2013 08.08.2013 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763489
223. Telefón MŠ, ŠJ 07/2013 29,80 35,76 Zmluva č. 9/2011,35/2004 08.08.2013 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763489
224. Doplatok stravy 07/2013 10,40 10,40 08.08.2013 Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354, 97211
225. Dopl.strava dôchodci 07/2013 3,57 3,57 08.08.2013 Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354, 97211
226. Bank.popl. ŠJ 07/2013 19,90 19,90 08.08.2013 Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354, 97211
227. Prísp.zo SF strava 07/2013 13,00 13000 08.08.2013 Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354, 97211
228. Zemné práce-Úprava a revitalizácia obce-nám.sv.Mikuláša 975,00 1170,00 Telef.objedn.po prieskume trhu 09.08.2013 Pavol Čavojský, 97211 Poruba č. 428, IČO: 44870329
229. Predpl.Účtovníctvo ROPO a obcí 58,00 69,60 09.08.2013 IURA EDITION s.r.o.Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, IČO: 31348262
230. I.predd.ZZ SR r.2014 112,86 112,86 09.08.2013 Poradca podnikateľa s.r.o.M.Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503
231. Predd. Finančný spravodaj r.2014 19,98 19,98 09.08.2013 Poradca podnikateľa s.r.o.M.Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503
232. Vývoz a tried. DH 07/2013 115,88 139,06 Zmluva č. 32/2008 13.08.2013 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
233. Exped.nákl.-Úprava a revitalizácia obce-nám.sv.Mikuláša 20,83 25,00 Telef.objedn.po prieskume trhu 14.08.2013 Stavebniny Nedožery s.r.o.V.B.Nedožerského 18, 97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054
234. Obrubníky+plot.doska-Úprava a revitalizácia obce-nám.sv.Mikuláša 441,67 530,00 Telef.objedn.po prieskume trhu 14.08.2013 Stavebniny Nedožery s.r.o.V.B.Nedožerského 18, 97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054
235. Kamenivo+doprava-Úprava a revitalizácia obce-nám.sv.Mikuláša 95,77 114,92 Telef.objedn.po prieskume trhu 19.08.2013 OPEN Ing.P.Ošvát,Nádražná 1088/41, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 10888471
236. Pohr.služby – Kotúľ František 112,90 112,90 Zmluva č. 4/2007, Dodat.č. 17/2012 19.08.2013 Kvetinárstvo-pohrebníctvo Peticová, 97211 Lazany č.353, IČO: 41057759
237. Dieťa a jeho svet 8/13 31,74 34,91 21.08.2013 RAABE Slovensko s.r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava IČO: 35908718
238. Projekt PO 252,00 252,00 Objednávka 30.08.2013 Vladimíra Kolečániová, Bojnická cesta 591/53,97217 Kanianka,IČO: 45642257
239. Prevádzka obecného rozhlasu 17,00 20,40 30.08.2013 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00178454
 240.  BOZP  250,00  300,00  Zmluva 13/2013  –  30.08.2013  SBS BERKUT s.r.o. Armádna 779, 049 16 Jelšava, IČO: 36761630
 241.  Kamenivo+doprava-Úprava a revitalizácia obce-nám.sv.Mikuláša  102,12  122,54  –  Telef.objedn.po prieskume trhu  02.09.2013  OPEN Ing.P.Ošvát,Nádražná 1088/41, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 1088847
 242.  Servis+aktual.poč.progr.ŠJ  32,77  39,32  –  Objed.vedúc.ŠJ  02.09.2013  Soft-GL, s.r.o. Belehradská 1, 040 13 Košice, IČO: 36182214
 243.  Školské pomôcky pre MŠ  140,83  169,00  –  Objedn.riad.MŠ  02.09.2013  STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava, IČO: 31360513
 244.  Plyn na 9/2013  300,84  361,00  Zmluva 15/2009  –  03.09.2013  SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256
 245.  Outsourcing 8/13  70,00  84,00  Zmluva č.18/2010 Dod.12/2012  –  04.09.2013  ERPE servis s.r.o., SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 246.  Telefón mobil 8/13  58,96  69,79  Zmluva č. 5/2012  –  04.09.2013   Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava IČO: 35697270
 247.  Poskyt.soc.služieb 8/13  40,00  40,00  Zmluva č.14/2012  –  04.09.2013  Mgr.Gronožák Pechová, Hviezdoslavova 224/4, Koš, IČO: 46730796
 248.  Inter.dokl. ŠJ 8/13
 249  Ulož.odpadu 8/13  807,63  940,25  Zmluva č.3/1996  –  05.09.2013  Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 250.  Vývoz odpadu 8/13  922,00  1106,40  Zmluva č. 3/1966  05.09.2013  Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 251.  Telefón  OcÚ 8/13  38,00  45,60  Zmluva č.25/2007,8/2013  –  09.09.2013  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 357634
 252.  Telefón MŠ, ŠJ 8/13  29,80  35,76  Zmluva č. 35/2001, 9/2011  –  09.09.2013   Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 357634
 253.  Cement,malta- Úprava a revitalizácia obce-nám.sv.Mikuláša  57,33 68,80  –  Telef.objedn.po prieskume trhu  09.09.2013  Stavebniny Nedožery s.r.o.V.B.Nedožerského 18, 97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054
 254.  Expedič.nákl.-Úprava a revitalizácia obce-nám.sv.Mikuláša  16,67  20,00  –  Telef.objedn.po prieskume trhu   09.09.2013   Stavebniny Nedožery s.r.o.V.B.Nedožerského 18, 97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054
 255.  Obrubník cestný-Úprava a revitalizácia obce-nám.sv.Mikuláša  -54,00  -64,80  –  –  09.09.2013   Stavebniny Nedožery s.r.o.V.B.Nedožerského 18, 97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054
 256.  Bank.popl. ŠJ 8/13  6,69  6,69  –  –  09.09.2013  Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354, 97211
 257.  Vývoz a ul.VOK  128,50  152,55  Zmluva č. 3/1996  –  11.09.2013  Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 258. Vodné OcÚ 3-9/2013  32,39  38,87  Zmluva č. 24/2007  –  13.9.2013   Stredoslovenská vodár.prevádz.spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030
 259.  Vývoz a tried.druh.surovín 8/2013  92,28  11,73  Zmluva č. 32/2008  –  16.09.2013  Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 260.  Kosenie verej.priestranstiev  746,00  746,00  Zmluva č.9/2011  –  18.09.2013  Servis Zelene K.Klopčeková, Mladých 428/1, 97212 Nedožery-Brezany IČO: 45668574
261. Vývoz a ulož. VOK 70,89 83,95 Zmluva č. 39/2003 19.09.2013 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
262. Vodné cintorín 3-9/2013 30,16 36,19 Zmluva 24/2007 20.09.2013   Stredoslovenská vodár.prevádz.spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030
263. Vodné TJ Magura – šatne 3-9/2013 90,47 108,56 Zmluva č. 24/2007 20.09.2013 Stredoslovenská vodár.prevádz.spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030
264. Vodné MŠ 3-9/2013 164,18 197,02 Zmluva č. 24/2007 20.09.2013 Stredoslovenská vodár.prevádz.spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030
265. Refakturácia-vodné stará škola 3-9/2013 8,04 8,04 26.06.2013 Rímskokatolícka cirkev farnosť Lazany, Družstevná 369/4, 97211 Lazany IČO: 31938701
266. Seminár RVC Martin-majetok 34,00 34,00 27.09.2013 RVC Martin , nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin, IČO: 31938434
267. Doprava-Roveň/kraj.prehliadka SS Dubnica n/Váhom 81,38 81,38 27.09.2013 Jednota dôchodcov na Slovensku, okr.organ. J.Kráľa 429/34 Bojnice, IČO: 00897019
 268.  Vývoz splaškov MŠ  59,67  71,60  –  Dohoda o cene č.2013/300 6289  27.09.2013  Stredoslovenská vodár.prevádz.spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030
 269.  ZZ SR r.2013 – 4.preddavok  66,67  80,00  –  –  27.09.2013  Poradca podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A, 01001 Žilina IČO: 31592503
 270.  Doprava-JD do Podhájskej  220,00  264,00  –  Objednávka z 12.09.2013  30.09.2013  Skanska SK a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava IČO: 31611788
 271.  Inzercia-výber.konanie na ved.ŠJ  76,80  92,16  –  Objednávka  30.09.2013  Petit Press a.s. Lazaretská 12, 81108 Bratislava, IČO: 35790253
 272.  Interný doklad ŠJ 9/2013
 273.  Vývoz a ulož. VOK /5ks x 2/  1118,94  1326,23  Zmluva č. 3/1996  –  01.10.2013   Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 274.  Uloženie odpadu 9/13  632,86  736,78  Zmluva č. 3/1996  –  03.10.2013   Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 275.  Vývoz odpadu 9/13  737,60  885,12  Zmluva č. 3/1996  –  03.10.2013   Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 276.  Plyn 10/2013  935,84  1123,00  Zmluva č. 15/2009  –  03.10.2013  SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256
 277.  Vysprávky miest.komunikácií  1400,00  1680,00  –  Objednávka zo dňa 25.4.2013 + CP  03.10.2013  Slovkorekt-špec.cest.práce s.r.o., Pod Stráňami 4, 03101 Lipt.Mikuláš, IČO: 31602363
 278.  Outsourcing IT 9/13  70,00  84,00  Zmluva č.18/2010 + 12/2012  –  03.10.2013  ERPE servis s.r.o., SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 279.  Telefón mobil 9/13  60,56  71,39  Zmluva č. 5/2012  –  03.10.2013  Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava IČO: 35697270
280. Doprava-Roveň/Jeseň je dar Z.Kostoľany 44,00 44,00 Zmluva o spolupráci 03.10.2013 Regionálne kultúrne centrum, Záhradnícka 19, 97101 Prievidza IČO: 34059113
282. Internet OcÚ 10-12/2013 41,50 49,80 Zmluva č. 24/2008 03.10.2013 KINET s.r.o. 97225 Diviaky n/Nitricou 203, IČO: 36668940
283. Internet ŠJ 10-12/2013 41,50 49,80 Zmluva č. 24/2008 03.10.2013 KINET s.r.o. 97225 Diviaky n/Nitricou 203, IČO: 36668940
284. Expedičné náklady-Úprava a revitalizácia obce-nám.sv.Mikuláša 80,00 96,00 Objednávka 03.10.2013 Stavebniny Nedožery s.r.o.V.B.Nedožerského 18, 97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054
285. Expedičné náklady-Úprava a revitalizácia obce-nám.sv.Mikuláša 32,50 39,00 Objednávka 03.10.2013 Stavebniny Nedožery s.r.o.V.B.Nedožerského 18, 97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054
286. Dlažba IVA 6-Úprava a revitalizácia obce-nám.sv.Mikuláša 1356,48 1627,78 Objednávka 03.10.2013 Stavebniny Nedožery s.r.o.V.B.Nedožerského 18, 97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054
287. Dlažba IVA 6-Úprava a revitalizácia obce-nám.sv.Mikuláša 881,71 1058,05 Objednávka 03.10.2013 Stavebniny Nedožery s.r.o.V.B.Nedožerského 18, 97212 Nedožery-Brezany, IČO: 44646054
288. Prevádzkovanie pohreb.7-9/2013 149,37 149,37 Zmluva č. 4/2007+17/2012 04.10.2013  Kvetinárstvo-pohrebníctvo Peticová, 97211 Lazany č.353, IČO: 41057759
289. Pohreb.služby-Pernišová Anna 142,78 142,78 Zmluva č. 4/2007+17/2012 04.10.2013 Kvetinárstvo-pohrebníctvo Peticová, 97211 Lazany č.353, IČO: 41057759
290. Pohreb.služby-Priehodová Irena 112,90 112,90 Zmluva č. 4/2007+17/2012 04.10.2013 Kvetinárstvo-pohrebníctvo Peticová, 97211 Lazany č.353, IČO: 41057759
291. Kulturne vystúpenie -Úcta k starším 200,00 200,00 Objednávka 06.10.2013 Mgr.Ján Hruška – MÁRIA, Športová 96/11, 97101 Prievidza, IČO: 46221638
292. Výroba a mont. plotových vložiek-Úprava a revitalizácia obce-nám.sv.Mikuláša 2000,00 2000,00 Objednávka 07.10.2013 Ľudovít Boško, Poruba č. 455, 97211, IČO: 46226311
293. Vodné ZŠ 9/12-9/13 94,94 113,92 Zmluva č. 24/2007 07.10.2013 Stredoslovenská vodár.prevádz.spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030
294. Poskyt.soc.služieb 9/13 40,00 40,00 Zmluva č. 14/2012 08.10.2013 Mgr.Gronožák Pechová, Hviezdoslavova 224/4, Koš, IČO: 46730796
295. Kamenivo+doprava-Úprava a revitalizácia obce-nám.sv.Mikuláša 299,77 359,72 Objednávka 08.10.2013 OPEN Ing.P.Ošvát,Nádražná 1088/41, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 1088847
296. Telefón MŠ, ŠJ 9/13 32,39 38,87 Zmluva č. 9/2011+35/2004 09.10.2013 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
297. Hasičský materiál 458,10 458,10 Objednávka DHZ 09.10-2013  SPORTFIRE s.r.o. 95115 Poľný Kesov 268, IČO: 46548238
298. Dopl.do stravy 9/13 42,40 42,40 10.10.2013 Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354,97211
 299.  Dopl.strava dôchod.9/13  8,16  8,16  –  –  10.10.2013  Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354,97211
 300.  Bank.popl. ŠJ 9/13  13,48  13,48  –  –  10.10.2013   Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354,97211
 301.  Prísp.SF na stravu 9/13  42,40  42,40  –  –  10.10.2013    Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354,97211
 302.  Zemné a zahrňacie práce-Úprava a revitalizácia obce-nám.sv.Mikuláša  309,00  309,00  –  Objednávka 11.10.2013  Pavol Čavojský 97211 Poruba č. 428 IČO: 44870329
 303.  PO a BOZP 10-12/13 OcÚ, 7-12/13 MŠ  296,00  296,00  Zmluva č. 1/2010+10/2013  –  14.10.2013  GKV & Áč, Železničiarska 26 97101 Prievidza  IČO: 36341304
 304.  Vývoz a tried.druh.surovín  9/13  108,53  130,24  Zmluva č. 32/2008  –  14.10.2013    Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 305.  Časopis Manažment školy r.2014 MŠ  53,50  64,20  –  –  14.10.2013  JUra Edition s.r.o.  Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava IKČO: 31348262
 306.  Telefón OcU 9/13  37,52  45,02  Zmluva č.25/2007+8/2013  –  16.10.2013  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 307.  Kamenivo,piesok+doprava-Úprava a revitalizácia obce-nám.sv.Mikuláša  237,01  284,41  –  Objednávak  16.10.2013  OPEN Ing.P.Ošvát,Nádražná 1088/41, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 1088847
 308.  Seminár RVC Martin-účtovná závierka  34,00  34,00  –  –  21.10.2013  RVC Martin , nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin, IČO: 31938434
 309.  Vývoz a ulož. VOK  125,89  148,84  Zmluva č. 3/1996  –  23.10.2013    Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 310.  Dieťa a jeho svet 10/13 MŠ  32,10  35,31  –  –  24.10.2013  RAABE Slovensko s.r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava IČO: 35908718
 311.  Interný doklad ŠJ 10/13
 312.  Outsourcing IT 10/13  70,00  84,00  Zmluva č. 18/2010+12/2012  –  05.11.2013 272 ERPE servis s.r.o., SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45853
 313.  Plyn 11/13  1548,33  1848,00  Zmluva č. 15/2009  –  05.11.2013   SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256
 314.  Telefón mobil 10/13  61,26  72,09  Zmluva č. 5/2012  06.11.2013   Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava IČO: 35697270
 315.  Kancel.papier+dopravné  31,90  38,28  –  Objednávka  06.11.2013  KA-VT s.r.o., Polomská 2, 010 08 Žilina, IČO: 31559221
 316.  Uloženie odpadu 10/13  592,78  690,12  Zmluva č. 3/1996  –  06.11.2013    Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 317.  Vývoz odpadu 10/13  737,60  885,12  Zmluva č. 3/1996  –  06.11.2013     Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 318.  Poskytn.soc.služieb 10/13  40,00  40,00  Zmluva č. 14/2012  –  07.11.2013  Mgr.Gronožák Pechová, Hviezdoslavova 224/4, Koš, IČO: 46730796
 319.  Telefón ŠJ 10/13  22,73  27,28  Zmluva č. 9/2011+35/2004  –  07.11.2013 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 320.  Publikácia-prac.pomer a mzda  9,83  11,80  –  –  07.11.2013  Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina IČO: 36371271
 321.  Telefón OcÚ 10/13  37,59  45,11  Zmluva č. 25/2007+8/2013  –  08.11.2013  Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
 322.  Dopl.stravy 10/13  40,40  40,40  –  –  08.11.2013   Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354,97211
 323.  Dopl.strava dôchodci 10/13  7,65  7,65  –  –  08.11.2013   Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354,97211
 324.  Bank.popl. ŠJ 10/13  13,40  13,40  –  –  08.11.2013    Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354,97211
325. Prísp.SF na stravu 10/13 40,40 40,40 08.11.2013   Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354,97211
 326.  Odvoz a ulož.VOK  163,99  193,84  Zmluva č.39/2003  –  14.11.2013  Tezas s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 327.  Obstar.Zmeny Územ.plánu obce  400,00  400,00  Zmluva č.11/2013  –  14.11.2013  Ing.Terézia Davidová, obstar.ÚPP, Palisády 25 Bratislava 81106, IČO:35438972
328..  Roč.licencia KEO  DOS a KEO WIN  205,74  246,89  Zmluva č.10/2000  –  14.11.2013  KEO, s.r.o. Poľná 151/5 99106 Záhorce, IČO: 36739464
 329.  Výmena okien na ŠJ pri MŠ Poruba  4910,22  5892,26  Na zákl.priesk.trhu  –  18.11.2013  SLOVAKTUAL, s.r.o. Pravenec 272, 97216, IČO: 00693511
 330.  Vývoz a tried.druh.surovín 10/13  105,33  126,40  Zmluva č. 32/2008  –  18.11.2013  Tezas s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
331. Zhotovenie Územ.plánu-zmeny a doplnky č.1 ÚP obce Poruba 663,00 663,00 Zmluva č. 3/2013 18.11.2013 Ateliér Olympia s.r.o. Wolkrová 4, 85101 Bratislava , IČO: 36619915
332. Odvoz a ulož. VOK 134,55 159,39 Zmluva č. 39/2003 22.11.2013 Tezas s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
333. CD nosič-aktuál.judikatúra pre obce 17,00 20,40 Objednávka 25.11.2013 SOTAC,s.r.o. Južná trieda č.1, Košice 04001, IČO: 36189855
334. Zemné a odhŕňacie práce 320,80 385,00 Objednávka 29.11.2013 Pavol Čavojský Poruba č.428, 97211, IČO: 44870329
335. Interný doklad ŠJ pri MŠ 11/2013
336. Nástenný kalendár 2014 70,0 70,00 Objednávka 02.12.2013 PROFIT, ul.I.Krasku 12/13, 97101 Prieividza IČO: 37009621
337. Plyn 12/2013 1823,33 2188,00 Zmluva č. 15/2009 04.12.2013 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, IČO: 35815256
338. Údržba VO a MR 481,78 481,78 Zmluva č. 59/2003 04.12.2013 Montáž a údržba el.zar.Kotúľ František Poruba č.8, 97211, IČ: 30420008
339. Telefón 11/2013 58,96 69,79 Zmluva č. 5/2012 04.12.2013 Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava IČO: 35697270
 340.  Kamenivo-zimná údržba MK  94,38  113,26  –  Objednávka  04.12.2013  OPEN Ing.P.Ošvát,Nádražná 1088/41, 97213 Nitr.Pravno, IČO: 1088847
 341.  Vývoz žumpy z MŠ  61,67  74,00  Dohoda o cene č.2013/3008056  –  04.12.2013  Stredoslovenská vodár.prevádz.spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica IČO: 36644030
 342.  Outsourcing IT 11/2013  70,00  84,00  Zmluva č. 18/10+dod.č.13/2012  –  04.12.2013  ERPE servis s.r.o., SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 343.  Vývoz odpadu 11/2013  922,00  1106,40  Zmluva č. 39/2003  –  05.12.2013  Tezas s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 344.  Uloženie odadu 11/2013  739,17  860,55  Zmluva č. 39/2003  –  05.12.2013  Tezas s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 345.  Registr.domény r.2014  48,00  57,60  Zmluva č. 7/2013  –  06.12.2013  Luneta,spol.s r.o. L.Fullu 9, 84105 Bratislava, IČO: 31371248
 346.  Oprava elektro.spotrebičov v ŠJ  15,60  180,72  –  Objednávka ŠJ  06.12.2013  Elektroservis,opr.a pred.elektrospotr. Pavlíček P. Lazany 328, 97211, IČO: 17828953
 347.  Doplat.do stravy za 11/2013  40,60  40,60  –  –  06.12.2013  Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354,97211
 348.  Doplat.na stravu dôchodci 11/2013  8,16  8,16  –  –  06.12.2013   Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354,97211
349. Bankový poplatok ŠJ 11/2013 11,65 11,65 06.12.2013 Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354,97211
350. Prísp.na stravu SF 11/2013 40,60 4,60 06.12.2013 Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354,97211
351. Čistiace a hygien.potreby 127,50 153,00 Zmluva č. 5/2012 09.12.2013 PP-SOT, s.r.o. 95641 Kšinná IČO: 43881891
352. Montáž kábla VO pre bytovky 358,80 358,80 Zmluva č. 59/2003 09.12.2013 Montáž a údržba el.zar.Kotúľ František Poruba č.8, 97211, IČ: 30420008
353. Poskyt.soc.služieb 11/2013 40,00 4,00 Zmluva č. 14/2012 09.12.2013 Mgr.Gronožák Pechová, Hviezdoslavova 224/4, Koš, IČO: 46730796
354. Predpl.Predšk.výchova a Zvesti MŠ 11,00 13,20 Objednávka MŠ 09.12.2013 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, IČO: 3663124
355. Telefón OcÚ 11/2013 37,41 44,89 Zmluva č. 25/07 a 8/2013 10.12.2013 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
356. Telefón MŠ,ŠJ 11/2013 24,32 29,18 Zmluva č. 35/04 a 9/11 10.12.2013 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469
357. Vývoz a tried.druh.suroví 11/2013 14,88 17,85 Zmluva č. 32/2008 17.12.2013 Tezas s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
358. Školské pomôcky pre MŠ 1174,50 1397,66 Objednávka MŠ 17.12.2013 Maquita s.r.o. Soľná 738/36 97213 Nitr.Pravno, IČO: 36316881
359. Prevádzkovanie plyn.kotolne II.polrok ZŠ 166,00 166,00 Zmluva č. 51/2003 17.12.2013 Cyril Čavojský UHRE, Poruba č. 402, 97211, IČO: 34956328
360. Prevádzkovanie plyn.kotolne II.polrok MŠ 332,00 332,00 Zmluva č. 51/2003 17.12.2013 Cyril Čavojský UHRE, Poruba č. 402, 97211, IČO: 34956328
361. Právne služby pre obec Poruba 348,45 348,45 Oojednávka 18.12.2013 JUDr.Peter Dolný advokát, ul.Matice slovenskej ť.8, 97101 Prievidza, IČO: 14223937
362. Dieťa a jeho svet- 12/2013 32,10 35,31 Objednávka MŠ 18.12.2013 RAABE Slovensko s.r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava IČO: 35908718
363. Inzercia -vianočné želanie 39,00 48,60 Objednávka 20.12.2013 Petit Press a.s. Lazaretská 12, 81108 Bratislava, IČO: 35790253
364. ND pre DZH 91,74 110,09 Objednávka DHZ 20.12.2013 FLORIAN,s.r.o. Priekopská 26, 03608 Martin, IČO: 36427969
365. Doplatok do stravy 12/2013 30,40 30,40 31.12.2013  Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354,97211
366. Doplatok na stravu dôch.12/2013 5,61 5,61 31.12.2013 Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354,97211
367. Bankový poplatok ŠJ 12/2013 10,24 10,24 31.12.2013 Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354,97211
368. Dopl.strava zo SF 12/2013 30,40 30,40 31.12.2013 Školská jedáleň pri MŠ Poruba č.354,97211
369. Outsourcing 12/2013 70,00 84,00 Zmluva č.18/10+dod.č.13/12 31.12.2013  ERPE servis s.r.o., SNP 1153/9, 97201 Bojnice, IČO: 45852723
 370.  Poskyt.soc.služieb 12/2013  40,00  40,00 Zmluva č.14/2012  –  31.12.2013  Mgr.Gronožák Pechová, Hviezdoslavova 224/4, Koš, IČO: 46730796
371. Rovnošaty pre DHZ Poruba 329,21 395,06 Objednávka DHZ 31.12.2013 DPO SR-obchod,Kutuzovova 17, 83103 Bratislava, IČO: 00177474

 


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk