OBEC

ZMLUVY  UZATVORENÉ  V  ROKU 2012

Zmluva o nájme hrobového miesta 12012, dátum uzavretia zmluvy 19/01/2012, dátum zverejnenia zmluvy 19/01/2012

Zmluva o poskytnutí grantu č.ST2011_40, dátum uzavretia zmluvy 24/01/2012, dátum zverejnenia zmluvy 25/01/2012

Zmluva o poskytnutí prostriedkov TJ Magura Poruba, dátum uzavretia 20/02/2012, dátum zverejnenia 20/02/2012

Kolektívna zmluva pre rok 2012,15/03/2012,dátum uzavretia 15/03/2012,dýtum zverejnenia zmluvy 15/03/2012

Zmluva o dodávke hygienických produktov, dátum uzavretia zmluvy 20/03/2012, dátum zverejnenia zmluvy 20/03/2012

Darovacia zmluva – poskytnutie vecného daru 15/03/2012, dátum uzavretia zmluvy 15/03/2012, dátum zverejnenia zmluvy 15/03/2012

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení reg.podujatí a materiálov v oblasti občianskej obradnosti na hornej Nitre v roku 2012, dátum uzavretia zmluvy      27/03/2012, dátum zverejnenia zmluvy 27/03/2012

Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe 13/04/2012, dátum uzavretia zmluvy 13/04/2012, dátum zverejnenia zmluvy 13/04/2012

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 23/04/2012, dátum uzavretia zmluvy 23/04/2012, dátum zverejnenia zmluvy 23/04/2012

Zmluva o spolupráci pri zbere použité šatstva 04/06/2012, dátum uzavretia zmluvy 04/06/2012, dátum zverejnenia zmluvy 04/06/2012

Dodatok k zmluve o úvere č.42/021/07 zo dňa 29.07.2007,dátum uzavretia zmluvy 15/06/2012,dátum zverejnenia zmluvy 15/06/2012

Dohoda o vytvorení spoloč.šk.obvodu zo dňa 13/06/2012,dátum uzavretia zmluvy 13/06/2012, dátum zverejnenia zmluvy 15/06/2012

Zmluva o poskytovaní služieb č.2010012 s dodatkom zo dňa 16.07.2012 , dátum uzavretia zmluvy 27/07/2012, dátum zverejnenia 27/07/2012

Kúpna zmluva na p.č.497/1 k.ú.Poruba,dátum uzavretia 10/06/2011,dátum zverejnenia 10/08/2012

Zmluva o poskytovaní služieb-soc.posudky, dátum uzavretia 28/09/2012, dátum zverejnenia 28/09/2012

Kúpna zmluva na p.č.2301/1 k.ú.Poruba, dátum uzavretia 06/11/2012, dátum zverejnenia 06/11/2012

Zmluva o zimnej údržbe ciest, dátum uzavretia 06/12/2012, dátum zverejnenia 06/12/2012

Dohoda o poskytovaní menších obec.služieb 12012, dátum uzavretia 18/12/2012, dátum zverejnenia 21/12/2012

Dohoda o poskytovaní menších obec.služieb 22012, dátum uzavretia 18/12/2012, dátum zverejnenia 21/12/2012

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti pohrebníctva, dátum uzavretia 23/11/2012 , dátum zverejnenia 21/12/2012

Kúpna zmluva na p.č.780, dátum uzavretia 18/12/2012, dátum zverejnenia 21/12/2012

Zmluva o poskytovaní audit.služieb, dátum uzavretia 23/11/2012, dátum zverejnenia 21/12/2012

Dodatok č.6 k SocÚ Handlová, dátum uzavretia 20/12/2012 , dátum zverejnenia 27/12/2012

Zmluva o lekárskej pomoci

 


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.kovacova@poruba.dcom.sk