OBEC
VZN o úprave nájmov bytov vo vlastníctve obce Poruba stiahni
Dotazník stiahni
Podmienky prideľovania nájomných bytov stiahni
Zámer prideľovania nájomných bytov stiahni

Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.rybarova@poruba.dcom.sk