OBEC

Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1.  Zmluva o odb. a techn.pomoci   66,00 66,00 Zmluva č. 21/2015 09.01.2017 BROS Computing,s.r.o. Zádubnie 169,01003 Žilina, IČO: 36734390
2.  Internet I.kv. 2017 OcU 41,50 49,80 Zmluva č. 23/2008 09.01.2017 KINET s.r.o. 97225 Diviaky n/Nitricou 203, IČO:36668940
 3.  Internet I.kv. 2017 MŠ, ŠJ  37,45 44,94 Zmluva č.24/2008 + 15/2014 09.01.2017  KINET s.r.o. 97225 Diviaky n/Nitricou 203, IČO:36668940
  4. BOZP a PO I.kv. 2017  181,00   181,00 Zmluva č. 1/2010 + 10/2013 11.01.2017  GKV a Áč, s.r.o. Železničiarska 26, 97101 Prievidza, IČO: 36341304
 5.  Geometr.plán na rozhľadňu  197,00  197,00  – Obj.star.obce 16.01.2017 GEOMAP Pda, s.r.o. Ul.J.Kráľa 1713/1A, 97201 Bojnice, IČO: 46896180
 6. Plyn 487 01/17  277,50  333,00 Zmluva č. 33/2014 + 19/2016 18.01.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 7.  Plyn 486 01/17  318,33 382,00  Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 18.01.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 8.  Plyn MŠ 01/17  611,67  734,00  Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 18.01.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 9. Vývoz žumpy OcU  69,96  83,95 Dohoda o cene Obj.star.obce 18.01.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 10. Servis EZS r.2017  110,60  132,72 Zmluva č. 80/2005 18.01.2017 STELLARIS 24, s.r.o., Sládkoviča 23, 97101 Prievidza, IČO:36771228
 11. Výmena čerpadla v NBD 486  50,00  50,00 Obj.star.obce 18.01.2017 V. Richter, Budovateľská 1086/43, 97213 Nitr.Pravno, IČO:45711798
12.  Vývoz žúmp NBD  815,33  978,40 Dohoda o cene Obj.star.obce  23.01.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 13. Členské na r. 2017  2004,00 2004,00 25.01.2017 OZ Hornonitrie, SNP 360/18, 97213 Nitr.Pravno, IČO:31201822
 14. Odbor.skúšky plyn.kotl. MŠ  450,00 450,00 Obj.star.obce 26.01.2017 Firma MEGAS J.Meluš, Lány 1404/26, 97201 Bojnice, IČO: 40178773
 15. Prevádzkovanie pohreb. 01/17  41,49  49,79  Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 27.01.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 16.  Pohreby 3x  307,15  368,58  Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 27.01.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 17. Vývoz žumpy – KM  56,44  67,73 Dohoda o cene Obj.star.obce 31.01.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 18.  Vývoz a ulož. odpadu 1/2017  2357,48  2807,01 Zmluva č. 42/2015 + Dod.č.1 31.01.2017 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO:34115901
1 9. Vývoz kuchyn. odpadu 1/2017  30,00  36,00  Zmluva č. 12/2013 + 41/2016 31.01.2017 Inta, s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 20. Kontr.HP a hydrant. NBD 486  46,66  55,99 31.01.2017 Kováčik s.r.o. 95632 Livina 41, IČO: 34108629
 21. Kontr.HP a hydrant. NBD 487  46,66  55,99 31.12.2017 Kováčik s.r.o. 95632 Livina 41, IČO: 34108629
 22. Telefón OcU 1/17  27,01  32,41  Zmluva č. 16/2015 31.01.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 23.  Telefón MŠ, ŠJ 1/17  23,34  28,01 Zmluva č. 36+37/2015 31.01.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 24. Licenčná zmluva na pohrebisko na 2017  82,65  82,65 Zmluva č. 23/2007 31.01.2017 Slovenská internetová s.r.o Dolný Val č.3, 01001 Žilina, IČO:36676845
25. Oursourcing 1/2017  70,00  84,00 Zmuva č.18/2010 + 13/2012 31.01.2017 eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/8, 97201 Bojnice, IČO:45852723
 26. ŠJ – zelenina, vajíčka  66,05  79,26 31.01.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 27. ŠJ – chlieb, pečivo  7,63  8,39 31.01.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 28. ŠJ- zelenina, mlieko  59,00  67,80 31.01.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 29. ŠJ – chlieb, pečivo  7,43  8,48 31.01.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 30. ŠJ – mlieko, jogurt  19,28  21,61 31.01.2017 RAJO a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO: 31329519
 31. ŠJ – mliečne výrobky  70,10 79,39 31.01.2017 RAJO a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO: 31329519
 32. ŠJ – potraviny  330,13 385,88 31.01.2017 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov, IČO: 35760532
 33.  ŠJ – potraviny  166,56  199,87 31.01.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 34. ŠJ – chlieb, pečivo  31,31  34,79 31.01.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1.  Mobil.telefón 01/2017  60,31  73,45 Zmluva č. 3/2010 03.02.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82106 Bratislava, IČO: 35697270
2.  Plyn NBD 487 2/17  277,50  333,00 Zmluva č. 33/2014+ 19/2016 06.02.2017  SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
  3. Plyn NBD 486 2/17  318,33  382,00 Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 06.02.2017  SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 4.  Plyn MŠ 2/17  592,50  711,00 Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 06.02.2017  SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 5. Pečať rozvoja obcí + protokol  230,00  276,00 Obj.star.obce 09.02.2017  Národ.infor. stred. SR, a.s. Pribinova 4, 81109 Bratislava, IČO: 35751291
 6.  Členské r. 2017  258,50  258,50 10.02.2017  ZMO HN, V. Clementisa 52, 97101 Prievidza, IČO:31924794
 7. Poskyt.služieb v oblasti ver.obst.  390,00  390,00 Zmluva č. 33/2016 10.02.2017 EuroPro Slovensko, n.o. Na kopci 652/3 01001 Žilina, IČO: 37983598
 8. Sporák elektric. + prísluš. ŠJ  2139,70 2567,64 Obj.ved.ŠJ 13.02.2017 RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1, 91501 Nové Mesto n/Váh. IČO: 34153004
 9. Širokopásma lambda 60 mm-DHZ  160,82 160,82 Obj.star.obce 14.02.2017 Prosport Perfor -mance Europe Nové domy 100,16400 Praha, IČO:29020239
 10. Oprava streš. krytiny na DS  42,00   50,00 Obj.star.obce 14.02.2017 DOMYSTAV s.r.o. Košovská cesta 22, 97101 Prievidza, IČO:36311383
 11. Montáž sporáka v ŠJ  62,07  74,48 Obj.ved.ŠJ 15.02.2017 RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1, 91501 Nové Mesto n/Váh. IČO: 34153004
 12. Tesárske práce pri opr. prístr.DHZ  500,00  500,00 Obj.star.obce 16.02.2017 Jaroslav Gebrlín,97213 Malinová 362, IČO:43778712
 13. Uniformy DHZ  428,77  514,53 Obj.star.obce 16.02.2017 Firesystems,s.r.o Nižná Korňa 501, 02321 Korňa, IČO: 44543697
 14. Kamenivo – zimná údržba MK  96,45  115,74 Obj.star.obce 17.02.2017 OPEN-Ing.P.Ošvát Nádražná 1088/1, 97213 Nitr.Pravno IČO: 10888471
 15. Foto-Deň dets.folklóru  50,00  50,00 Obj.star.obce 17.02.2017 Foto Gross, Necpalská 32, 97101 Prievidza, IČO:10894128
 16. Betón.poklop – šachta pri OcU  105,92  127,10 Obj.star.obce 17.02.2017 Stavebniny Nedožery, s.r.o. Nedožerská 18/35 97212 Nedožery – Brezany, IČO: 44646054
 17. Vývoz žumpy v MŠ  61,67  74, 00 Dohoda o cene Obj.star.obce 17.02.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
18. Stuhy – Fašiangy  12,71  15,25 Obj.star.obce 17.02.2017 Galtera spol.s r.o 97211 Lazany 255, IČO: 31560679
 19. Foto Gross – Fašiangy  50,00 50,00 Obj.star.obce 22.02.2017 Foto Gross, Necpalská 32, 97101 Prievidza, IČO:10894128
 20. Pasport dopr. značenia-dopl. 190,00  190,00 Obj.star.obce  24.02.2017  LMS-spol.s r.o., M.R.Štefánika 3, 97101 Prievidza, IČO:36015351
 21. Kancelárske potreby – ŠJ  115,74  138,88 Zmluva č. 6/2009 24.02.2017  KA-VT spol.s r.o. Polomská 2, 01001 Žilina, IČO:  31559221
 22. Bank.poplatok -správa banky pre audit  50,00  60,00 Obj.star.obce 27.02.2017 Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11, 01001 Žilina, IČO: 31575951
 23. Revízia dets. ihrísk v MŠ  79,00  79,00 Obj.riad.MŠ 28.02.2017 Roman Mesiarik – REVTECH, Fr. Kráľa 53, 96681 Žarnovica, IČO: 40538664
24.  Seminár „Správne právo  15,00  15,00 Obj.star.obce 28.02.2017 ZMO HN, V.Clementisa 52, 97101 Prievidza, IČO: 31924794
 25. Mobil. telefón 2/17  57,17  68,00 Zmluva č. 3/2010 28.02.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82106 Bratislava, IČO: 35697270
 26. Prevádzka pohrebiska 2/17  41,49  49,79 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 28.02.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 27. Pohreby 2x  188,17  225,80 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 28.02.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 28. Telefón MŠ,ŠJ 2/2017  23,34  28,01 Zmluva č. 36+37/2015 28.02.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 29. Telefón OcU 2/2017 27,24  32,69 Zmluva č. 16/2015 28.02.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 30. Vývoz kuch. odpadu 2/2017 30,00  36,00 Zmluva č. 12/2013 + 41/2016 28.02.2017 Inta, s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 31. Vývoz a ulož. odpadu 2/2017  2342,56 2792,09 Zmluva č. 42/2015 + dod.1 28.02.2017 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO:34115901
 32. ŠJ – zelenina  46,68  56,02 28.02.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 33. ŠJ-potraviny  140,15  168,17 28.02.2017 INMEDIA,spol.s r.o,Nám.SNP 11, 96001 Zvolen
 34. ŠJ-mäso  182,60  200,87 28.02.2017 Jaroslav Páleš Mäsovýroba,  Kukučínova 953/4 97201 Bojnice, IČO: 14201062
 35. ŠJ- potraviny  149,00  178,80 28.02.2017 T3613, s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza, IČO: 36347973
 36. ŠJ-potraviny  177,30  212,76 28.02.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 ˇ37. ŠJ-chlieb, pečivo  35,75  39,54 28.02.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 38. ŠJ-potraviny  210,26  252,30 28.02.2017 AGFOODS SK, s.r.o.Moyzesova 10, 90201 Pezinok  IČO: 34144579
 39. ŠJ-jablková šťava  3,31  3,97 28.02.2017 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad-Veľká, IČO: 36472549
 40. ŠJ-hrušky, jabl.šťava  29,74  35,69 28.02.2017 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad-Veľká, IČO: 36472549
 41. ŠJ- zeĺenina, ovocie  233,09  277,31 28.02.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 42. ŠJ – potraviny  102,45  122,94 28.02.2017 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov, IČO: 35760532
 43. ŠJ – chlieb, pečivo  33,89  37,70 28.02.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 44. Šj-potraviny  20,88  25,06 28.02.2017 ASTERA, s.r.o. Stromová č.5 91101 Trenčín, IČO: 36238091
Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1.  Plyn 03 MŠ  558,33  670,00  Zmluva č.15/2009+ 20/2016  –  02.03.2017  SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
2.  Plyn 03    487  333,33  400,00  Zmluva č. 33/2014+ 19/2016  –  02.03.2017   SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 3.  Plyn 03    486  358,33  430,00  Zmluva č. 32/2014- 18/2016  –  02.03.2017   SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 4. Foto-Pochov. basy   50,00    50,00  –  Obj.star.obce 09.03.2017 Foto Gross, Necpalská 32, 97101 Prievidza, IČO:10894128
 5. Mob.tel.-doučt.      1,80    1,80  Zmluva č. 3/2010  –  10.03.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82106 Bratislava, IČO: 35697270
  6.  Publikácie – novela ZP  10,42   12,50  –  Obj.ek.obce  13.03.2017 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, IČO: 36371271
 7. Tlačivá pre MŠ   5,08   6,10  –  Obj.riad.MŠ  13.03.2017  ŠEVT a.s. Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica IČO: 31331131
  8. Hudob.vystup.k  „MDŽ“   400,00  400,00  Obj.star.obce  13.03.2017 Bojnická Kapela OZ, Jesenského 40, 97201 Bojnice, IČO: 37919377
 9. Zimná údržba miest.komunik.   1375,20  1650,24  Zmluva č. 35/2016 13.03.2017 I.Važan-POLES ČSĽA 148/21, 97217 Kanianka IČO: 37463322
 10.  Kontr.HP a hydr. OcU,MŠ; ;;  158,62   190,34   –  Obj.star.obce  13.03.2017 Kováčik s.r.o. 95632 Livina 41, IČO: 34108629
 11.  Oprava vchod. dverí na DS   220,00   264,00  –  Obj.star.obce  16.03.2017 DREVUM spol.  s.r.o. Tichá 4/A 01001 Žilina, IČO: 36389749
 12.  Vývoz žumpy MŠ  69,96  83,95  Dohoda o cene  Obj.star.obce 16.03.2017  StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 13.  Verej.prenos hudby v MR  32,08  38,50  –  – 22.03.2017  SLOVGRAM Jakubovo nám.14, 81348 Bratislava, IČO: 17310598
 14.  Zemné práce  246,50  295,80  Obj.star.obce  23.03.2017  M.Zimmerman Stavebniny ZIMO,97215 Kľačno, IČO: 40652874
 15.  Voda – cintorín  3,51  4,21  Zmluva č. 24/2007  –  23.03.2017  StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 16.  Voda – TJ Magura  22,23  26,68  Zmluva č. 24/2007  23.03.2017  StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 17.  Voda MŠ  218,79  262,55  Zmluva č. 24/2007  23.03.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 18. Čist. a toal.potreby OU  173,28   207,94 Zmluva č. 5/2012 24.03.2017 PP-SOT s.r.o. Kšinná,95641 IČO:43881891
 19. Outsourcing  70,00   84,00  Zmluva č. 18/2010 + 13/2012  –  24.03.2017 eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/8, 97201 Bojnice, IČO:45852723
 20. Vývoz žúmp N.B.D.  671,34  134,27  Dohoda o cene Obj.star.obce 24.03.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 21.  Náhrada-obm. prevádz.činnosti  52,39  62,87  – Obj.star.obce  29.03.2017  Lesy SR, š.p. Švéniho 7, 97101 Prievidza IČO: 36038351
 22. Voda KM  4,21   4,21  –  29.03.2017 Rímskokatol. cirkev,farnosť Lazany 972 11, IČO: 31938701
 23.  Prevádzka pohr. 03/17  41,49  49,79 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012  –  31.03.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 24.  Pohreb Rovný A.  129,17   155,00  Zmluva č. 4/2007 + 17/2012  31.03.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 25.  Mobil.telefón 03  59,07  69,90 Zmluva č. 3/2010 31.03.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82106 Bratislava, IČO: 35697270
 26.  Voda NBD 486  204,75   245,70  Zmluva č. 31/2014 31.03.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 27.  Voda NBD 487  146,25  175,50 Zmluva č. 30/2014 . 31.03.2017  StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 28.  Voda OcU  246,87   296,24  Zmluva č. 24/2007  – 31.03.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 29.  Voda požiar. hydrant  4,68  5,62  Zmluva č. 29/2014 31.03.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 30.  Voda Pož. zbrojnica  2,34   2,81  Zmluva č. 28/2014  –  31.03.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 31.  Zámk.dlažba – opr.PZ 170,78 204,94 Obj.star.obce 31.03.2017 Stavebniny Nedožery s.r.o. V.B.Nedožerského 18,97212Nedožery-Brezany, IČO: 44646054
 32.  Kamenivo – miest.komunik.  222,86  267,43  – Obj.star.obce 31.03.2017 OPEN Ing.P.Ošvát Nádražná 1088/41 97213 Nitr.Pravno IČO:10888471
 33.  Telefón 03 OcU  26,13   31,36 Zmluva č. 16/2015 31.03.2017  Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 34.  Telefón 03 MŠ a ŠJ  03  24,52  29,42  Zmluva č. 36 +37/2015 31.03.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 35.  Vývoz odpadu 03  2247,63  2697,16 Zmluva č. 42/2015 + dod. č.1  31.03.2017 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO:34115901
 36.  Ulož.odpadu 03  284,15   315,54  Zmluva č. 42/2015 + dod. č.1 31.03.2017 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO:34115901
 37.  Outsourcing + toner 165,00   198,00 Zmluva č. 18/2010 + 13/2012  – 31.03.2017 eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/8, 97201 Bojnice, IČO:45852723
 38. ŠJ-chlieb   23.86 26,37 31.03.2017  PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 39.  ŠJ-potraviny  174,23   209,08 31.03.2017  Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 40. ŠJ – potraviny  109,03  130,84 31.03.2017  T-3613, s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza, IČO: 36347973
 41.  ŠJ-chlieb, pečivo  41,29  46,72 31.03.2017  PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
  42.  ŠJ – mäso  135,00   149,56 31.03.2017  Jaroslav Páleš Mäsovýroba,  Kukučínova 953/4 97201 Bojnice, IČO: 14201062
  43.  ŠJ-potraviny  121,26   142,51 31.03.2017  GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 44.  ŠJ potraviny  117,96   141,55 31.03.2017  GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 45.  ŠJ-chlieb   17,54   19,29 31.03.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 46.  ŠJ – jablká  5,48   6,58  – 31.03.2017 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad-Veľká, IČO: 36472549
 47.  ŠJ – jablká, šťava  3,21   3,85 31.03.2017 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad-Veľká, IČO: 36472549
 48.  ŠJ-chlieb, pečivo  36,41  41,22 31.03.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 49.  ŠJ – potraviny  95,84   115,01 31.03.2017  INMEDIA,spol.s r.o,Nám.SNP 11, 96001 Zvolen
 50.  ŠJ- potraviny  86,62   104,19 31.03.2017 INMEDIA,spol.s r.o,Nám.SNP 11, 96001 Zvolen
 51.  ŠJ-potraviny  218,97   262,76 31.03.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 52.  ŠJ – mliečne výrobky  49,60   57,15 31.03.2017 RAJO a.s. Studená 3, 8235Bratislava, IČO.: 31329519
 53.  ŠJ – mlieko  15,28   16,81 31.03.2017 RAJO a.s. Studená 3, 8235Bratislava, IČO.: 31329519
Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
 1.  Internet  OcU II.kvart.2017 41,50 49,80 Zmluva č. 23/2008 03.04.2017  KINET s.r.o. 97225 Diviaky n/Nitricou 203, IČO:36668940
 2. Internet MŠ,ŠJ II.kvart.2017 37,45 44,94 Zmluva č. 15/2014 + 24/2008 03.04.2017 KINET s.r.o. 97225 Diviaky n/Nitricou 203, IČO:36668940
 3.  Plyn NBD 486 4/2017  358,33  430,00 Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 05.04.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 4.  Plyn NBD 487 4/2017  333,33  400,00 Zmluva č. 33/2014 + 19/2016 05.04.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 5.  Plyn MŠ 4/2017  305,83 367,00 Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 05.04.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 6. Znal.posudok – Vyhliad.veža  100,00 100,00  – Obj.star.obce 05.04.2017 Ing.Miriam Kurišová, Budovateľská 214/4, 972 13 Nitr.Pravno, IČO: 37011456
 7. PO a BOZP II. kvart.2017  181,00  181,00  Zmluva č. 01/2010 + 10/2013  – 07.04.2017 GKV a Áč, s.r.o. Železničiarska 26, 97101 Prievidza, IČO: 36341304
 8. Seminár „Sťažnosti“  15,00  15,00  – Obj.star.obce 12.04.2017 ZMOS HN, V. Clementisa 52, 97101 Prievidza, IČO:31924794
 9. Školenie „Registratúra“  220,00  264,00  – Obj.star.obce 19.04.2017 DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava, IČO: 35810734
  10. Licencia „Registratúra“  500,00 600,00 Zmluva č. 10/2017 19.04.2017 DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava, IČO: 35810734
 11. Povolenie a naladenie radiost./DHZ  106,00 127,20 Obj.star.obce 19.04.2017 ELPRA-technik J.Vojtek, Kolónia Hviezda 104, 03608 Martin, IČO: 32664192
 12. Vývoz žumpy MŠ  61,67  74,00  Dohoda o cene Obj.star.obce 19.04.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 13. Údržba verej.osvetlenia  657,12  657,12  Zmluva č. 3/2016  – 19.04.2017 EL-MONT P. Babuliak,Mostná 32, 97251 Handlová, IČO: 10890831
 14. Dvere protipož. /chata Roveň  158,33  190,00  – Obj.star.obce 19.04.2017 BC ŠTUDIO s.r.o., Boriny 462/12, 97205 Sebedražie, IČO: 44242921
 15. Dopravné značky s prísl.  340,21  408,25  – Obj.star.obce 19.04.2017 značenie.sk,s.r.o. Východná 301/40, 97101 Prievidza, IČO: 50577557
 16. Ver.obstar. na „Obnova OcU“  1000,00  1000,00 Zmluva č. 12/2017 19.04.2017 VO-TOR s.r.o. Pri trati 15/A, 82106 Bratislava, IČO: 50634178
 17. Vývoz kuch. odpadu 3/17  40,00  48,00 Zmluva č. 12/2013 + 41/2016  – 19.04.2017 Inta, s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 18. Vývoz žúmp NBD  608,68  730,42 Dohoda o cene Obj.star.obce 24.04.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 19. Poistenie  NBD  1265,46  1265,46 Zmluva č. 12/2014 24.04.2017 Allianz-Slov.poisť. a.s., Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava, IČO: 00151700
 20. Členské – IS DCOM r.2017 1299,00  1299,00 Zmluva č. 1/2015 27.04.2017 ZMO SR, Bezručova 9, 81109 Bratislava, IČO: 00584614
 21. Oprava varného kotla v ŠJ  689,00  826,80 Obj.ved.ŠJ 27.04.2017 AAA Gastro s.r.o. Rozkvet 2061/130, 01701 Považ. Bystrica, IČO: 36827789
 22. Oprava škrabky zemiakov a zel.  483,00  579,60  – Obj.ved.ŠJ 27.04.2017 AAA Gastro s.r.o. Rozkvet 2061/130, 01701 Považ. Bystrica, IČO: 36827789
 23. Seminár „Bezp. potravín v ŠJ“  20,00  20,00 Obj.ved.ŠJ 27.04.2017 ArtEdu spol.s r.o. Levická 23, 04011 Košice, IČO: 46960333
 24. Pohreb Sečianska Anna  129,17  155,00 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012  – 28.04.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 25. Prevádzkovanie pohrebiska 4/17  41,49  49,79 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 28.04.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 26. Mobil.telefón 4/17  65,12  76,18 Zmluva č. 3/2010 30.04.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82106 Bratislava, IČO: 35697270
 27. Predpl. Naša škola/MŠ  12,50  15,00 Obj.riad.MŠ 30.04.2017 PAMIKO spol.s r.o. Račianska 89, 83102 Bratislava 3, IČO: 31320007
 28. Stuhy na“Máj“  8,48  10,18 Obj.star.obce 30.04.2017 GALTERA spol.s r.o., Lazany 255, 97211,IČO: 31560679
29. Dlažba-úpravy na ihrisku  25,37  30,44 Obj.star.obce 30.04.2017 Stavebniny Nedožery s.r.o. V.B.Nedožerského 18,97212Nedožery-Brezany, IČO: 44646054
 30. Telefón OcU 4/17  26,13  31,36 Zmluva č. 11/2017 30.04.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 31. Telefón MŠ,ŠJ 4/17  23,34  28,01 Zmluva č. 36+ 37/2015 30.04.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 32. Vývoz a ulož. odpadu 4/17  2885,51  2999,76 Zmluva č. 42/2015 + dod.č.1 30.04.2017 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO:34115901
 33. Outsourcing 4/17  70,00  84,00 Zmluva č. 18/2010 + 13/2012 30.04.2017 eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/8, 97201 Bojnice, IČO:45852723
 34. ŠJ-potraviny 126,74  149,74 30.04.2017  INMEDIA,spol.s r.o,Nám.SNP 11, 96001 Zvolen
 35. ŠJ – potraviny 73,40  85,08 30.04.2017  GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 36. ŠJ – jablká  4,50  5,40 30.04.2017  LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad-Veľká, IČO: 36472549
 37.  ŠJ-chlieb, pečivo  38,80  43,26 30.04.2017  PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 38. ŠJ-potraviny 61,10  73,32 30.04.2017  ASTERA s.r.o. Stromová č.5, 91101 Trenčín, IČO: 36238091
 39. ŠJ-potraviny  81,15  100,37 30.04.2017  Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 40. ŠJ-mäso 119,25  131,60 30.04.2017  Jaroslav Páleš Mäsovýroba,  Kukučínova 953/4 97201 Bojnice, IČO: 14201062
 41. ŠJ – Jablká 6,05  7,26 30.04.2017  LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad-Veľká, IČO: 36472549
 42. ŠJ-jablká 2,22  2,66 30.04.2017  LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad-Veľká, IČO: 36472549
 43.  ŠJ-mlieko 15,28 16,81 30.04.2017  RAJO a.s. Studená 3, 8235Bratislava, IČO.: 31329519
 44. ŠJ – maslo 47,36  52,10 30.04.2017  RAJO a.s. Studená 3, 8235Bratislava, IČO.: 31329519
 45. ŠJ-potraviny  116,28  139,54 30.04.2017 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov IČO: 35760532
 46. ŠJ-potraviny  168,92  202,70 30.04.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 47. ŠJ-potraviny  109,81  131,77 30.04.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 48. ŠJ-potraviny  138,88  163,37 30.04.2017 T-3613, s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza, IČO: 36347973
 49.  ŠJ-chlieb, pečivo  25,69  28,63 30.04.2017  PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 50. ŠJ-potraviny  141,30  169,56 30.04.2017 T-3613, s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza, IČO: 36347973
 51. ŠJ-potraviny  103,83  124,60 30.04.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
 1. Plyn MŠ 05/17 117,50  141,00 Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 03.05.2017  SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 2. Plyn NBD 487  333,33  400,00 Zmluva č. 33/2014 + 19/2016 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 3. Plyn NBD 486  358,33  430,00 Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 03.05.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 4.  Odznaky „Výstup na Maguru“  110,00  132,00 Obj.star.obce 03.05.2017 J.Snoha DALI X press, M.R. Štefánika 128/14 97101 Prievidza, IČO: 46382948
  5. Servisné služby -registr. 4/17  30,00  36,00 Zmluva č. 10/2017 04.05.2017  DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava, IČO: 35810734
 6. Predpl.Poradca 2018/I.časť  24,50 29,40 Obj.star.obce 05.05.2017 Poraca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, IČO: 36371271
  7. Licencia – Verejná správa  80,00  96,00 09.05.2017 Poradca podnikatela,spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503
 8. Fotorep. Sadenie mája  50,00  50,00 Obj.star.obce 09.05.2017  Foto Gross, Necpalská 32, 97101 Prievidza, IČO:10894128
  9. Kosenie verej. priestranstiev  711,80  711,80 Zmluva č. 9/2011 10.05.2017 K.Klopčeková, SERVIS ZELENE Mladých 428/1 97212 Nedožery Brezany, IČO: 45668574
 10. Fotorep. Výstup na Maguru  59,45  59,45 Obj.star.obce 17.05.2017   Foto Gross, Necpalská 32, 97101 Prievidza, IČO:10894128
  11. Poháre- súťaž DHZ o pohár strarostky obce  211,00  253,20 Obj.star.obce 22.05.2017 TOPA SPORT, s.r.o. Slovenská 1495/10m 08501 Bardejov, IČO: 36500623
  12. Stav.práce – multifunkčné ihrisko  784,00   784,00 Obj.star.obce 23.05.2017 LANA SLOVAKIA s.r.o. Prievidzská 22/1 97201 Bojnice, IČO: 50714040
  13. Vývoz kuch. odpadu 4/2017  30,00  36,00 Zmluva č. 12/2013 + 41/2016 23.05.2017  Inta, s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 14. Odpadkové koše  280,00  336,00  – Obj.star.obce 24.05.2017 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Partizánska 493/80, 91451 Trenč. Teplice, IČO: 36851264
 15. Publikácia – normy pre ŠJ  36,90  36,90 Obj.ved.ŠJ 24.05.2017 Tlačiareň IRIS, s.r.o. Žitavská 14 82107 Bratislava IČO: 48058629
 16. Učebné pomôcky MŠ  144,17  173,00 Obj.riad.MŠ  26.05.2017 ELARIN s.r.o. Trnkov 44,08212 IČO: 45240841
 17. Prevádzkovanie pohreb. 5/17  41,49  49,79 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 26.05.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 18. Pohreb Čavojská Albína  129,17  155,00 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 26.05.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 19. Reprodukcia hudby v MR  17,00  20,40  – 29.05.2017 SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava, IČO: 00178454
 20. Seminár „E- goverment“  15,00  15,00 29.05.2017 ZMOS HN, V. Clementisa 52, 97101 Prievidza, IČO:31924794
 21. Predpl. Poradca 2018/II.časť  24,50  29,40 29.05.2017 Poraca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina, IČO: 36371271
 22. Okná na starú školu/KM  2844,78  3413,74 Obj.star.obce 30.05.2017 SLOVAKTUAL s.r.o. Pravenec 272, 97216, IČO: 00693511
  23. Vývoz žúmp NBD  668,36  802,03 Dohoda o cene Obj.star.obce 31.05.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 24. Vývoz žumpy MŠ  61,67  74,00 Dohoda o cene Obj.star.obce 31.05.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 25.  Fotorep. súťaž DZH-HNHL 7. ročník  50,00  50,00 Obj.star.obce 31.05.2017   Foto Gross, Necpalská 32, 97101 Prievidza, IČO:10894128
 26. Mobil. telefón 5/17  58,57  69,42 Zmluva č. 3/2010 31.05.2017  Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82106 Bratislava, IČO: 35697270
 27. Serv.služby 5/17  30,00  36,00 Zmluva č. 10/2017 31.05.2017  DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava, IČO: 35810734
 28. Doprava – Kapsiarik na Fačkovské sedlo  74,52  89,42 Obj.star.obce 31.05.2017 SAD Prievidza a.s. Ciglianska cesta 1, 97101 Prievidza, IČO: 36324043
 29. Telefón MŠ, ŠJ 5/17  23,34  28,01 Zmluva č. 36+37/2015 31.05.2017  Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 30. Telefón OcU 5/17  26,62  31,94 Zmluva č. 11/2017 31.05.2017  Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 31. Vývoz a ulož. odpadu 5/17  2561,16  3042,08 Zmluva č. 42/2015  + dod. č.1 31.05.2017 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO:34115901
 32. Outsourcing 5/17  70,00  84,00 Zmluva č. 18/2010 + 13/2012 31.05.2017 eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/8, 97201 Bojnice, IČO:45852723
 33. Zapožič. búrac. kladiva /DHZ/  10,00  12,00 Obj.star.obce 31.05.2017 Stavebniny Nedožery s.r.o. V.B.Nedožerského 18,97212Nedožery-Brezany, IČO: 44646054
 34. Propagačné predm.-notes s logom obce  1081,99  1081,99 Obj.star.obce 31.05.2017 National Pen, PO BOX 1615, 800 90 Bratislava, IČO: 9726444
 35. Dobropis-prop. predm-notes  -921,00  -921,00 31.05.2017 National Pen, PO BOX 1615, 800 90 Bratislava, IČO: 9726444
 36. ŠJ – chlieb  23,55  26,03 31.05.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 37. ŠJ – potraviny  60,00  60,00 31.05.2017 VITMEX J. Margala, Malé Kosihy 10, 943 61, IČO: 48059536
 38. ŠJ – mraz.zel.  3,99  4,07 31.05.2017  INMEDIA,spol.s r.o,Nám.SNP 11, 96001 Zvolen
 39. ŠJ – potraviny  152,96  175,19 31.05.2017 INMEDIA,spol.s r.o,Nám.SNP 11, 96001 Zvolen
 40. ŠJ- ovocie, zelenina  95,31  114,37 31.05.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 41. ŠJ – mliečne výrobky  40,06  45,71 31.05.2017  RAJO a.s. Studená 3, 8235Bratislava, IČO.: 31329519
 42. ŠJ – mlieko, jogurt  21,61  24,41 31.05.2017 RAJO a.s. Studená 3, 8235Bratislava, IČO.: 31329519
 43. ŠJ- potraviny  166,14  199,37 31.05.2017 AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10, 90201 Pezinok IČO: 34144579
 44. ŠJ – mäso  144,46  159,38 31.05.2017 Jaroslav Páleš Mäsovýroba,  Kukučínova 953/4 97201 Bojnice, IČO: 14201062
 45. ŠJ-chlieb, pečivo  23,18  26,05 31.05.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 46. ŠJ – zelenina  12,27  14,72 31.05.2017 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad-Veľká, IČO: 36472549
 47. ŠJ-zelenina, ovocie  65,31  78,37 31.05.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 48. ŠJ- chlieb, pečivo  28,99  32,55 31.05.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 49. ŠJ – jablková šťava  20,00  24,00 31.05.2017 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad-Veľká, IČO: 36472549
 50. ŠJ – potraviny  79,20  95,04 31.05.2017 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov IČO: 35760532
 51. ŠJ-potraviny  243,59  292,31 31.05.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 52. ŠJ – chlieb  32,41  35,83 31.05.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 53. ŠJ – jablková šťava  14,47  17,36 31.05.2017 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad-Veľká, IČO: 36472549


Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.rybarova@poruba.dcom.sk