OBEC

Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1.  Zmluva o odb. a techn.pomoci   66,00 66,00 Zmluva č. 21/2015 09.01.2017 BROS Computing,s.r.o. Zádubnie 169,01003 Žilina, IČO: 36734390
2.  Internet I.kv. 2017 OcU 41,50 49,80 Zmluva č. 23/2008 09.01.2017 KINET s.r.o. 97225 Diviaky n/Nitricou 203, IČO:36668940
 3.  Internet I.kv. 2017 MŠ, ŠJ  37,45 44,94 Zmluva č.24/2008 + 15/2014 09.01.2017  KINET s.r.o. 97225 Diviaky n/Nitricou 203, IČO:36668940
  4. BOZP a PO I.kv. 2017  181,00   181,00 Zmluva č. 1/2010 + 10/2013 11.01.2017  GKV a Áč, s.r.o. Železničiarska 26, 97101 Prievidza, IČO: 36341304
 5.  Geometr.plán na rozhľadňu  197,00  197,00  – Obj.star.obce 16.01.2017 GEOMAP Pda, s.r.o. Ul.J.Kráľa 1713/1A, 97201 Bojnice, IČO: 46896180
 6. Plyn 487 01/17  277,50  333,00 Zmluva č. 33/2014 + 19/2016 18.01.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 7.  Plyn 486 01/17  318,33 382,00  Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 18.01.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 8.  Plyn MŠ 01/17  611,67  734,00  Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 18.01.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 9. Vývoz žumpy OcU  69,96  83,95 Dohoda o cene Obj.star.obce 18.01.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 10. Servis EZS r.2017  110,60  132,72 Zmluva č. 80/2005 18.01.2017 STELLARIS 24, s.r.o., Sládkoviča 23, 97101 Prievidza, IČO:36771228
 11. Výmena čerpadla v NBD 486  50,00  50,00 Obj.star.obce 18.01.2017 V. Richter, Budovateľská 1086/43, 97213 Nitr.Pravno, IČO:45711798
12.  Vývoz žúmp NBD  815,33  978,40 Dohoda o cene Obj.star.obce  23.01.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 13. Členské na r. 2017  2004,00 2004,00 25.01.2017 OZ Hornonitrie, SNP 360/18, 97213 Nitr.Pravno, IČO:31201822
 14. Odbor.skúšky plyn.kotl. MŠ  450,00 450,00 Obj.star.obce 26.01.2017 Firma MEGAS J.Meluš, Lány 1404/26, 97201 Bojnice, IČO: 40178773
 15. Prevádzkovanie pohreb. 01/17  41,49  49,79  Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 27.01.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 16.  Pohreby 3x  307,15  368,58  Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 27.01.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 17. Vývoz žumpy – KM  56,44  67,73 Dohoda o cene Obj.star.obce 31.01.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 18.  Vývoz a ulož. odpadu 1/2017  2357,48  2807,01 Zmluva č. 42/2015 + Dod.č.1 31.01.2017 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO:34115901
1 9. Vývoz kuchyn. odpadu 1/2017  30,00  36,00  Zmluva č. 12/2013 + 41/2016 31.01.2017 Inta, s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 20. Kontr.HP a hydrant. NBD 486  46,66  55,99 31.01.2017 Kováčik s.r.o. 95632 Livina 41, IČO: 34108629
 21. Kontr.HP a hydrant. NBD 487  46,66  55,99 31.12.2017 Kováčik s.r.o. 95632 Livina 41, IČO: 34108629
 22. Telefón OcU 1/17  27,01  32,41  Zmluva č. 16/2015 31.01.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 23.  Telefón MŠ, ŠJ 1/17  23,34  28,01 Zmluva č. 36+37/2015 31.01.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 24. Licenčná zmluva na pohrebisko na 2017  82,65  82,65 Zmluva č. 23/2007 31.01.2017 Slovenská internetová s.r.o Dolný Val č.3, 01001 Žilina, IČO:36676845
25. Oursourcing 1/2017  70,00  84,00 Zmuva č.18/2010 + 13/2012 31.01.2017 eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/8, 97201 Bojnice, IČO:45852723
 26. ŠJ – zelenina, vajíčka  66,05  79,26 31.01.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 27. ŠJ – chlieb, pečivo  7,63  8,39 31.01.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 28. ŠJ- zelenina, mlieko  59,00  67,80 31.01.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 29. ŠJ – chlieb, pečivo  7,43  8,48 31.01.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 30. ŠJ – mlieko, jogurt  19,28  21,61 31.01.2017 RAJO a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO: 31329519
 31. ŠJ – mliečne výrobky  70,10 79,39 31.01.2017 RAJO a.s. Studená 35, 82355 Bratislava, IČO: 31329519
 32. ŠJ – potraviny  330,13 385,88 31.01.2017 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov, IČO: 35760532
 33.  ŠJ – potraviny  166,56  199,87 31.01.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 34. ŠJ – chlieb, pečivo  31,31  34,79 31.01.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802

Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1.  Mobil.telefón 01/2017  60,31  73,45 Zmluva č. 3/2010 03.02.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82106 Bratislava, IČO: 35697270
2.  Plyn NBD 487 2/17  277,50  333,00 Zmluva č. 33/2014+ 19/2016 06.02.2017  SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
  3. Plyn NBD 486 2/17  318,33  382,00 Zmluva č. 32/2014 + 18/2016 06.02.2017  SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 4.  Plyn MŠ 2/17  592,50  711,00 Zmluva č. 15/2009 + 20/2016 06.02.2017  SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
 5. Pečať rozvoja obcí + protokol  230,00  276,00 Obj.star.obce 09.02.2017  Národ.infor. stred. SR, a.s. Pribinova 4, 81109 Bratislava, IČO: 35751291
 6.  Členské r. 2017  258,50  258,50 10.02.2017  ZMO HN, V. Clementisa 52, 97101 Prievidza, IČO:31924794
 7. Poskyt.služieb v oblasti ver.obst.  390,00  390,00 Zmluva č. 33/2016 10.02.2017 EuroPro Slovensko, n.o. Na kopci 652/3 01001 Žilina, IČO: 37983598
 8. Sporák elektric. + prísluš. ŠJ  2139,70 2567,64 Obj.ved.ŠJ 13.02.2017 RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1, 91501 Nové Mesto n/Váh. IČO: 34153004
 9. Širokopásma lambda 60 mm-DHZ  160,82 160,82 Obj.star.obce 14.02.2017 Prosport Perfor -mance Europe Nové domy 100,16400 Praha, IČO:29020239
 10. Oprava streš. krytiny na DS  42,00   50,00 Obj.star.obce 14.02.2017 DOMYSTAV s.r.o. Košovská cesta 22, 97101 Prievidza, IČO:36311383
 11. Montáž sporáka v ŠJ  62,07  74,48 Obj.ved.ŠJ 15.02.2017 RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1, 91501 Nové Mesto n/Váh. IČO: 34153004
 12. Tesárske práce pri opr. prístr.DHZ  500,00  500,00 Obj.star.obce 16.02.2017 Jaroslav Gebrlín,97213 Malinová 362, IČO:43778712
 13. Uniformy DHZ  428,77  514,53 Obj.star.obce 16.02.2017 Firesystems,s.r.o Nižná Korňa 501, 02321 Korňa, IČO: 44543697
 14. Kamenivo – zimná údržba MK  96,45  115,74 Obj.star.obce 17.02.2017 OPEN-Ing.P.Ošvát Nádražná 1088/1, 97213 Nitr.Pravno IČO: 10888471
 15. Foto-Deň dets.folklóru  50,00  50,00 Obj.star.obce 17.02.2017 Foto Gross, Necpalská 32, 97101 Prievidza, IČO:10894128
 16. Betón.poklop – šachta pri OcU  105,92  127,10 Obj.star.obce 17.02.2017 Stavebniny Nedožery, s.r.o. Nedožerská 18/35 97212 Nedožery – Brezany, IČO: 44646054
 17. Vývoz žumpy v MŠ  61,67  74, 00 Dohoda o cene Obj.star.obce 17.02.2017 StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
18. Stuhy – Fašiangy  12,71  15,25 Obj.star.obce 17.02.2017 Galtera spol.s r.o 97211 Lazany 255, IČO: 31560679
 19. Foto Gross – Fašiangy  50,00 50,00 Obj.star.obce 22.02.2017 Foto Gross, Necpalská 32, 97101 Prievidza, IČO:10894128
 20. Pasport dopr. značenia-dopl. 190,00  190,00 Obj.star.obce  24.02.2017  LMS-spol.s r.o., M.R.Štefánika 3, 97101 Prievidza, IČO:36015351
 21. Kancelárske potreby – ŠJ  115,74  138,88 Zmluva č. 6/2009 24.02.2017  KA-VT spol.s r.o. Polomská 2, 01001 Žilina, IČO:  31559221
 22. Bank.poplatok -správa banky pre audit  50,00  60,00 Obj.star.obce 27.02.2017 Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11, 01001 Žilina, IČO: 31575951
 23. Revízia dets. ihrísk v MŠ  79,00  79,00 Obj.riad.MŠ 28.02.2017 Roman Mesiarik – REVTECH, Fr. Kráľa 53, 96681 Žarnovica, IČO: 40538664
24.  Seminár „Správne právo  15,00  15,00 Obj.star.obce 28.02.2017 ZMO HN, V.Clementisa 52, 97101 Prievidza, IČO: 31924794
 25. Mobil. telefón 2/17  57,17  68,00 Zmluva č. 3/2010 28.02.2017 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82106 Bratislava, IČO: 35697270
 26. Prevádzka pohrebiska 2/17  41,49  49,79 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 28.02.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 27. Pohreby 2x  188,17  225,80 Zmluva č. 4/2007 + 17/2012 28.02.2017 Miroslava Peticová, Hlavná 353/1143, 97211 Lazany, IČO: 41057759
 28. Telefón MŠ,ŠJ 2/2017  23,34  28,01 Zmluva č. 36+37/2015 28.02.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 29. Telefón OcU 2/2017 27,24  32,69 Zmluva č. 16/2015 28.02.2017 Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28 81762 Bratislava IČO: 35763469
 30. Vývoz kuch. odpadu 2/2017 30,00  36,00 Zmluva č. 12/2013 + 41/2016 28.02.2017 Inta, s.r.o. Rybárska 18, 91101 Trenčín, IČO: 34129863
 31. Vývoz a ulož. odpadu 2/2017  2342,56 2792,09 Zmluva č. 42/2015 + dod.1 28.02.2017 Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín, IČO:34115901
 32. ŠJ – zelenina  46,68  56,02 28.02.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 33. ŠJ-potraviny  140,15  168,17 28.02.2017 INMEDIA,spol.s r.o,Nám.SNP 11, 96001 Zvolen
 34. ŠJ-mäso  182,60  200,87 28.02.2017 Jaroslav Páleš Mäsovýroba,  Kukučínova 953/4 97201 Bojnice, IČO: 14201062
 35. ŠJ- potraviny  149,00  178,80 28.02.2017 T3613, s.r.o. Veľkonecpalská 93, 97101 Prievidza, IČO: 36347973
 36. ŠJ-potraviny  177,30  212,76 28.02.2017 Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto n/Váhom, IČO: 34152199
 ˇ37. ŠJ-chlieb, pečivo  35,75  39,54 28.02.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 38. ŠJ-potraviny  210,26  252,30 28.02.2017 AGFOODS SK, s.r.o.Moyzesova 10, 90201 Pezinok  IČO: 34144579
 39. ŠJ-jablková šťava  3,31  3,97 28.02.2017 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad-Veľká, IČO: 36472549
 40. ŠJ-hrušky, jabl.šťava  29,74  35,69 28.02.2017 LUNYS s.r.o. Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad-Veľká, IČO: 36472549
 41. ŠJ- zeĺenina, ovocie  233,09  277,31 28.02.2017 GPM VOZ s.r.o. Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen, IČO: 36020036
 42. ŠJ – potraviny  102,45  122,94 28.02.2017 ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov, IČO: 35760532
 43. ŠJ – chlieb, pečivo  33,89  37,70 28.02.2017 PPC, a.s., Košovská 12, 97101 Prievidza, IČO: 31561802
 44. Šj-potraviny  20,88  25,06 28.02.2017 ASTERA, s.r.o. Stromová č.5 91101 Trenčín, IČO: 36238091
Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo – adresa, IČO)
1.
2.

Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk