OBEC

ZMLUVY  UZATVORENÉ  V  ROKU 2017

uzatvorená zverejnená názov
9.1.2017 13.1.2017 Zmluva o poskytnutí prostriedkov TJ Magura Poruba
3.2.2017 11.2.2017 Dohody o platbách za elektrinu 2017
23.2.2017 23.2.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy
18.2.2017 26.2.2017 Zmluva o dielo (Kanianska 8)
28.2.2017 8.3.2017 Príkazná zmluva p.Furo
28.2.2017 8.3.2017 Príkazná zmluva p.Furová
9.3.2017 13.3.2017 Poistná zmluva-úrazové poistenie detí v MŠ
15.3.2017 20.3.2017 Mandátna zmluva č. 01/2017
17.3.2017 20.3.2017 Dodatok č. 6 k Zmluve o úvere č.4202107
31.3.2017 8.4.2017 Zmluva o poskytovaní služieb č.1703LD004
12.4.2017 12.4.2017 Dotatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk