OBEC

ZMLUVY  UZATVORENÉ  V  ROKU 2018

uzatvorená zverejnená názov
15.1.2018 17.1.2018 Zmluva o poskytnutí prostriedkov TJ Poruba
15.1.2018 17.1.2018 Zmluva o dodávke tovaru-DEMIFOOD spol. s r.o.
16.1.2018 17.1.2018 Rámcová kúpna zmluva -Bidfood Slovakia, s.r .o.
1.2.2018 9.2.2018 Dohoda o platbách za elektrickú energiu 2018
8.2.2018 9.2.2018 Rámcová kúpna zmluva-ŠEVT a.s.
6.2.2018 14.2.2018 Zmluva o dielo-Kanianska 8
7.3.2018 7.3.2018 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci
7.3.2018 13.3.2018 Zmluva o pripojení do distribučnej siete
19.3.2018 20.3.2018 Zmluva o bežnom účte na dotácie
4.4.2018 5.4.2018 Zmluva o užívaní časti majetku obce Poruba – areál Klub športu
5.4.2018 5.4.2018 Zmluva – poistka úrazové poistenie detí v MŠ
11.4.2018 11.4.2018 Príkazná zmluva p.Marko
11.4.2018 11.4.2018 Príkazná zmluva p.Marková
23.4.2018 24.4.2018 Zmluva č. 38 537-dotácia pre DHZ
24.4.2018 25.4.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu -telocvičňa
24.4.2018 25.4.2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu -N.B.D. 486
24.4.2018 25.4.2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu -N.B.D. 487
24.4.2018 25.4.2018 Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu -MŠ
16.5.2018 24.5.2018 Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
29.5.2018 6.6.2018 Hromadná licenčná zmluva
18.6.2018 19.6.2018 Kúpna zmluva RAJO
18.6.2018 19.6.2018 Kúpna zmluva RAJO-školský program
19.6.2018 25.6.2018 Zmluva o zriadení vecného bremena
19.7.2018 23.7.2018 Poistná zmluva-kompl. poist. – dopoistenie telocvične
23.7.2018 30.7.2018 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použ.šatstva
25.7.2018 1.8.2018 Zmluva o zriadení vecného bremena

Obecný úrad Poruba
č.95
972 11 Poruba

telefón: 046/5482 218
046/5482 004
fax: 046/5482 003

obecporuba@stonline.sk

helena.cavojska@poruba.dcom.sk

monika.rybarova@poruba.dcom.sk