Faktúry 2012

 

Číslo fa Predmet fakturačného plnenia Hodnota plnenia bez DPH (€) Hodnota plnenia s DPH (€) Identifikácia súvisiacej zmluvy Identifikácia súvisiacej objednávky Dátum doručenia faktúry Dodávateľ fakturačného plnenia (obchodné meno, sídlo - adresa, IČO)
1. Komplexné poistenie podnikateľov - poistenie športového areálu 379.65 379.65. Zmluva č.9/2010 - 04.01.2012 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice IČO: 00151700
2. Členský príspevok ZPOZ na rok 2012 51.72 51.72 - - 4.01.2012 ZBOR Človek-človenku,Ulica česk.armády 26, 974 01 Ban.Bystrica
3. Internet za obdobie 1-3/2012 pre ŠJ pri MŠ 41.50 49.80 Zmluva č.24/08 - 04.01.2012 Kinet s.r.o.,Diviaky nad Nitrickou 203, 972 25 IČO: 36668940
4. Internet za obdobie 1-3/2012 Obecný úrad 41.50 49.80 Zmluva č.23/08 - 04.01.2012 Kinet s.r.o.,Diviaky nad Nitrickou 203, 972 25 IČO: 36668940
5. Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 10.50 12.60 Hromadná licenč.zmluva č.12012 - 04.01.2012 SOZA,Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 IČO: 00178454
6. Telefóny v MŠ,ZŠ, ŠJ pri MŠ 35.16 42.19 Zmluva č.9/2011 - 04.01.2012 Slovak Telecom a.s., Kradičova 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469
7. Telefón na OcÚ 40.29 48.35 Zmluva č.2/2010 - 04.01.2012 Slovak Telecom a.s., Kradičova 10, 825 13 Bratislava IČO: 35763469
8. Telefon 122011 51.40 61.68 Zmluva č.3/2010 - 04.01.2012 Orange Slovensko,a.s.,Prievozská 6/A,821 09 Bratislava IČO:35697270
9. Vývoz odpadu za 12/2011 922.00 1106.40 Zmluva č.3/1997 - 04.01.2012 Tezas,s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza IČO: 36011185
10. Uloženie odpadu za 12/2011 750.04 122.32 Zmluva č.3/1997 - 04.01.2012 Tezas,s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza IČO: 36011185
11. Vývoz a triedenie druhotných surovín za 12/2011 88.39 106.07 Zmluva č.32/2008 - 04.01.2012 Tezas,s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza IČO: 36011185
12. Outsourcing za 12/2011 148.00 177.60 Zmluva č.18/2010 - 04.01.2012 eRPe servis s.r.o.,SNP 1153/9, 972 01 Bojnice IČO: 45852723
13. BOZP 10-12/2011 51.30 51.30 Zmluva č.72/2005 - 04.01.2012 Ján Macák BP-COM, Urbánkova 13/10, 971 01 Prievidza IČO: 40834603
14. Prevádzkovanie plyn.kotolne v MŠ II.polrok 2012 398.33 398.33 Zmluva č.51/2003 - 04.01.2012 Uhre,Poruba č.402, 972 11 IČO: 34956328
15. Prevádzkovanie plyn.kotolne v ZŠ II.polrok 2012 398.33 398.33 Zmluva č.51/2003 - 04.01.2012 Uhre,Poruba č.402, 972 11 IČO: 34956328
16. Ročná odmena-virtuálna knižnica za 1-12/2012 33.24 39.89 Zmluva č. - 13.01.2012 Komensky,s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice IČO: 43908977
17. Virtuálna knižnica za 12/2011 2.77 3.32 Zmluva č. - 13.01.2012 Komensky,s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice IČO: 43908977
18. Úplné znenie ročník 2011 44.95 53.94 - - 13.01.2012 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina IČO: 31592503
19. Finančný spravodajca ročník 2011 17.66 21.19 - - 13.01.2012 Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina IČO: 31592503
20. Poistenie majetku v ZŠ 121.85 121.85 Zmluva č.70/2005 - 13.01.2012 Union poisťovňa,a.s.,Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava IČO: 31322051
21. Kompletné poistenie budov Obce Poruba 1053.34 1053.34 Zmluva č.3/2009 s dodatkom zo dňa 23.3.2010 - 13.01.2012 Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice IČO: 00151700
22. Zabezpečenie systému ochrany pred požiarmi za 1-3/2012 66.00 66.00 Zmluva č.1/2010 - 13.01.2012 GKW AC,s.r.o., Železničiarska 26, 971 01  Prievidza IČO: 36341304
23. Doplatok modulu mzdy KEO WIN 51.17 61.40 Zmluva č.10/2000 - 13.01.2012 KEO s.r.o., Poľná 991 06 Záhorce IČO: 36739464
24. Čistenie kanlizácie 64.39 77.27 - Zo dňa 23.01.2012 26.01.2012 Stred.vodárenská prevádz.spoloč. a.s., Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36644030
25. Odvoz a likvidácia tekutého odpadu 76.27 91.52 - Zo dňa 23.01.2012 26.01.2012 Stred.vodárenská prevádz.spoloč. a.s., Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36644030
26. Doprava, nakladanie dolomitu 91.05 18.21 - Telefonická dňa 16.01.2012 26.01.2012 OPEN-Ing.Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno IČO: 10888471
27. Preplatok plyn MŠ, ZŠ -118.44 -142.12 - - 26.01.2012 SPP, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 IČO: 35815256
28. Školenie – web stránky 30.00 30.00 - prihláška zo dňa 27.01.2012 27.01.2012 Ing.Erika Kusyová,  IČO: 41654196
29. Auditorské služby 2011 600.00 600.00 Zmluva č. - 30.01.2012 Ing.Milena Korcová, Štefana Moyzesa 38/9, 965 01 Žiar nad Hronom IČO: 30197996
30. Interný doklad- faktúry zo ŠJ za 1/2012 - -
31. TJ energie- šatne 111.00 111.00 Zmluva č.17/2009 - 02.02.2012 SSE, Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina IČO: 36403008
32. Plyn  MŠ, ZŠ za 19.01.-29.02.2012 1811.67 2174.00 Zmluva č.15/2009 - 02.02.2012 SPP, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 IČO: 35815256
33. Outsourcing za 1/2012 148.00 177.60 Zmluva č.18/2010 - 02.02.2012 eRPe servis s.r.o.,SNP 1153/9, 972 01 Bojnice IČO: 45852723
34. Geometrický plán na zameranie cesty-spojovačka Poruba-Kanianka 1926.50 2306.50 - Objednávka zo dňa 17.10.2011 02.02.2012 Geoslužba Prievidza,s.r.o., M.Mišíka 19A. 971 01  Prievidza IČO: 36312461
35. Telefon 012012 57.05 68.46 - - 02.02.2012 Orange Slovensko,a.s.,Prievozská 6/A,821 09 Bratislava IČO:35697270
36. Licenčná zmluva-poplatok za pohrebisko 82.65 82.65 Zmluva č.23/07 - 02.02.2012 Slovenská internetová,s.r.o, Dolný Val 3, 010 01 Žilina IČO: 36676845
37. Poplatok do RVC 189.00 189.00 - - 02.02.2012 Združenie obcí RVC, Farská 7, 949 01 Nitra IČO: 0034006656
38. Vývoz odpadu za 1/2012 737.60 885.12 Zmluva č.3/1997 - 02.02.2012 Tezas,s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza IČO: 36011185
39. Uloženie odpadu za 1/2012 642.87 748.44 Zmluva č.3/1997 - 02.02.2012 Tezas,s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza IČO: 36011185
40. Vývoz a triedenie druhotných surovín za 1/2012 70.23 84.27 Zmluva č.32/2008 - 07.02.2012 Tezas,s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza IČO: 36011185
41. Kancelárske potreby 132.46 158.95 - Telefonická objednávka 07.02.2012 KA-VT,spol.s.r.o., Polomská 2, 010 08 Žilina IČO: 31559221
42. Verejná správa 2012 69.00 69.00 - Telefonická objednávka 07.02.2012 Poradca s.r.o., Pri Celulozke 40, 010 01 Žilina IČO: 36371271
43. Dieťa a jeho svet – nov. 11 36.78 40.46 - Telefonická objednávka 07.02.2012 RAABE, Štefanovičova 20, 811 04  Bratislava IČO: 35908718
44. Doprava, nakladanie dolomitu 91.88 110.26 - Telefonická dňa 26.01.2012 07.02.2012 OPEN-Ing.Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno IČO: 10888471
45. Doplatok strava za 01/2012 35.52 35.52 - - 07.02.2012 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11
46. Doplatok strava dôchodci za 01/2012 10.37 10.37 - - 07.02.2012 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11
47. Strava žiaci v HN za 01/2012 34.00 34.00 - - 07.02.2012 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11
48. Bank.poplatky 01 12.36 12.36 - - 07.02.2012 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11
49. Príspevok zo SF-strava za 01/2012 44.40 44.40 - - 07.02.2012 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11
50. Servis alarmu 110.60 132.72 Zmluva č.1/2005 - 13.02.2012 STELLARIS 24, s.r.o., Sládkovičova 23, 97101 IČO: 36771228
51. Telefón ZŠ,MŠ,ŠJ 37.22 44.66 Zmluva č.9/2011 - 13.02.2012 Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,IČO: 35763499
52. Telefón OcÚ 38.67 46.40 Zmluva č.2/2010 - 13.02.2012 Slovak Telekom,a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763499
53. Časopis škola 2012 16.67 20.00 - Telefonická dňa 26.01.2012 13.02.2012

JurisDat-M.Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2, IČO: 11821973

 54. Rozhlas a televízia 223,96 223,96 - - 15.02.2012 RTVS, s.r.o., Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava, IČO: 36857432
 55. Doména ZŠ 19.92 19.92 - - 15.02.2012 WebHouse,s.r.o., Paulinska 20, 917 01 Trnava
 56.  posudková činnosť 12.00 12.00 Zmluva č. 4/2009 -

23.02.2012

MUDr.Cmarková Helena, Hviezdoslavova 1, 971 01 PRievidza, ICO: 36344184
 57.  Vyúčtovanie-Zb.zákonov 2011 41.44 49.73 - - 23.02.2012 Poradca podnikateľa spol.s.r.o.,M.Rázusa 23A, 01001 Žilina,IČO: 31592503
 58. Úrazové poistné- MŠ 33.30 33.30 Zmluva č.5/2009  -  23.02.2012 UNIQA,a.s.,Lazaretská 15, 82007 Bratislava,IČO: 00653501
 59.  Dovoz posypovej soli  17.00 20.40 - - 24.02.2012 DENA, Žarnova 3/15, 971 01 Prievidza, IČO: 41599039
 60.  zachytávač vody v dome smútku-mraziaci box  108.40  130.08  -  1.12.2011  01.03.2012  Jozef Chudý Klampiarenske práce a výrobky, Poľná 32, 971 01 Prievidza, IČO: 10894110
 61.  Doplatok pre KEO WIN moduly- Majetok WIN  29.90  35.88  Zmluva č.10/2000  -  01.03.2012  KEO,s.r.o.,Poľná, 99106 Záhorce, IČO: 36739464
 62. Dieťa a jeho svet 022012  36.78 40.46 - - 29.02.2012 RAABE Slovensko ,s.r.o.,Štefanovičova 20, 811 04  Bratislalava, IČO: 35908718
 63.  Interný doklad ŠJ za 022012 - - - - 29.02.2012 -
 64. Vývoz odpadu 022012 737.60 885.12 Zmluva č. 3/1997 - 02.03.2012 Tezas s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 65.  Uloženie odpadu 022012 598.34 696.60 Zmluva č.3/1997 - 02.03.2012 Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 66. Energie TJ šatne  111.00 111.00 Zmluva č.17/2009 - 02.03.2012 SSE, Pri Rajčianske 8591/4B,010 47 Žilina, IČO: 36403008
 67. Plyn ZŠ, MŠ za 01.03.-31.03.2012 1707.50 2049.00 Zmluva č.15/2009 - 02.03.2012 SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
 68. Outsourcing za 022012- OcÚ, školské zariadenia 148.00 177.60 Zmluva č.18/2010 - 02.03.2012 eRPe servis, s.r.o., SNP 1153/9, 972 01 Bojnice, IČO: 45852723
 69.  Telefon-mobil za 02/2012  50.39 60.47 Zmluva č.3/2010 -  05.03.2012 Orange Slovensko a.s.,Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
 70.  Členské-OZ Hornonitrie 2012  1882.00 1882.00 Zmluva č. 14/2011 - 06.03.2012  Obč.združenie Hornonitrie, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitr. Pravno, IČO:
 71.  Telefon 032012 42.64 51.17 - - 06.03.2012 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO: 35763469
72. Telefon MŠ,ZŠ,ŠJ 032012 43.39 52.07 Zmluva č.9/2011 - 06.03.2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10,82513 Bratislava, IČO: 35763469
 73. Vývoz druhotných surovín 14.88 17.85 Zmluva č.32/2008 - 06.03.2012 Tezas s.r.o.,Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO:36011185
 74.  Príspevok za stravu zo SF 2/2012 52.60 52.60 - - 08.03.2012 Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č. 354, 972 11
 75. Bankové poplatky ŠJ za 02/2012 20.04 20.04 - - 08.03.2012 Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č. 354, 972 11
 76. Doplatok za stravu dôchodci za 022012 15.13 15.13 -  - 08.03.2012 Školská jedáleň pri MŠ , Poruba č. 354, 972 11
 77. Doplatok za stravu zamestnanci za 02/2012 42.08 42.08 - - 08.03.2012 Školská jedáleň pri MŠ , Poruba č. 354, 972 11
 78. Kancelárske potreby 78.04 93.65 - - 08.03.2012 KA-VT s.r.o.,Polomská 2, 010 08 Žilina, IČO: 31559221
 79. IT technika 405.00 486.00 - 12.03.2012-e-mailom 12.03.2012 EUROLINE computer,s.r.o,Moskovská 1, 036 01 Martin, IČO: 36395994
 80.  Odvoz a likvidácia tekutého odpadu z MŠ  76.25  91.50  - 29.02.2012-e-mailom  15.03.2012  Stred.vod.prev.spoločnosť,a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,IČO:36644030
 81.  Dovoz a doprava dolomitu  97.61  117.13  -  07.03.2012-telefonicky  15.03.2012  OPEN-Ing.Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno,IČO:10888471
82. Prenájom pozemkov pre TJ Magura Poruba 76.74 76.74 - - 15.03.2012 LESY SR,š.p.,OZ 06 Prievidza, Švéniho 7, 971 53 Prievidza, IČO: 36038351
 83.  Pletivo s príslušenstvom-cintorín  846.70  1016.04  -  15.03.2012-elektronickou formou  16.03.2012  NAJKA s.r.o.,P.Jilemnického 2528/21, 05205 Spišská Nová Ves, IČO:36584631
 84. Zimná údržba komunikácií 2500.00 2500.00  Zmluva č.20/2011  -  19.03.2012 Peter Vážan,ČSĽA 148/21, 972 17 Kanianka, IČO: 40651622
 85. Úrazové poistné pre ZŠ Poruba 54.39 54.39 Zmluva č.11/2009 -  21.03.2012 UNIQA poisťovňa a.s.,Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, IČO: 00653501
 86. Školské potreby do ZŠ-hmotná núdza  27.668 33.20 - 16.03.2012-telefonicky 21.03.2012 Daffer spol.s.ro.,Včelárska 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36320439
 87. Hygienické potreby do budovy OcÚ 324.36 389.23 Zmluva č.4/2012 - 21.03.2012 PP-SOT,Kšinná 98, 956 41 Kšinná, IČO: 43881891
 88. Vodné OcÚ -092011-03/2012 21.98

26.38

 

- - 23.03.2012 Stred.vod.prev.spol.s.r.o.,Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica,IČO: 36644030
 89. Vodné ZŠ-092011-03/201  206.35 247.62 - - 23.03.2012 Stred.vod.prev.spo.s.r.o., Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 90. Kontrola a oprava has.prístrojov v MŠ 83.22 99.86 - Telef.objednávka zo dňa 15.03.2012 23.03.2012 Kováčik s.r.o., 956 32 Livina 41, IČO: 34108629
 91. Kontrola a oprava has.prístrojov  v ZŠ 57.76 69.31 - Telef.objednávka zo dňa 15.03.2012 23.03.2012 Kováčik s.r.o., 956 32 Livina 41, IČO: 34108629
 92. Kontrola a oprava has. prístrojov v OcÚ  55.41 66.49 - Telef.objednávka zo dňa 15.03.2012 23.03.2012 Kováčik s.r.o., 956 32 Livina 41, IČO 34108629
 93.  Vložné-delegát SNEM  50.00  50.00  -  -  28.03.2012  ZMOS, Bezručova 9, 811 09 Bratislava
 94.  Doména ZŠ Poruba  51.70  51.70  -  -  28.03.2012  SuperWebhosting
 95.  OBčianska obradnosť 2012  51.52  51.52  Zmluva č.5/2012  -  28.03.2012  RKC Prievidza, IČO: 34059113
 96.  Oprava stroja SHARP v ZŠ Poruba  118.82  142.58  -  Telef.objednávka zo dňa 21.03.2012  29.03.2012  KA-VT s.r.o.,Polomska 2, 010 08 Žilina, IČO: 31559221
 97.  Školenie Podbanské  173.00 173.00 - Prihláška zo dňa 13.03.2012 30.03.2012 Obec Malinová, č.115, 972 13, IČO: 318281
 98.  Vodné-TJ šatne za 09/2011-03/2012 19.77 23.72 - - 30.03.2012 Stred.vod.prev.spoloč.a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,IČO: 36644030
 99. Vodné -cintorín za 09/2011-03/2012 3.13 3.74 - - 30.03.2012 Stred.vod.prev.spoloč. a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,IČO: 36644030
 100. Interný doklad zo ŠJ za 032012 0.00 0.00 - - 30.03.2012 Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
 101. Vodné-stará škola za 09/2011-03/2012  12.47  12.47  -  -  02.04.2012  Rímskokatolícka cirkev farnosť Lazany, Družstevná 369/4, 972 11 Lazany
 102.  Zabezpečenie systému ochrany pre požiarmi 04-06/2012 66.00 66.00 -  Zmluva č.1/2010  10.04.2012 GKW AC,s.r.o.,Zelezničiarska 26, 97101 Prievidza, IČO: 36341304
 103.  Vývoz odpadu 032012 75.41 90.49 -  Zmluva č.3/1997 10.04.2012 Tezas s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 104. Uloženie a odvoz VOK 111.76 131.85 -  Zmluva č.3/1997 10.04.2012 Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 105.  Vodné MŠ 10/2011-03/2012 57.62 69.14 -  -  10.04.2012 Stred.vod.prev.spoločnosť,a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 106. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 1-3/2012 51.30 51.30 Zmluva č.72/2005 - 10.04.2012 Ján Macák BP-COM, Urbánkova 13/10, 971 01 Prievidza, IČO: 40834603
 107. Telefón MŠ,ZŠ,ŠJ 03/2012 42.79 51.35 Zmluva č.9/2011 - 10.04.2012 Slovak Telekom,a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 108. Telefon OcU za 03/2012 45.33 54.40 Zmluva č.2/2010 - 10.04.2012 Slovak Telekom, a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 40834603
 109. Zbierka zákonov 2012-2.preddavok  41.66 50.00 -  -  10.04.2012 Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina, IČO: 31592503
 110.  Doplatok do stravy 032012-zamestnanci 40.00 40.00 - - 13.04.2012 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č. 354, 97211
 111. Doplatok do stravy 032012 -dôchodci  15.98 15.98 - - 13.04.2012 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č. 354, 972 11
 112. Poplatky bankové ŠJ 032012 12.09 12.09 - - 13.04.2012 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č. 354, 972 11
 113. Príspevok zo SF strava 032012 50.00 50.00 - - 13.04.2012 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č. 354, 972 11
 114. BOZP 01-03/2012 51.30 51.30  Zmluva č.72/2005 - 05.04.2012  Ján Macák BP-COM, Urbánkova 13/10, 971 01 Prievidza, IČO: 40834603
 115.  Telefón 032012-MŠ,ZŠ, ŠJ  42.79 51.35 Zmluva č.92011 - 05.04.2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 116.  Telefón 032012-OcÚ 45.33  54.40 Zmluva č.22010 - 05.04.2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 117. Zbierka zákonov SR-2.preddavok  50.00  50.00  -  -  05.04.2012  Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.,Martina Rázusa 23/A,010 01 Žilina, IČO: 31592503
 118.  Doplatok strava-zamestnanci 032012  40.00 40.00 - - 13.04.2012 Školská jedáleň Poruba, POruba č.354, 972 11
 119.  Strava dôchodci 032012  15.98 15.98 - - 13.04.2012 Školská jedáleň pri MŠ Poruba, Poruba č. 354, 972 11
 120.  Bankové poplatky ŠJ za 032012  12.09 12.09 - - 13.04.2012 Školská jedáleň pri MŠ Poruba.č.354, 972 11
 121.  Príspevok zo ŠJ 032012-strava 50.00 50.00 - - 13.04.2012 Školská jedáleň pri MŠ Poruba,Poruba č.354, 972 11
 122.  Prevádzovanie pohrebiska I.štvrť.2012 149.37 149.37 Zmluva č.4/2007  -  13.04.2012 Kvetinárstvo-pohrebné služby, Mirka Peticková, Lazany č.353, 972 11 Lazany, IČO: 41057759
 123.  Porfix,malta, lepidlá- strecha MŠ 501.13 601.36 -  Objednávka zo dňa 23.04.2012  25.04.2012  Stavebniny Nedožery s.r.o.,Nedožerského 18/35, 972 12 Nedožery-Brezany, IČO:44646054
124. Oprava kopírky SHARP v ZŠ 58.80 70.56 - Objednávka zo dňa 16.04.2012 25.04.2012 KA-VT spol.s.r.o.,Polomska 2, 010 08 Žilina, IČO: 31559221
 125.  Časopis Dieťa a jeho svet-04  35.15  38.66  - -  27.04.2012  RAABE, Trnavská 84, 821 02 Bratislava, IČO: 35908718
 126.  Revízia telocvičného náradia v MŠ, ZŠ  98.80  98.80  - Objednávka telef.zo dňa 19.04.,2012  27.04.2012  Mgr.Marian Bačík, Kľakovská 23/14, 96681, Žarnovica, IČO:33326967
 127.  Oprava batérii v ZŠ  34.31  34.31  -  Objednávka telef.zo dňa 20.04.2012  30.04.2012  Cyril Čavojský UHRE,Poruba č.402, 972 11, IČO: 34956328
 128.  Interný doklad za 042012- ŠJ
 129.  Telefón-mobil 042012 56.82  68.18  -  -  03.05.2012  Orange Slovensko a.s.,Prievozská 6/A,82109 Bratislava,IČO: 35697270
 130.  PLyn v MŠ,ZŠ 042012  358.33  430.00  Zmluva č.15/2009  -  03.05.2012  SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26, IČO: 35815256
 131.  Pokrývanie strechy na MŠ  1676.00  1676.00  -  Objednávka zo dňa 30.04.2012  03.05.2012  Štefan Paver,Kľačno 258, 97215, IČO: 41367413
 132.  Poplatok za vzdanie sa časti záložného práva  99.00  99.00  -  Objednávka zo dňa 30.04.2012  04.05.2012  Slovenská sporiateľňa,a.s.,Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653
 133.  Uloženie odpadu za 042012  587.21  683.64  Zmluva č.3/1997  -  07.05.2012  Tezas s.r.o.,Garážová 1, 97101 Prievidza, IČO: 36011185
 134.  Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.záznamov-verejný prenos 2012  27.92  33.50  -  -  04.05.2012 SLOVGRAM, Jakubovo nám.14, 81348 Bratislava, IČO: 17310598
 135.  Uloženie odpadu za 042012  587.21  683.64  Zmluva č.3/1997  -  07.05.2012  Tezas s.r.o.., Garážová 1, 97101, IČO: 36011185
 136.  Vývoz odpadu za 042012  737.60  885.12  Zmluva č.3/1997 -  07.05.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 137.  Doplatok do stravy-zamestnanci 042012  38.24  38.24  -  -  07.05.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č. 354, 972 11
 138.  Strava dôchodci 042012  11.39  11.39  -  -  07.05.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č. 354, 972 11
 139.  Strava žiaci v HN 042012  32.00  32.00  -  -  07.05.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č. 354, 972 11
 140.  Bankové poplatky ŠJ za 042012  11.32  11.32  -  -  07.05.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č. 354, 972 11
 141. Príspevok zo SF -strava 042012  47.80  47.80  -  -  07.05.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č. 354, 972 11
 142.  Vývoz a triedenie druhotných surovín 042012  14.88  17.85  Zmluva č.32/2008  - 09.05.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 143.  Čerpanie tekutého odpadu z LPT-  v budove ŠJ  266.00  266.00  -  -  09.05.2012  Vrabel Michal-AQUAJET, SNP 1465/101, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 35228504
 144.  Kancelárske potreby pre OcÚ  111.94  134.33  -  -  15.05.2012  KA-VT,s.r.o.,Polomska 2, 010 08 Žilina, IČO: 31559221
 145.  Telefon ZŠ, MŠ, ŠJ za 042012  50.03  60.04  Zmluva č.35/2002,9/2011  -  15.05.2012  Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 146.  Telefon OcU za 042012 37.58  45.10  Zmluva č.25/2007  -  15.05.2012  Slovak Telekom, a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 147.  Kosenie verejných priestranstiev  442.41  442.41  Zmluva č.9/2011  -  16.05.2012  SERVIS ZELENE, Mladých 428/1, 972 12 Nedožery-Brezany, IČO: 45668574
 148.  Vývoz VOK  1188.53  1399.81  Zmluva č.3/1997  -  16.05.2012  Tezas s.r.o, Garážova  1, 971 01 Prievidza, ICO: 36011185
 149.  Hud.produkcia-Výstup na Maguru  200.00  200.00  -  -  16.05.2012  Poluvská muzika, Poluvsie 161, 972 16, IČO: 42150396
150.  Nedoplatok plyn- MŠ, ZŠ  2749.14  2749.14  Zmluva č.15/2009  -  16.05.2012  SPP a.s.,Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
 151.  Vývoz VOK  98.23  115.88  Zmluva č.3/1997  -  21.05.2012 Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 152. Tlačiarenské služby- ŠJ  13.09  15.71  -  -  21.05.2012  Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
 153.  Ročný  prístup-verejná správa  63.33  71.00  -  -  21.05.2012  Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 315920503
 154.  Albert pre všetkých -ZŠ  25.00  25.00  -  -  23.05.2012  Vrana s.r.o.,Horný val 9, 010 01 Žilina, IČO: 36377325
 155.  Inzercia -Prieboj- byty  88.00  105.60  -  -  23.05.2012  Petit PRess,a.s.,Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253
 156.  Bežná údržba MR a VO  410.75  410.75  Zmluva č.59/2003  -  29.05.2012  František Kotúľ, Poruba č.8, 97211, IČO: 30420008
 157.  Plyn v ZŠ,MŠ  150.83  181.00  Zmluva č.15/2009  -  04.06.2012  SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
 158.  Interný doklad zo ŠJ za 052012  04.06.2012  ŠJ pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
 159. Outsourcing IT za 05/2012  148.00  177.60  Zmluva č.18/2010  -  07.06.2012  eRPe servis, s.r.o.,SNP 1153/9, 972 01 Bojnice, IČO: 45852723
 160.  Vývoz odpadu za 5/2012  737.60  885.12  Zmluva č.3/1997  -  07.06.2012  Tezas s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 161.  Uloženie odpadu za 5/2012  581.65  677.16  Zmluva č.3/1997  -  07.06.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 162.  Telefon mobil za 05/2012  51.21  61.45  Zmluva č.3/2010  -  07.06.2012  Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270
 163.  Príspevok zo SF za strava 05/2012  55.40  55.40  -  -  07.06.2012  ŠJ pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
 164.  Bankové poplatky ŠJ za 05/2012  11.91  11.91  -  -  07.06.2012  ŠJ pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
 165.  Príspevok strava hmotná núdza za 05/2012  42.00  42.00  -  -  07.06.2012  Šj pri MŠ, Poruba č. 354, 972 11
 166.  Doplatok do strava dôchodci za 05/2012  15.13  15.13  -  -  07.06.2012  ŠJ pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11
 167.  Doplatok do stravy zamestnanci za 05/2012  44.32  44.32  -  -  07.06.2012  ŠJ pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11
 168.  Polep presklenej časti obecného úradu  330.20  396.24  -  -  07.06.2012  Ing.Miloš Kováčik-AZET,Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, IČO: 30424933
 169.  Vývoz a triedenie druhotných surovín  82.85  99.42  Zmluva č.46/2004  -  07.06.2012  Tezas s.r.o, Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 170.  Telefón OcU za 05/2012  39.87  47.84  Zmluva č.25/2007  -  07.06.2012  Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 171.  Výučbové CD do MŠ  110.00  132.00  -  -  07.06.2012  Stiefel Eurocart s.r.o.,Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava, IČO: 31360513
 172.  Interaktívna tabuľa do MŠ  1800.83  2161.00  -  -  07.06.2012  Stiefel Eurocart s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava, IČO: 31360513
 173.  Telefón MŠ, ŠJ, ZŠ  57.24  68.69  Zmluva č.35/2002,9/2011  -  07.06.2012  Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 174.  Energie dom smútku 1-6/2012 54.17  65.00 Zmluva č.1/2012 - 15.06.2012 SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47, IČO: 36403008 
 175.  Energie obecný úrad 1-6/2012  3803.33  4564.00 Zmluva č.1/2012  -  15.06.2012  SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47, IČO: 36403008
 176.  Energie MŠ 1-6/2012  1355.00  1626.00 Zmluva č.1/2012  -  15.06.2012  SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47, IČO: 36403008
 177.  Energie dolná škola 1-6/2012  489.17  587.00 Zmluva č.1/2012  -  15.06.2012  SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47, IČO: 36403008
 178.  Energie klub športu 1-6/2012  35.83  43.00 Zmluva č.1/2012   -  15.06.2012  SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47, IČO: 36403008
 179.  Energie telocvičňa 1-6/2012  20.00  24.00 Zmluva č.1/2012  -  15.06.2012  SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47, IČO: 36403008
 180.  Energie ZŠ 1-6/2012  571.67  686.00 Zmluva č.1/2012   -  15.06.2012  SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47, IČO: 36403008
 181.  Energie VO 1-6/2012  860.00  1032.00 Zmluva č.1/2012  -  15.06.2012  SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47, IČO: 36403008
 182.  Energie VO 1-6/2012  590.83  709.00 Zmluva č.1/2012  -  15.06.2012  SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina 010 47, IČO: 36403008
 183.  Časopis predš.výchova  3.60  3.60  -  -  15.06.2012  Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9, 975 99 B.Bystrica, IČO:36631124
 184.  Časopis Dieťa a jeho svet  34.74  38.21  -  -  15.06.2012  RAABE s.r.o,Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava, IČO: 35908718
 185.  Komplexné poistenie podnikateľov - poistenie športového areálu  379.65  379.65  Zmluva č.9/2010  -  15.06.2012  Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice IČO: 00151700
 186.  Časopis Vychovávateľ  6.00  6.00  -  -  15.06.2012  Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9, 975 99 B.Bystrica, IČO: 36631124
 187.  Tlačivá do MŠ  4.10  4.92  -  -  18.06.2012  ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 B.Bystrica, IČO: 31331131
 188.  Tlačivá do MŠ  11.59  13.91  -  -  18.06.2012  ŠEVT a.s.,Cementárenská 16, 974 72 B.Bystrica, IČO: 31331131
 189.  Vývoz fekálií  76.27  91.52  -  -  25.06.2012  Stred.vod.prev.spol.,a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica,IČO: 36644030
 190.  Meradlá na teplotu do ŠJ  78.20  93.84  -  -  27.06.2012  Slovenská legálna metrológia,Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37954521
 191.  Prevádzkovanie plyn.kotolne v ZŠ  398.33  398.33  Zmluva č.51/2003  -  27.06.2012  Cyril Čavojský UHRE, Poruba 402, 972 11, IČO: 34956328
 192.  Prevádzkovanie plyn.kotolne v MŠ  398.33  398.33  Zmluva č.51/2003  -  27.06.2012  Cyril Čavojský UHRE, Poruba 402, 972 11, IČO: 34956328
 193.  Interný doklad za 062012- ŠJ  -
 194.  Plyn za 072012-MŠ,ZŠ  139.16  167.00  Zmluva č.15/2009  -  03.07.2012  SPP a.s.,Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
 195.  Outsourcing 06  148.00  177.60  Zmluva č.18/2010  -  03.07.2012  eRPe servis s.r.o, SNP 1153/9, 972 01 Bojnice, IČO: 45852723
 196.  Mobil  50.62  60.74  Zmluva č. 5/2012  -  04.07.2012  ORange Slovensko,a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 356972
 197.  Uloženie odpadu za 062012  698.53  813.24  Zmluva č.3/1997  -  04.07.2012  Tezas s.r.o, Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 198.  Vývoz odpadu za 062012  922.00  1106.40  Zmluva č.3/1997  -  04.07.2012  Tezas s.r.o, Garážová 1, 971 01 PRievidza, IČO: 36011185
 199.  Služby BOZP II.štvrťrok  51.30  51.30  Zmluva č.72/2005  -  04.07.2012  Ján Macák BP-COM, Urbánkova 13/10, 971 01 PRievidza, IČO: 40834603
 200.  Internet OcÚ 3.štvrťok  49.80  49.80  Zmluva č.23/2008  -  04.07.2012  Kinet s.r.o.,Diviaky nad Nitricou 203, 972 25 , IČO: 36668940
 201.  Internet ŠJ 3.štvrťok  49.80  49.80  Zmluva č.24/2008  -  04.07.2012   Kinet s.r.o.,Diviaky nad Nitricou 203, 972 25 , IČO: 36668940
 202.  Odvoz a uloženie VOK  112.45  132.42  Zmluva č.3/1997  -  06.07.2012  Tezas s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 203.  Vývoz sklo  64.60  77.52  Zmluva č.46/2004  -  06.07.2012  Tezas s.r.o.,Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 204.  Príspevok zo SF strava-062012  55.00  55.00  -  -  09.07.2012  Školská jedáleň Poruba, Poruba č.354, 972 11
205. Bank.poplatky ŠJ 062012 10.71 10.71 - - 09.07.2012 Školská jedáleň Poruba, Poruba č.354, 972 11
 206.  Príspevok za strava HN 062012  38.00  38.00  -  -  09.07.2012  Školská jedáleň Poruba, Poruba č.354, 972 11
 207.  Príspevok za strava dôchodci 062012  15.13  15.13  -  -  09.07.2012  Školská jedáleň Poruba, Poruba č.354, 972 11
 208.  Doplatok strava pracovníci OcÚ 062012  44.00  44.00  -  -  09.07.2012  Školská jedáleň Poruba, Poruba č.354, 972 11
 209.  Kosenie verejných priestranstiev v obci  453.79  453.79  -  -  09.07.2012  Katarína Klopčeková, SERVIS ZELENE, Mladých 428/1, 972 12 Nedožery-Brezany, IČO: 45668574
 210.  Telefon OcU  35.29  42.35  Zmluva č.2/2010  -  10.07.2012  Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 211.  Telefon MŠ,ZŠ,ŠJ  46.03  55.24  Zmluva č.9/2011  -  10.07.2012  Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 212.  Ochrana pred požiarmi 07-092012  66.00  66.00  Zmluva č.1/2010  -  20.07.2012  GKV AC,s.r.o.,Železničiarska 26, 971 01 Prievidza, IČO: 36341304
 213.  Prevádzkovanie pohrebiska 4-6/2012  149.37  149.37 Zmluva č.4/2007  -  20.07.2012  Kvetinárstvo-pohrebné služby, Mirka Peticová, Lazany č.353, 972 11, IČO: 41057759
 214.  Lekársky posudok-opatr.služba  12.00  12.00  Zmluva č.4/2009  27.07.2012  MUDr.Cmarková Gabriela,Geriatria,.s.r.o.,Hviezdoslavova 1, 97101 Prievidza, IČO:36344184
 215.  Čist.prostriedky do MŠ  220.21  264.25  -  -  27.07.2012  COOP Jednota Prievidza, spotr.družstvo, A.Hlinku I.437, 97168 Prievidza
 216.  -  -
 217.  Outsourcing IT 072012  70.00  84.00  Zmluva č.18/2010 v znení dodatku č.12/2012  -  06.08.2012  eRPe servis, s.r.o.,SNP 1153/9, 972 01 Bojnice, IČO: 45852723
 218.  Plyn v MŠ, ZŠ  139.16  167.00  Zmluva č.15/2009  -  06.08.2012  SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
 219.  Uloženie odpadu za 072012  601.13  699.84  Zmluva č.3/1997  -  06.08.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 220.  vývoz odpadu za 072012  737.60  885.12  Zmluva č.3/1997  -  06.08.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 221.  Čist.potreby pre ŠJ  81.03  97.23  -  -  06.08.2012  COOP Jednota Prievidza, spotr.družstvo, A.Hlinku I.437, 971 68 Prievidza, IČO: 00169005
 222.  Kosenie verejných priestranstiev  364.05  364.05  Zmluva č.9/2011  -  06.08.2012  Katarína Klopčeková, SERVIS ZELENE, Mladých 428/1, 972 12 Nedožery-Brezany, IČO: 45668574
 223.  Vývoz druhotných surovín  101.36  121.63  Zmluva č.46/2004  -  06.08.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 224.  Telefón - mobil  51.45  62.64  Zmluva č.5/2012  -  06.08.2012  Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
225. Odvoz a uloženie VOK 64.76 76.25 Zmluva č.3/1997 - 08.08.2012 Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
226. Telefón OcU za 072012 37.69 45.23 Zmluva č.2/2010 - 08.08.2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
227. Telefón MŠ,ZŠ,ŠJ za 072012 43.02 51.62 Zmluva č.9/2011 - 08.08.2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 228.  Zbierka zákonov 2013-1.preddavok  94.05  112.86  -  -  17.08.2012  Poradca podnikateľa spol.s.r.o.,Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina,IČO:31592503
 229.  Fin.spravodajca, 2013-preddavok  16.65  19.98  -  -  17.08.2012  Poradca podnikateľa spol.s.r.o.,Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina,IČO:31592503
 230.  Doplatok do stravy 072012  13.12  13.12  -  -  20.08.2012

Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11

 231.  Doplatok do stravy dôchodci 072012  6.29  6.29  -  -  20.08.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
 232.  Bank.poplatky ŠJ 072012  18.57  18.57  -  -  20.08.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
 233.  Príspevok zo SF na stravu 072012  16.40  16.40  -  -  20.08.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
 234.  Odvoz VOK  97.54  115.32  Zmluva č.3/1997  -  21.08.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 235.  Upgrade programu+servis -ŠJ pri MŠ  32.77  39.32  -  -  24.08.2012  SOFT-GL s.r.o.,Belehradská 1, 01013 Košice, IČO:36182214
 236.  Montáž bleskozvodu v objekte MŠ  1062.68  1062.68  -  -  27.08.2012  František Kotúľ, 972 11 Poruba č.8, IČO: 30420008
 237.  Interný doklad zo ŠJ  31.08.2012  ŠJ pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11
 238.  Plyn MŠ,ZŠ za 092012 289.16  347.00  Zmluva č.15/2009  -  04.09.2012  SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
 239. Outsourcing 082012  70.00  84.00 Zmluva č.18/2010 v znení dodatku č.12/2012  -  04.09.2012  eRPe servis, s.r.o.,SNP 1153/9, 972 01 Bojnice, IČO: 45852723
 240.  Telefón  50.49  62.09  Zmluva č.5/2012  -  05.09.2012  ORange Slovensko,a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 356972
 241.  Uloženie odpadu 82012  734.98  855.63  Zmluva č.3/1997  -  05.09.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 242.  Vývoz odpadu 82012  922.00  1106.40  Zmluva č.3/1997  -  05.09.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 243.  Vývoz a triedenie druhotných surovín 82012  100.49  120.59  Zmluva č.46/2004  -  10.09.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 244.  Odvoz VOK  100.40  118.89  Zmluva č.3/1997  -  10.09.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 245.  Bank.poplatky ŠJ 82012  7.25  7.25  -  -  10.09.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
 246.  Telefón OcU 82012  43.75  52.50  Zmluva č.2/2010  -  10.09.2012  Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
247. Telefón MŠ,ZŠ,ŠJ 82012 42.79 51.35 Zmluva č.9/2011 - 10.09.2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 248.  Právne služby  500.00  500.00  -  -  17.09.2012  JUDr.Peter Dolný, advokát,Matice Slovenskej 8, 971 01 Prievidza, IČO: 14223937
 249.  Preprava účinkujúcich-oslavy SNP  44.88  53.86  -  -  17.09.2012  SAD Prievidza a.s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza, IČO:36324043
 250.  Dolomit s dopravou - ulica pri súp.domoch 255, ...  227.30  272.76  -  -  17.09.2012  OPEN-Ing.Ošvát Peter, Nádražná 1088/41, 972 13 Nitr.Pravno, IČO: 10888471
 251.  Časopis Naša škola 2012/2013 do MŠ  12.72  12.72  -  -  17.09.2012  PAMIKO s.r.o,Račianska 89, 831 02 Bratislava 3, IČO: 31320007
 252.  Čist.prostriedky do ŠJ pri MŠ  49.30  59.16  -  -  17.09.2012  OUKEJ,s.r.o.,Dlhá 927/95A,10 09 Žilina, IČO: 44557396
 253.  Vodné obecný úrad 03-09/2012  14.33  17.18  -  17.09.2012  Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 254.  Vodné ZŠ 03-09/2012  121.24  145.49  -  17.09.2012  Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 255.  Kópia GP č.380/2011  117.00  126.00  -  -  24.09.2012  GEOSLUŽBA Prievidza s.r.o.,M.Mišíka 19A,971 01 Prievidza, IČO: 36312461
 256.  Vodné MŠ 4-9/2012  505.91  607.09  -  -  24.09.2012  Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 257.  Vodné šatne TJ 3-9/2012  83.77  100.52  -  -  24.09.2012  Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 258.  Vodné cintorín 3-9/2012  24.25  29.10  -  -  24.09.2012  Stredoslovenská vodárenská prev.spoločnosť a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030
 259.  Refakturácia vodné dolná škola 3-9/2012  5.51  6.61  -  -  24.09.2012  Rímskokatolícka cirkev farnosť Lazany, Družstevná 369/4, 972 11 Lazany, IČO:31938701
 260.  Overenie mechanických váh v ŠJ  39.00  46.80  -  -  24.09.2012  Slovenská legálna metrológia,n.o.,Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37954521
 261.  Dieťa a jeho svet 092012  35.55  39.11  -  -  01.10.2012  RAABE, Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava, IČO: 35908718
 262.  Prevádzka obecný rozhlas 2012  17.00  20.40  -  -  01.10.2012  SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00178454
 263.  Zbierka zákonov SR-2012-preddavok  41.67  50.00  - -  01.10.2012  Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.,Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina, IČO: 31592503
264. Interný doklad za ŠJ 092012
265. Prevádzkovanie pohrebiska 7-9/2012 149.37 149.37 Zmluva č.4/2007 - 01.10.2012 Kvetinárstvo-pohrebné služby, Mirka Peticová, Lazany č.353, 972 11, IČO: 41057759
 266.  Internet 10-12/2012-ŠJ  41.50  49.80  Zmluva č.24/2008  -  09.10.2012  Kinet s.r.o.,Diviaky nad Nitricou 203, 972 25 , IČO: 36668940
 267.  Internet 10-12/2012 OcÚ  41.50  49.80  Zmluva č.23/2008  -  09.10.2012  Kinet s.r.o.,Diviaky nad Nitricou 203, 972 25 , IČO: 36668940
 268.  Telefón-mobil  50.03  65.74  Zmluva č.5/2012  -  09.10.2012  ORange Slovensko,a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 356972
 269.  Outsourcing 092012  70.00  84.00  Zmluva č.18/2010 v znení dodatku č.12/2012  09.10.2012  eRPe servis, s.r.o.,SNP 1153/9, 972 01 Bojnice, IČO: 45852723
 270.  Právne služby 361.54  361.54  -  -  09.10.2012  JUDr.Ján Lacko, Bojnická cesta 28/5, 972 17 Kanianka, IČO: 1264
 271.  Plyn MŠ,ZŠ 102012  900.84  1081.00  Zmluva č.15/2009  -  09.10.2012  SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
 272.  DOplatok strava pracovníci 092012  32.64  32.64  -  -  09.10.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
 273.  DOplatok strava dôchoci 092012  12.58  12.58  -  -  09.10.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
 274.  Bank.poplatky ŠJ 092012  11.69  11.69  -  -  09.10.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
 275.  Strava -doplatok zo SF 092012  40.80  40.80  -  -  09.10.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
 276.  Ochrana BOZP 7-9/2012  51.30  51.30  Zmluva č.72/2005  -  09.10.2012  Ján Macák BP-COM, Urbánkova 13/10, 971 01 Prievidza, IČO: 40834603
 277. Vývoz odpadu 092012 737.60 885.12 Zmluva č.3/1997 - 09.10.2012 Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 278. Uloženie odpadu 092012 525.99 612.36 Zmluva č.3/1997 - 09.10.2012 Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 279. Kanc.potreby-OcÚ 24.24 29.09 - - 09.10.2012 KA-VT s.r.o.,Polomská 2,010 08 Žilina, IČO: 31559221
 280. Vývoz triedeného odpadu 94.87 113.84 Zmluva č.46/2004 - 09.10.2012 Tezas s.r.o, Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 281. Telefón ZŠ,MŠ,ŠJ 42.79 51.35 Zmluva č.9/2011 - 09.10.2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 282. Telefón OcÚ 45.11 54.13 Zmluva č.2/2010 - 09.10.2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 283.  Vývoz VOK  123.11  144.81 -  -  19.10.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 284.  Ochrana pred požiarmi 10-12/2012  66.00  66.00  Zmluva č.1/2010  -  25.10.2012  GKW AC,s.r.o., Železničiarska 26, 971 01  Prievidza IČO: 36341304
 285.  Vývoz fekálií z MŠ  63.66  76.39  -  -  25.10.2012  Stred.vod.spoločnosť,a.s.,Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:36644030
 286.  Inzercia Prieboj-nájom ZŠ  64.00  76.80  -  -  31.10.2012 Petit Press,a.s.,Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253
 287.  Manažment školy v praxi pre MŠ  46.80  56.16  -  05.11.2012  JURA EDITION, s.r.o.,Oravská 17, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262
 288.  Plyn v ZŠ, MŠ 1112012  1330.83  1597.00  Zmluva č.15/2009  -  05.11.2012  SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
 289.  Vystúpenie Košovan-Úcta k starším  100.00  100.00  -  - Folk.skupina Košovan, 972 17 Kanianka
 290.  Telefon-mobil  51.99  67.89  Zmluva č.5/2012  -  06.11.2012  ORange Slovensko,a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 356972
 291.  Poskytovanie soc.služieb 10/2012  40.00  40.00  Zmluva č.14/2012  -  06.11.2012  Mgr.A.Gronožak Pechová, Hviezdoslavova 224/4, 972 41 Koš,
 292.  Outsourcing 10/2012 s kanc.potrebami a všeob.mat.  116.70  140.04  Zmluva č.18/2010 v znení dodatku č.12/2012  -  06.11.2012  eRPe servis, s.r.o.,SNP 1153/9, 972 01 Bojnice, IČO: 45852723
 293.  Uloženie odpadu 10/2012  481.46  560.52  Zmluva č.3/1997  -  09.11.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 294.  Vývoz odpadu 10/2012  737.60  885.12  Zmluva č.3/1997  -  09.11.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
295. Telefón OcÚ 53.65 64.38 Zmluva č.2/2010 - 09.11.2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 296.  Strava pracovníci 10/2012  39.04  39.04  -  -  09.11.2012  Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
297. Strava dôchodci 10/2012 16.15 16.15 - - 09.11.2012 Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
298. Bank.poplatky ŠJ 102012 13.85 13.85 - - 09.11.2012 Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
299. Strava zo SF 10/2012 48.80 48.80 - - 09.11.2012 Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
300. Telefón MŠ, ŠJ pri MŠ 31.77 38.12 Zmluva č.9/2011 - 09.11.2012 Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
301. Vývoz druhotných surovín 18.59 22.31 Zmluva č.46/2004 - 09.11.2012 Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
302. Kosenie verejných priestranstiev 278.75 278.75 Zmluva č.9/2011 - 09.11.2012 Katarína Klopčeková, SERVIS ZELENE, Mladých 428/1, 972 12 Nedožery-Brezany, IČO: 45668574
303. Interný doklad Šj 09.11.2012
304. Znalecký posudok 132.80 132.80 - Telef.objednávka 09.11.2012 Ing.Zdena Hudecová, Ul.Vodárenská 13, 921 01 Piešťany, IČO: 44047339
 305.  Vývoz VOK  128.83  151.94  Zmluva č.3/1997  -  12.11.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 306.  Kódexpres-odborná literatúra  106.80  106.80  -  -  30.11.2012  Kódexpres,s.r.o.,Panenská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 35718951
 307. Interný doklad zo ŠJ za 11/2012  -  - 30.11.2012
 308.  Správny poplatok-zrušenie obecnej s.r.o.  99.50  99.50  -  -  03.12.2012  Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín
 309.  Odborná literatúra-MŠ  35.55  39.11  -  -  04.12.2012  RAABE, Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava, IČO: 35908718
 310.  Odborná literatúra-MŠ  13.20  13.20  -  -  04.12.2012  Slovenská pošta,a.s.,Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,IČO:36631124
 311.  Plyn-ZŠ,MŠ 12/2012  156.17  1883.00  Zmluva č.15/2009  -  05.12.2012  SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256
 312.  Poskytovanie soc.služieb 11/2012  40.00  40.00  Zmluva č.14/2012  -  05.12.2012  Mgr.A.Gronožak Pechová, Hviezdoslavova 224/4, 972 41 Koš,
 313.  Telefon Ocu-mobil  56.59  66.67  Zmluva č.5/2012  -  05.12.2012  ORange Slovensko,a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 356972
 314.  Prezentácia obce v maľovanej mape  81.63  81.63  -  -  06.12.2012  OZ Hornonitrie, Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 31201822
 315.  Odvoz a uloženie VOK  228.54  270.26  Zmluva č.3/1997  -  06.12.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
316. Uloženie odpadu za 11/2012 659.57 767.88 Zmluva č.3/1997 - 06.12.2012 Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
317. Vývoz odpadu za 11/2012 922.00 1106.40 Zmluva č.3/1997 - 06.12.2012 Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
318. Outsourcing 11/2012 70.00 84.00 Zmluva č.18/2010 v znení dodatku č.12/2012 - 06.12.2012 eRPe servis, s.r.o.,SNP 1153/9, 972 01 Bojnice, IČO: 45852723
319. Doplatok do stravy pracovníci za 11/2012 32.16 32.16 - - 06.12.2012 Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
320. Doplatok do stravy dôchodci za 11/2012 14.28 14.28 - - 06.12.2012 Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
321. Bank.poplatky ŠJ za 11/2012 12.68 12.68 - - 06.12.2012 Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
322. Príspevok zo SF za stravu 11/2012 40.20 40.20 - - 06.12.2012 Školská jedáleň pri MŠ, Poruba č.354, 972 11
 323.  Telefón MŠ, Šj  31.49  37.79  Zmluva č.9/2011  - 11.12.2012  Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 324.  Telefón OcÚ  43.75  52.50  Zmluva č.2/2010  -  11.12.2012  Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469
 325.  Energie-zariadenia obce  -2836.86  Zmluva č.21/2011  -  11.12.2012  SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 326.  Nedoplatok TJ energie 559.01  Zmluva č.21/2011  -  11.12.2012  SSE a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008
 327.  Vývoz druhotných surovín  99.80  119.76  Zmluva č.46/2004  -  11.12.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 328.  Znalecký posudok pozemku  89.50  89.50  -  telefonická objednávka  11.12.2012  Ing.Pavol Jurkovič, Valaská Belá 593, 972 28
 329.  Dolomit s dopravou-posyp miestnych komunikácií  96.45  115.74  -  telefonická objednávka  14.12.2012  OPEN-Ing.Ošvát Peter,Nádražná 1088/41, 972 13 Nitr.Pravno, IČO: 10888471
 330.  Právne služby  300.00  300.00  -  telefonická objednávka  14.12.2012  JUDr.Peter Dolný, advokát, Matice Slovenskej 8, 971 01 Prievidza, IČO: 14223937
 331.  Prevádzkovanie plyn.kotolne II.polrok v MŠ  331.94  331.94  Zmluva č.51/2003  -  14.12.2012  Cyril Čavojský UHRE, Poruba 402, 972 11, IČO: 34956328
 332.  ÚDržba verejného osvetlenia  310.90  310.90  -  14.12.2012  František Kotúľ, Poruba č.8, 972 11, IČO:30420008
 333.  Ročný poplatok-program KEO  186.08  223.30  -  14.12.2012  KEO s.r.o.,Poľná, 99106 Záhorce, IČO: 36739464
 334. Kúpa p.č.780  1382.00  1382.00  Zmluva č.20/2012  -  19.12.2012  JUDr.Ján Lacko,Bojnická cesta 594/28, 972 17 Kanianka
 335.  ODvoz VOK  123.11  144.81  Zmluva č.3/1997  -  27.12.2012  Tezas s.r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36011185
 336.  Konvektomat do ŠJ s príslušenstvom  3892.61  4671.13  -  telefonická objednávka  27.12.2012  RM Gastro-JAZ s.r.o.,Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto n/Váhom, IČO:34153004
 337.
 338.  Doména Poruba.sk 11.76 14.11 - - 27.12.2012 EXO TECHNOLOGIES s.r.o.,Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 36485161
339. Doplatok strava 12/2012-dôchodci 10.03 10.03 - - 31.12.2013 ŠJ pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11
340. Doplatok do stravy 12/2012 24.16 24.16 - - 31.12.2012 ŠJ pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11
341. Inzercia v Prieboji 33.00 39.60 - objednávka 18.12.2012 31.12.2012 Petit Press,a.s.,Lazaretská 12, 811 08 Bratislava, IČO: 35790253
342. Bankové poplatky ŠJ 12/2012 11.13 11.13 - - 31.12.2012 ŠJ pri MŠ Poruba, Poruba č.354, 972 11

 

 

webdesign © jurijrubanov@gmail.com