Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
PorubaHľadať
 
 

Oficiáne webové sídlo obce Poruba.

Aktuálne oznamy - Obecný úrad Poruba

Zasadnutie OZ - 18. jún 2019Vytlačiť
 

Ing. Tomáš Tóth, starosta obce Poruba

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

Z V O L Á V A M

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Poruba

Dátum:          18. jún 2019 (utorok)

Miesto:          Sála kultúrneho domu v Porube, Poruba č. 95

Čas:               18:00 hod.

Program rokovania obecného zastupiteľstva:        

 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie.
 3. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
 4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Voľba hlavného kontrolóra obce Poruba.
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Poruba k návrhu Záverečného účtu obce Poruba za rok 2018.
 7. Schválenie záverečného účtu obce Poruba za rok 2018.
 8. Správa hlavného kontrolóra obce Poruba z vykonanej následnej finančnej kontroly č. 2/2019.
 9. Návrh VZN č. 3/2019, výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poruba.
 10. Žiadosť občana o prenájom časti parcely č. 30 vo vlastníctve obce Poruba.
 11. Schválenie Žiadosti o poskytnutie dotácie z prostriedkov Ministerstva vnútra na zriadenie vykurovania v Požiarnej zbrojnici.
 12. Vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov pod miestnymi komunikáciami.
 13. Koncepcia revitalizácie miestnych komunikácií po budovaní kanalizácie.
 14. Rôzne.
 15. Diskusia.
 16. Návrh na uznesenie.
 17. Záver.   

Účasť všetkých občanov je vítaná.

Poruba 12.06.2019                                                Ing. Tomáš Tóth, starosta

 


 
 

Slovenská pošta a.s.Vytlačiť
 

Vážení zákazníci, Slovenská pošta a.s. si vás dovoľuje upozorniť, že podľa Poštových podmienok pod funkčnou domovou listovou schránkou sa rozumie, že schránka je zamykateľná, zabezpečuje zásielky pred poveternostnými vplyvmi, nesmie umožniť vypadnutie zásielky, je odolná proti jednoduchému vykradnutiu, t.j. proti vytiahnutiu vložených zásielok rukou bez pomocných prostriedkov a násilia.

Vlastník (správca) bytovej budovy alebo nebytovej budovy, kde sa majú dodávať poštové zásielky a poukázané hotovostné platby, zabezpečí, aby:

a) bol v bytovom dome voľný prístup poštového doručovateľa k domovej listovej schránke, ktorá sa umiestňuje na prízemí domu

b) domová listová schránka rodinného domu bola umiestnená na hranici ohraničeného pozemku, pred vstupom na tento pozemok a bol k nej zabezpečený prístup z verejnej komunikácie.Domová listová schránka musí byť označená menovkou všetkých adresátov, žijúcich na danom odovzdacom mieste.

Žiada vás, aby ste si zabezpečili domovú listovú schránku v súlade s Poštovými podmienkami.

Poštové podmienky sú k nahliadnutiu na každej pošte alebo na : www.posta.sk


 
 

Oznam - čerpanie dovolenkyVytlačiť
 

Obecný úrad oznamuje občanom, že od

10. do 17. júna bude oddelenie služieb občanom zatvorené

z dôvodu čerpania dovolenky. Uhrádzať dane a poplatky bude opäť možné od utorka, 18. júna 2019.

Ďakujeme za pochopenie.


 
 

Zmena organizácie dopravyVytlačiť
 

101-61_Zmena_organizácie_dopravy.jpgOznamujeme občanom, že od 3.júna 2019 je v našej obci zmena organizácie dopravy. Na križovatkách sú umiestnené dočasné dopravné značky, ktoré menia doteraz zaužívané pravidlá na našich cestách. Žiadame Vás o zvýšenie pozornosti pri prechádzaní miestnymi komunikáciami. Zároveň žiadame všetkých motoristov aby v čase zvýšeného dopravného zaťaženia komunikácií, parkovali svoje motorové vozidlá bezpečne vo svojich dvoroch


 
 
Položky 5-8 z 12

Elektronická podateľňa

OZ Hornonitrie

MAS Žiar

Oznamy do mobilu

Pošta Lazany

dnes je: 17.6.2019

meniny má: Adolf

webygroup
ÚvodÚvodná stránka