OZNAM - Platenie daní a poplatkov

OZNAM - Platenie daní a poplatkov

OZNAM - Platenie daní a poplatkov

Obecný úrad v Porube žiada občanov, ktorí ešte nemajú zaplatené dane a poplatky na rok 2024 a ktorí si neprebrali rozhodnutia o daniach aby si ich bezodkladne prišli prebrať na OcÚ. Uhrádzať dane a poplatky je možné v hotovosti či platobnou kartou na OcÚ alebo prevodom na účet obce.

Obecný úrad dôrazne žiada občanov, ktorí si preberú rozhodnutie a budú uhrádzať dane a poplatky cez účet aby uhrádzali sumy tak, ako sú uvedené na rozhodnutiach vždy aj s uvedením variabilného symbolu alebo naskenovaním QR kódu na rozhodnutí. Platbu inak nebude možné spárovať.

Ďakujeme za pochopenie.

Dátum vloženia: 10. 6. 2024 15:51
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 6. 2024 15:57
Autor: Mgr. Adriána Procházková