Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
PorubaHľadať
 
 

Zber odpadu v obci Poruba

Upozornenie na správne uloženie odpadu do zberných nádob

Obecný úrad Poruba dôrazne upozorňuje všetkých občanov, aby do kontajnerov na separovaný zber skla, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov NEVHADZOVALI komunálny odpad, drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad alebo akýkoľvek iný odpad, ktorý do uvedených kontajnerov separovaného zberu NEPATRÍ!

Každý kontajner obsahuje informačnú nálepku, ktorú zložku odpadu je možné do kontajnera umiestniť.

Obecný úrad Poruba bude v priebehu apríla zabezpečovať rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v našej obci. Presné termíny a miesta budú zverejnené na webovej stránke obce a budete o nich informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu.

Ďakujeme za pochopenie.


 

Podpora separovania

Vážení spoluobčania, 

od dnešného dňa obecný úrad Poruba roznáša do Vašich domácností 2 ks 120 litrových vriec na separovaný zber odpadov. Súčasťou je aj informačný leták o možnostiach separovania jednotlivých zložiek odpadu v našej obci. 

Uvedeným spôsobom chce obecný úrad Poruba podporiť aktuálny stav separovania odpadov v našej obci a prispieť tak k ochrane životného prostrieda, ale aj vzhľadu našej obce. 

Apelujeme na Vás, aby ste sa aj Vy a Vaše domácnosti zapojili do separovaného zberu odpadov. 

Ďakujeme. 

Ing. Tomáš Tóth, starosta

getpicture.jpg


 

Zber nebezpečného odpadu

Obecný úrad Poruba oznamuje občanom, že v sobotu 

13.4.2019 v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. sa uskutoční

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU.

Kontajner bude pristavený pri budove obecného úradu.

Nebezpečný odpad a elektroodpad, ktorý môžete odovzdať:

- prázdne obaly z farieb, lepidiel, olejov a iných nebezpečných látok v pôvodných obaloch

- znečistené handry, rukavice, ochranné odevy, olejové filtre kontaminované nebezpečnými látkami

- olejové filtre (filtre zo strojov a zariadení – bez náplní)

- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť (žiarovky, neónky,...)

- vyradené zariadenia (chladničky, mrazničky)

- farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice,...

- batérie a akumulátory

-vyradené elektrické a elektronické zariadenia (PC, televízory, monitory, počítače, kopírky, tlačiarne, elektrické diáre, telefóny, rádiá, tranzistory, mikrovlnky, sporáky, práčky, elektrické rúry, mixéry a ostatné drobné domáce spotrebiče,...)

-rozpúšťadlá

-kyseliny

-pesticídy

Do zberu nepatrí: azbestová krytina, pneumatiky, objemný odpad, stavebný odpad, tráva, konáre, drevo, odpad z triedeného zberu, kovy, textil, jedlé oleje a tuky...


 

Rozšírenie separovaného zberu v obci Poruba

Obecný úrad oznamuje občanom, že od 25.02.2019 sú v našej obci rozmiestnené nové 1100 litrové nádoby na tieto zložky odpadov:

Kovy - určené pre odpady z obalov z kovov

Patria sem: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, klince, sponky, klúče

Nepatria sem: znečistené kovové obaly a plechovky, kovový šrot..

 

Viacvrstvové kombinované materiály (VKM) na báze lepenky (Tetrapaky)

Patria sem: škatule, krabice od mlieka, džúsov a nápojov

Nepatria sem: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka...

Umiestnenie zberných nádob:

1100 l nádoba na KOVY - 1 ks - materská škôlka

1100 l nádoba na KOVY - 1 ks - telocvična

1100 l nádoba na VKM - 1 ks - materská škôlka

1100 l nádoba na VKM - 1 ks - obecné bytovky

Žiadame všetkých občanov, aby do nádob vhadzovali len tie zložky odpadu, ktoré sú na to určené. Každý nádoba je označená s pokynmi ako správne separovať danú zložku odpadu. Zberné nádoby budú zberovou spoločnosťou vyvážané v pravidelných intervaloch. 

getpicture (1).jpg

 


 

Ako správne separovať odpad

2018-plagat_5-komodit_DViYg_1522146533-1.png


 

Elektronická podateľňa

OZ Hornonitrie

MAS Žiar

Oznamy do mobilu

Pošta Lazany

dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka