Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
PorubaHľadať
 
 

Zber odpadu v obci Poruba

Vážení spoluobčania,

otázka odpadového hospodárstvo a problematika odpadov je v našej spoločnosti stále veľmi málo diskutovaná.  Slovensko v roku 2018 podľa Eurostatu vytvorilo 1,890 milióna ton komunálneho odpadu. To je o 121 tisíc ton viac ako v roku 2017.

V týchto miliónoch ton odpadu sú zarátané aj množstvá odpadu, ktoré vyprodukuje aj každý obyvateľ našej obce.

V roku 2018 vyprodukovali obyvatelia našej obce 384 ton komunálneho odpadu čo je viac ako 290 kg odpadu na jedného obyvateľa.

Počas tohto roka mali naši obyvatelia možnosť uložiť veľkoobjemový odpad do pristavených kontajnerov a to – 2x v jarných mesiacoch a 2x v uplynulom týždni. Opakovane sme svedkami, že každý kontajner sa zaplní behom niekoľkých minút.

Paradoxom však je, že aj napriek zdanlivo preplnenému kontajneru vyvážame z našej obce vzduch. Je to hlavne z toho dôvodu, že do kontajnera obyvatelia vhadzujú celé kusy nábytku, celé postele, celé sedacie súpravy a podobne. Jedna celá posteľ alebo sedačka zaberie kapacitne takmer polovicu kontajnera. Rozobratá posteľ alebo sedačka zaberie jednu dvanástinu kontajnera. Vážení občania, buďme ohľaduplní aj voči ostatným obyvateľom, ale aj voči sebe – nakoľko aj takýto vývoz a zneškodnenie zaplatíme všetci zo svojich peňaženiek.

Druhým paradoxom s ktorým sa stretávame pri veľkoobjemovom zbere je, že v kontajneroch sa nachádzajú aj separované zložky odpadu: plasty, sklo, kovy a pod. Namiesto toho, aby tieto zložky boli ešte raz použité, skončia na skládke. V našej obci sú celoročne rozmiestené kontajnery na sklo, tetrapaky a kovy. V areáli materskej školy je celoročne pristavený kontajner na kovový šrot a zároveň zber papiera a raz ročne prebieha zber nebezpečného odpadu a elektro odpadu.

Sme presvedčení, že ak dokážeme presunúť zo svojich obydlí celé kusy nábytku do pristavených kontajnerov, dokážeme aj separovateľné zložky presunúť do kontajnerov na separovaný zber.

Obecný úrad v dostatočnom predstihu informuje o termíne pristavenia kontajnerov všetkých občanov s upozornením, aké druhy odpadu do kontajnerov nepatria. Opakovane však nachádzame v kontajneroch chladničky, televízory, nebezpečný odpad a pneumatiky aj keď obec zabezpečuje ich pravidelný zber.

Vážení občania, je len na nás, ako sa postavíme k otázke zberu a likvidácie odpadov. Môžeme byť ľahostajní a povedať si „mňa sa to netýka“, ale za túto ľahostajnosť aj tak zaplatíme všetci z našich peňaženiek a najviac na to doplatí životné prostredie. Chráňme si to čo sme dostali a čo máme.

Ing. Tomáš Tóth, starosta

Poruba, 7.10.2019


 

Upozornenie na správne uloženie odpadu do zberných nádob

Obecný úrad Poruba dôrazne upozorňuje všetkých občanov, aby do kontajnerov na separovaný zber skla, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov NEVHADZOVALI komunálny odpad, drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad alebo akýkoľvek iný odpad, ktorý do uvedených kontajnerov separovaného zberu NEPATRÍ!

Každý kontajner obsahuje informačnú nálepku, ktorú zložku odpadu je možné do kontajnera umiestniť.

Obecný úrad Poruba bude v priebehu apríla zabezpečovať rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v našej obci. Presné termíny a miesta budú zverejnené na webovej stránke obce a budete o nich informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu.

Ďakujeme za pochopenie.


 

Podpora separovania

Vážení spoluobčania, 

od dnešného dňa obecný úrad Poruba roznáša do Vašich domácností 2 ks 120 litrových vriec na separovaný zber odpadov. Súčasťou je aj informačný leták o možnostiach separovania jednotlivých zložiek odpadu v našej obci. 

Uvedeným spôsobom chce obecný úrad Poruba podporiť aktuálny stav separovania odpadov v našej obci a prispieť tak k ochrane životného prostrieda, ale aj vzhľadu našej obce. 

Apelujeme na Vás, aby ste sa aj Vy a Vaše domácnosti zapojili do separovaného zberu odpadov. 

Ďakujeme. 

Ing. Tomáš Tóth, starosta

getpicture.jpg


 

Zber nebezpečného odpadu

Obecný úrad Poruba oznamuje občanom, že v sobotu 

13.4.2019 v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. sa uskutoční

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU.

Kontajner bude pristavený pri budove obecného úradu.

Nebezpečný odpad a elektroodpad, ktorý môžete odovzdať:

- prázdne obaly z farieb, lepidiel, olejov a iných nebezpečných látok v pôvodných obaloch

- znečistené handry, rukavice, ochranné odevy, olejové filtre kontaminované nebezpečnými látkami

- olejové filtre (filtre zo strojov a zariadení – bez náplní)

- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť (žiarovky, neónky,...)

- vyradené zariadenia (chladničky, mrazničky)

- farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice,...

- batérie a akumulátory

-vyradené elektrické a elektronické zariadenia (PC, televízory, monitory, počítače, kopírky, tlačiarne, elektrické diáre, telefóny, rádiá, tranzistory, mikrovlnky, sporáky, práčky, elektrické rúry, mixéry a ostatné drobné domáce spotrebiče,...)

-rozpúšťadlá

-kyseliny

-pesticídy

Do zberu nepatrí: azbestová krytina, pneumatiky, objemný odpad, stavebný odpad, tráva, konáre, drevo, odpad z triedeného zberu, kovy, textil, jedlé oleje a tuky...


 

Rozšírenie separovaného zberu v obci Poruba

Obecný úrad oznamuje občanom, že od 25.02.2019 sú v našej obci rozmiestnené nové 1100 litrové nádoby na tieto zložky odpadov:

Kovy - určené pre odpady z obalov z kovov

Patria sem: plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, klince, sponky, klúče

Nepatria sem: znečistené kovové obaly a plechovky, kovový šrot..

 

Viacvrstvové kombinované materiály (VKM) na báze lepenky (Tetrapaky)

Patria sem: škatule, krabice od mlieka, džúsov a nápojov

Nepatria sem: znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok, chemikálií, papier a lepenka...

Umiestnenie zberných nádob:

1100 l nádoba na KOVY - 1 ks - materská škôlka

1100 l nádoba na KOVY - 1 ks - telocvična

1100 l nádoba na VKM - 1 ks - materská škôlka

1100 l nádoba na VKM - 1 ks - obecné bytovky

Žiadame všetkých občanov, aby do nádob vhadzovali len tie zložky odpadu, ktoré sú na to určené. Každý nádoba je označená s pokynmi ako správne separovať danú zložku odpadu. Zberné nádoby budú zberovou spoločnosťou vyvážané v pravidelných intervaloch. 

getpicture (1).jpg

 


 

Ako správne separovať odpad

2018-plagat_5-komodit_DViYg_1522146533-1.png


 

Elektronická podateľňa

OZ Hornonitrie

MAS Žiar

Oznamy do mobilu

Pošta Lazany

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka