Obecná knižnica

Je knižnica, ktorá má svoje pôsobenie v obci Poruba už desiatky rokov. Knižnica bola pôvodne umiestnená v budove bývalej starej školy. V súčasnej dobe sa nachádza v priestoroch obecného úradu Poruba. V rámci svojho poslania poskytuje veľký rozsah krásnej a náučnej (kultúrnej, informačnej, vzdelávacej) literatúry všetkým kategóriám obyvateľstva. Obecná knižnica pre svojich registrovaných čitateľov ponúka viac než 2 000 kníh. Svoje dvere má otvorené v stredu od 14:30 do 16:00 hod. 

KnižnicaKnižnica