DFS Kapsiarik

Kapsiarik

DFS Kapsiarik vznikol pri OcÚ v Porube v roku 2003 a pracoval pri ZŠ v Porube. Jeho členmi boli preto zväčša žiaci ZŠ ale aj staršie dievčatá. Svoje programy prezentovali najmä vo svojej obci pri sadení mája, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Strieborných a zlatých sobášoch a v tradičných vianočných programoch. Pokúsili sa oživiť vynášanie Moreny, fašiangové tradície a snímanie vienka neveste, mitrovanie. Pravidelne sa zúčastňuje Dní detského folklóru a Hornonitrianskych folklórnych slávností.

Po zatvorení ZŠ v obci DFS Kapsiarik združuje najmä menšie deti z Poruby, na čom majú nemalý podiel rodičia týchto detí.

Naše programy tvoria detské hry, vyčítanky, prekáračky, hádanky a samozrejme pesničky, s ktorými sa kedysi deti hrávali.

Názov Kapsiarik si deti vybrali samy, pretože sa viaže k histórii Poruby. V minulosti tu malo tradíciu baníctvo a pretože baníci do práce nosili kapsy, prezývajú obyvateľov dodnes Kapsiari, preto Kapsiarik.

DFS vedie Alena Čavojská, na harmonike sprevádza Iveta Marková.