OZ Trlica

Občianske združenie Trlica je združením priateľov histórie, kultúry a tradícií obce Poruba ale aj regiónu hornej Nitry. Hlavným poslaním združenia sú aktivity a činnosti smerujúce k zachovaniu histórie, kultúry, tradícií a kultúrneho dedičstva našich predkov. 

Našim cieľom je prispievať k rozvoju kultúrneho života, občianskej angažovanosti a spolupatričnosti, komunitného života, dobrovoľníctva a zveľadovaniu životného prostredia a jeho ochrany. 

Webová stránka: https://oz-trlica.webnode.sk/