SZ Roveň

Spevácky zbor „Roveň“ pri ZO Jednota dôchodcov Poruba vznikol v roku 2008 z iniciatívy a túžby našich dôchodcov realizovať sa aj v tejto oblasti.

Láska k hudbe, k ľudovým piesňam a zvykom je to, čo nás už 10 rokov spája, a vďaka čomu sa každý utorok stretávame v miestnom kultúrnom dome. Sme radi, že sa môžeme takto pravidelne stretávať, spoločne si nielen zaspievať, ale aj poklebetiť, tráviť čas v spoločnosti nás „dôchodcov“ a byť si takto rovnocennými partnermi s rovnakými radosťami i starosťami.

Názov zboru vznikol na návrh vtedajšej starostky, Ing. Heleny Čavojskej. A má dva významy. Jeden je, podľa lúky pod Magurou, ktorá sa volá Roveň a druhý, že napriek rôznemu veku, postaveniu sme si v zbore rovní. Celý zbor ho ihneď prijal a sme s nim veľmi spokojní.

Za 10 rokov sa z nás stal natoľko pevný kolektív, že trávime spolu nielen čas pri nácvikoch a koncertoch, ale aj spoločných výletoch. Navštívili sme spolu niektoré mestá Slovenska, v ktorých nás lákali kultúrne a  historické pamiatky, či výstava kvetov v Bratislave a  v neposlednom rade to bola nedávna spoločná návšteva predstavení v SND a na Novej scéne spojená s prehliadkou nášho hlavného mesta.

Zbor vedie umelecká vedúca Dominika Tisajová, na akordeóne doprevádza Ivetka Marková a na keyboarde príležitostne Majka Barninová. Celý kolektív má úctyhodný vekový priemer 69 rokov. Od začiatku vzniku nášho zboru, prešiel náš kolektív iba malou obmenou obsadenia. Sme však otvorení na prijatie nových členov a úprimne sa tešíme z každého nového hlasu v našich radoch.

Počas celého roka, sa zúčastňujeme na rôznych kultúrno-spoločenských udalostiach či už v rámci okresu alebo aj mimo neho. Z tých najznámejších spomenieme „Zimné slávnosti Hornonitria“ v obciach pravnianskej doliny, „Starostovská vianočná kapustnica“ v Nitrianskom Pravne, tiež sme pravidelným  hosťom na prehliadke karpatsko-nemeckých spolkov, „Deň obcí pravnianskej doliny“ v Nitrianskom Pravne, „Počuli sme vrúcny hlas“- prehliadka súborov s mariánskymi piesňami, každoročné podujatie „Jeseň je dar“ v  Zemianskych Kostoľanoch,

Pravidelne sa zúčastňujeme na kultúrnom programe v našej obci, či už na „Stavaní mája“, na oslavách SNP alebo pri „Rozsvietení vianočného stromčeka“. Každoročne sme súčasťou aj liturgie v našom kostole sv. Mikuláša počas veľkonočných a vianočných sviatkov.

Medzi naše najväčšie úspechy patrí dvojnásobná účasť na krajských prehliadkach zborov pri JDS v Považskej Bystrici a Ilave a hlavne účasť na Celoslovenskej prehliadke speváckych súborov v Prešove, kde sme úspešne reprezentovali náš Trenčiansky kraj v roku 2015.

V roku 2019 udelil starosta obce Ing. Tomáš Tóth nášmu zboru "Cenu starostu obce" za šírenie dobrého mena obce, kultúrno – spoločenský prínos a zaslúžilú činnosť v prospech obce počas 10 ročného pôsobenia.

Doterajšie vedúce zboru:

Zdenka Pipíšková r. Rázgová

Anna Zaťková

Barbora Kršiaková

Dominika Tisajová r. Pösová

Bývalí členovia zboru:

 • Mária Pernišová
 • Filoména Weissová
 • Jozefína Gebrlínová
 • Helena Čavojská
 • Ľudmila Bošková
 • Milan Čavojský
 • Bohuslav Valach
 • Mária Valachová
 • Jozef Pieš
 • Valéria Rajčanová
 • Irmgard Furová