Symboly obce

Erb obce Poruba

Erb obce

Erb obce Poruba tvorí v zelenom štíte medzi malým dorastajúcim polmesiacom a osemhrotozu hviezdičkou, hrotom nahor smerujúce, ostrím vľavo otočené radlice lemeš a čerieslo, medzi nimi nahor smerujúca otka, všetko strieborné. 

Zástava obce

Vlajka obce

Zástava obce Poruba pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, bielej, zelenej, bielej, zelenej a bielej. Pomer strán je 2:3 a je ukončená je troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať obce

Pečať obce Poruba je okrúhla, uprostred s obecným erbom. Po obvode je nápis: „Obec Poruba“.