Komisie

Komisia pre financie a rozpočet 

Predseda: Mgr. Hedvika Szibillová

Člen: PaedDr. Jana Tóthová

Člen: Ing. Martina Mikulášiková

Zapisovateľ: Ing. Martina Mikulášiková

Komisia stavebná, VP a ŽP        

Predseda: Ing. Stanislav Kurbel

Člen: Ing. Anna Zwillingová

Člen: Ing. Tomáš Čavojský

Člen: Pavol Čavojský (neposlanec)

Člen: Maroš Kučera (neposlanec)

Zapisovateľ: Ing. Tomáš Čavojský

Komisia pre prideľovanie nájomných bytov 

Predseda: Eva Zajícová

Člen: Mgr. Hedvika Szibillová

Člen: Ing. Martina Mikulášiková        

Zapisovateľ: Ing. Martina Mikulášiková

Komisia pre ochranu VZ pri výkone VF 

Predseda: Ing. Tomáš Čavojský               

Člen: Ing. Stanislav Kurbel

Člen: Zdenka Weissová

Zapisovateľ: Zdenka Weissová

Komisia pre školstvo a kultúru, mládež a telovýchovu 

Predseda: Zdenka Weissová   

Člen: PaedDr. Jana Tóthová

Člen: Ing. Stanislav Kurbel

Člen: Ing. Erik Kližan (neposlanec)

Člen: Mgr. Lucia Čavojská (neposlanec)

Člen: Jozef Bilka (neposlanec)

Zapisovateľ: Mgr. Lucia Čavojská

Komisia pre vybavovanie sťažností 

Predseda: Ing. Anna Zwillingová

Člen: Eva Zajícová

Člen: Zdenka Weissová

Zapisovateľ: Zdenka Weissová