Stavebný úrad

Návrh na predĺženie platnosti územného rozhodnutia.pdf

(83.5 kB)Návrh na predĺženie platnosti územného rozhodnutia.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,55 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 22. 11. 2023

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu.pdf

(92.5 kB)Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,54 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 22. 11. 2023

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf

(138.4 kB)Návrh na KR.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,42 kB
Stiahnuté: 62×
Vložené: 22. 11. 2023

Návrh na vydanie územného rozhodnutia.pdf

(154 kB)Návrh na vydanie ÚR.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 154,02 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 22. 11. 2023

Ohlásenie drobných stavieb.pdf

(112.8 kB)Ohlásenie drobných stavieb.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,85 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 22. 11. 2023

Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby.pdf

(114.2 kB)Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,24 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 22. 11. 2023

Ohlasenie reklamnej stavby.pdf

(116.7 kB)Ohlasenie reklamnej stavby.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,69 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 22. 11. 2023

Ohlásenie stavebných úprav.pdf

(113.5 kB)Ohlásenie stavebných úprav.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,54 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 22. 11. 2023

Vyhlasenie stavebneho dozoru kvalifikovanej osoby o stavbe.pdf

(48.8 kB)Vyhlasenie stavebneho dozoru kvalifikovanej osoby o stavbe.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,79 kB
Stiahnuté: 80×
Vložené: 22. 11. 2023

Žiadosť na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť.pdf

(116.6 kB)Žiadosť na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,55 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 22. 11. 2023

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie.pdf

(160.2 kB)Žiadosť o dodatočné SP.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,24 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 22. 11. 2023

Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie na reklamnú stavbu.pdf

(501.2 kB)KR na reklamnú stavbu.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 501,16 kB
Stiahnuté: 45×
Vložené: 22. 11. 2023

Žiadost o povolenie na vodnu stavbu § 26.pdf

(164.8 kB)Žiadost o povolenie na vodnu stavbu § 26.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,83 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 22. 11. 2023

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.pdf

(107 kB)Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,01 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 22. 11. 2023

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby od 3m do 20m.pdf

(98.4 kB)Žiadosť o povolenie reklamnej stavby od 3m do 20m.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,4 kB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 22. 11. 2023

Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania.pdf

(367.7 kB)Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 367,7 kB
Stiahnuté: 67×
Vložené: 22. 11. 2023

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby.pdf

(97.8 kB)Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,81 kB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 22. 11. 2023

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.pdf

(81.8 kB)Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,8 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 22. 11. 2023

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.pdf

(88.2 kB)Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,17 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 22. 11. 2023

Žiadosť o súhlas podľa §120 stavebného zákona.pdf

(90.4 kB)Žiadosť o súhlas podľa §120 stavebného zákona.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,4 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 22. 11. 2023
Zobrazené 1-20 z 29

    

Spoločný obecný úrad Nitrianske Pravno, pracovisko Nitrianske Pravno
Sídlo: Námestie SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno
          (Dom služieb - prízemie, vedľa pošty)

Stránkové dni pre verejnosť sú :

pondelok            od 7:30 do 15:00 hod.

streda                od 7:30 do 16:00 hod.                     

piatok                od 7:30 do 14:00 hod.                     

Tel. kontakt  na pracovisko Stavebného úradu v Nitrianskom Pravne:

Mgr. Viera Budayová - samostatný odborný referent
Tel.: 046 / 54 46 218
E-mail: budayova@nitrianskepravno.sk

Ing. Vladimíra Richterová - samostatný odborný referent
Tel.: 046 / 54 46 218
E-mail: richterova@nitrianskepravno.sk

Číslo účtu pre zasielanie správnych poplatkov:

SK73 0200 0000 0038 2851 0354

Žiadosti týkajúce sa stavby, rekonštrukcie, búracie povolenie, prestavba a pod. sa  naďalej podávajú prostredníctvom podateľne na obecnom úrade v Porube, kde sa zaevidujú. Obec skontroluje úhradu správneho poplatku, pridelí žiadosti číslo a následne  ju  vrátane projektovej dokumentácie a potrebných vyjadrení doručí na Spoločný stavebný úrad - pracovisko Nitrianske Pravno.