Všeobecné žiadosti

Čestné vyhlásenie - cintorínsky poplatok.pdf

(304.7 kB)Čestné vyhlásenie - cintorínsky poplatok.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 304,74 kB
Vložené: 22. 11. 2023

Oznámenie o dočasnom uzavretí prevdázky.pdf

(79.5 kB)Oznámenie o dočasnom uzavretí prevdázky.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,47 kB
Vložené: 22. 11. 2023

Oznámenie o zrušení prevádzky.pdf

(223 kB)Oznámenie o zrušení prevádzky.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,04 kB
Vložené: 22. 11. 2023

Oznámenie prevádzkového času.pdf

(158 kB)Oznámenie prevádzkového času.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,96 kB
Vložené: 22. 11. 2023

Oznámenie výrubu drevín podľa osobitného predpisu.pdf

(82.4 kB)Oznámenie výrubu drevín podľa osobitného predpisu.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,44 kB
Vložené: 22. 11. 2023

Súhlas vlastníka s prihlásením občana na pobyt.pdf

(87 kB)Súhlas vlastníka s prihlásením občana na pobyt.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87 kB
Vložené: 22. 11. 2023

Zúčtovanie dane za ubytovanie.pdf

(180.5 kB)Zúčtovanie dane za ubytovanie.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,52 kB
Vložené: 22. 11. 2023

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.pdf

(119 kB)Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,02 kB
Vložené: 22. 11. 2023

Žiadosť o povolenie na výrub dreviny.pdf

(278.1 kB)Žiadosť o povolenie na výrub dreviny.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,07 kB
Vložené: 22. 11. 2023

Žiadosť o stanovisko k umiestneniu prevádzky.pdf

(165.1 kB)Žiadosť o stanovisko k umiestneniu prevádzky.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,13 kB
Vložené: 22. 11. 2023

Žiadosť o súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.pdf

(87.2 kB)Žiadosť o súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,22 kB
Vložené: 22. 11. 2023

Žiadosť o určenie súpisného čísla.pdf

(82.2 kB)Žiadosť o určenie súpisného čísla.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,17 kB
Vložené: 22. 11. 2023

Žiadosť o vrátenie poplatku - ostatné.pdf

(81.2 kB)Žiadosť o vrátenie poplatku - ostatné.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,2 kB
Vložené: 22. 11. 2023

Žiadosť o vydanie potvrdenia.pdf

(83 kB)Žiadosť o vydanie potvrdenia.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,95 kB
Vložené: 22. 11. 2023

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,98 kB
Vložené: 24. 4. 2024

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania na sociálnej služby.pdf

(94.9 kB)Žiadosť o zabezpečenie poskytovania na sociálnej služby.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,88 kB
Vložené: 22. 11. 2023

Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla.pdf

(82.3 kB)Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla.pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,29 kB
Vložené: 22. 11. 2023