Zamestnanci obecného úradu

Ing. Martina Mikulášiková hlavná ekonómka obce

Tel: 046/5482218

E-mail: ekonom@poruba.sk

  • vedenie účtovníctva, rozpočtovníctva, evidencia majetku
  • mzdová a personálna agenda
  • uzatváranie zmlúv na hrobové miesta

Mgr. Adriána Procházková Vedúca oddelenia služieb občanom (zastupovanie)

Tel: 046/5482004

E-mail: podatelna@poruba.sk

Príjem a evidencia žiadostí na úseku - stavebný úrad, malé zdroje znečisťovania, cestný správny orgán
Správa daní a poplatkov
Správa a evidencia občanov a nehnuteľností
Overovanie listín a podpisov
Evidencia, inventarizácia majetku obce

Ing. Jana Brezováková Kultúrno-administratívny referent (zastupovanie)

Tel: 046/5482218

E-mail: kultura@poruba.sk

Overovanie listín a dokumentov

Hlásenie oznavom v miestnom rozhlase

Vedenie obecnej knižnice

Zabezpečovanie podujatí

Administratíva

Mgr. Alena Grondžák-Pechová referent - sociálna oblasť

Tel: 046/5482218

E-mail: podatelna@poruba.sk

Ing. Soňa Ďurčová Vedúca oddelenia služieb občanom

Tel: 046/5482004

E-mail: podatelna@poruba.sk

MD

Príjem a evidencia žiadostí na úseku - stavebný úrad, malé zdroje znečisťovania, cestný správny orgán
Správa daní a poplatkov
Správa a evidencia občanov a nehnuteľností
Overovanie listín a podpisov
Evidencia, inventarizácia majetku obce