Vodozádržné opatrenia v obci Poruba - časť komunikácie

Oznámenie začiatku prác

Vážení spoluobčania,

od pondelka 14.8.2023 začnú v našej obci prebiehať stavebné práce diela: "Vodozádržné opatrenia v obci Poruba - časť komunikácie", ktoré riešia rekonštrukciu miestnych komunikácii v nasledovných úsekoch:

  • Vŕšky (cesta od lesa k námestiu pri kostole);
  • Panelová cesta (cesta od námestia pri kostole k futbalovému ihrisku);
  • Záhumnie horné (cesta od kostola po bývalú Dobrotke pajtu);
  • Záhumnie dolné (cesta od bývalej Dobrotke pajty smerom na dolný koniec).

Celková dĺžka rekonštruovaného úseku: 1,5 km.

Zhotoviteľom stavby je spoločnosť DOSA Slovakia s.r.o.

V nasledujúcich dňoch začnú prípravné práce, príprava staveniska, umiestňovanie dopravných značiek a pod..

Počas rekonštrukcie bude v obci zvýšený pohyb mechanizmov a pracovníkov zhotoviteľa.

Žiadame všetkých občanov a motoristov o strpenie a trpezlivosť počas celého času rekonštrukcie a rešpektovanie pokynov zhotoviteľa.

Dielo sa bude vykonávať v etapách.

Obmedzenia dopravy budú včas oznámené prostredníctvom miestneho rozhlasu, webu obce a facebooku.

Ďakujem za pochopenie.

Vodozádržné opatrenia v obci Poruba - časť komunikácie

Vodozádržné opatrenia v obci Poruba - časť komunikácie

Vodozádržné opatrenia v obci Poruba - časť komunikácie