Kontakt

Obecný úrad Poruba 

Poruba č. 95

972 11 Lazany

Telefón: 

046/ 54 82 004 (podatelňa) 

046/ 54 82 218 (hlavná ekonómka obce)

046/ 54 82 218 (rezervácie Domu kultúry)

mobil: 0917 974 514 - starosta

starosta obce: Ing. Tomáš Tóth, MBA, e-mail: starosta@poruba.sk  

E-mail: 

podatelna@poruba.skekonom@poruba.sk, kultura@poruba.sk 

Fakturačné údaje

IČO: 00 318 426 

DIČ: 2021162792

Banka: Prima banka Slovensko a.s.

č.ú.: SK86 5600 0000 0090 0020 3001

Úradné hodiny na obecnom úrade Poruba

Obedná prestávka: 12.30 - 13.00 h

Pondelok: 7.30 - 16.00 h
Utorok: 7.30 - 16.00 h
Streda: 7.30 - 17.00 h
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30 -13.30 h
 

    Erb