Územný plán obce Poruba

01 regionálne územné vzťahy

01 regionálne územné vzťahy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,77 MB
Vložené: 11. 4. 2024

02 širšie územné vzťahy

02 širšie územné vzťahy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,54 MB
Vložené: 11. 4. 2024

03 komplexný návrh katastrálneho územia, tvorba krajiny

03 komplexný návrh katastrálneho územia, tvorba krajiny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,71 MB
Vložené: 11. 4. 2024

04 komplexný urbanistický návrh obce

04 komplexný urbanistický návrh obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,13 MB
Vložené: 11. 4. 2024

05 komplexný návrh Horné Lazy

05 komplexný návrh Horné Lazy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,37 MB
Vložené: 11. 4. 2024

06 návrh verejnej dopravnej vybavenosti obce

06 návrh verejnej dopravnej vybavenosti obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,14 MB
Vložené: 11. 4. 2024

07 návrh verejnej technickej vybavenosti obce

07 návrh verejnej technickej vybavenosti obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,13 MB
Vložené: 11. 4. 2024

08 vyhodnotenie dôsledkov návrhov na poľnohospodárskej pôde

08 vyhodnotenie dôsledkov návrhov na poľnohospodárskej pôde.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,96 MB
Vložené: 11. 4. 2024

09 vyhodnotenie dôsledkov na poľnohosp pôde a lesných pozemkoch Horné Lazy

09 vyhodnotenie dôsledkov na poľnohosp pôde a lesných pozemkoch Horné Lazy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,83 MB
Vložené: 11. 4. 2024

10 návrh urbanistického detailu centra obce

10 návrh urbanistického detailu centra obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,66 MB
Vložené: 11. 4. 2024

3-ZD1_Komplexný návrh kú

3-ZD1_Komplexný návrh kú.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,28 kB
Vložené: 11. 4. 2024

3-ZD1_Komplexný návrh kú_Priemet v ÚPN

3-ZD1_Komplexný návrh kú_Priemet v ÚPN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 14,55 MB
Vložené: 11. 4. 2024

4-ZD1_Komplexný návrh obce

4-ZD1_Komplexný návrh obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 323,74 kB
Vložené: 11. 4. 2024

4-ZD1_Komplexný návrh obce_Priemet v ÚPN

4-ZD1_Komplexný návrh obce_Priemet v ÚPN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 16,14 MB
Vložené: 11. 4. 2024

6-ZD1_Dopravná vybavenosť

6-ZD1_Dopravná vybavenosť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 302,45 kB
Vložené: 11. 4. 2024

6-ZD1_Dopravná vybavenosť_Priemet v ÚPN

6-ZD1_Dopravná vybavenosť_Priemet v ÚPN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,99 MB
Vložené: 11. 4. 2024

7-ZD1_Technická vybavenosť

7-ZD1_Technická vybavenosť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,08 kB
Vložené: 11. 4. 2024

7-ZD1_Technická vybavenosť_Priemet v ÚPN

7-ZD1_Technická vybavenosť_Priemet v ÚPN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,36 MB
Vložené: 11. 4. 2024

8a-ZD1_Vyňatie lesných pozemkov

8a-ZD1_Vyňatie lesných pozemkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,18 MB
Vložené: 11. 4. 2024

ÚPN Poruba záväzná časť

ÚPN Poruba záväzná časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 451,81 kB
Vložené: 11. 4. 2024
Zobrazené 1-20 z 24