Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Poruba
ObecPoruba
static-foto
static-foto-podstrana

Povinné zverejňovanie informácií

Povinne zverejňované informácie v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Spôsob zriadenia obce:

Obec Poruba bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí.

Právomoci a kompetencie obce:

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)
zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

Organizačná štruktúra obce (orgány obce, štruktúra obecného úradu):

Orgánmi obce Poruba sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce, Ing. Tomáš Tóth

Obecné zastupiteľstvo obce Poruba je zastupiteľský zbor obce zložený zo 7 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Zloženie obecného zastupiteľstva.

Starosta obce Poruba je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány - komisie obecného zastupiteľstva a to:

KOMISIE PRI OZ.

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Poruba, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

Informácie o spôsobe získavania informácií:

a) Spôsob a miesto získavania informácií:

písomne, ústne: Obec Poruba, Poruba č. 95, 972 11 Lazany
telefonicky: 046/5482218
elektronickou poštou: podatelna@poruba.sk

b) Čas podania – počas úradných hodín:

pondelok      7,30 – 16,00 h                                          
utorok          7,30 – 16,00 h
streda          7,30 – 17,00 h
štvrtok         7,30 – 16,00 h
piatok          7,30 – 13,30 h

Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavovaní (vrátane lehôt):

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

a) poštou na adresu obce - Poruba č. 95, 972 11 Lazany,

b) osobne na obecnom úrade.

Obec Poruba postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

Podávanie žiadosti o sprístupnenie informácií Obcou a ich poskytovanie zamestnancami obce sa riadi a musí byť vybavené v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o sprístupnenie informácií Obec Poruba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov (v §17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.) môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 8 dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce:

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

a) poštou na adresu obce - Poruba č. 95, 972 11 Lazany

b) osobne na obecnom úrade.

Odvolanie sa podáva obci Poruba, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní proti rozhodnutiu obce Poruba rozhoduje starosta obce. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil, za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Samospráva

Zvoz odpadov

Február 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5
6
7 8 9 10 11
12
13 14 15 16 17 18
19
20
21 22 23 24 25
26
27 28 29 1 2 3

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Počasie

dnes, streda 28. 2. 2024
slabý dážď 15 °C 9 °C
štvrtok 29. 2. oblačno 15/7 °C
piatok 1. 3. slabý dážď 11/8 °C
sobota 2. 3. slabý dážď 13/8 °C

Sviatok a výročie

Meniny má Zlatica, Elemír, Elo, Lumír, Zlata

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Dôležité odkazy